Byzmag

QUANTUM

Představujeme Vám krátké video, které změní celý dosavadní svět. 

Kondenzační kotle QUANTUM Q7K nejsou jako žádné jiné. Unikátní, patentem chráněné, technické řešení zajišťuje maximální účinnost. Princip spočívá v konstrukci duálního výměníku tepla, v odděleném, souběžném vedení trubek s topnou a užitkovou vodou přes výměník tepla. Toto řešení ke své činnosti nevyžaduje montáž trojcestného ventilu.

 Partneři