ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Požadavky na pracovní výkon lidí jsou často ve vzájemném rozporu - pracovníci jsou vedeni k tomu, aby kladli důraz spíše na úspěch svého organizačního útvaru a splnění svých dílčích cílů než na opravdové uspokojení zákazníků.

Procesní způsob obrací pohled na řízení. Procesní řízení sleduje skutečné toky materiálů, činností a informací napříč celou organizací – od vzniku požadavku zákazníka až po jeho uspokojení. Procesní řízení je ideální i jako identifikátor těch problémů a omezení, jejich odstranění následně zlepší výkonnost vaší organizace jako celku.

KOHO SEMINÁŘ OSLOVÍ

Seminář Zavádíme procesní řízení v organizaci je určen pro vrcholové manažery, kteří chtějí zlepšit výkonnost organizace, ale i pro personalisty, kteří chtějí porozumět tomu, jak správně definovat požadavky na výkon a zdroje člověka a objektivně hodnotit jejich plnění.

PROGRAM (9,00 – 15,30 HOD)

1. Co je to proces
2. Analyzujte, jak lidé spotřebovávají svůj pracovní čas
3. Jak můžete propojit řízení procesů s firemní strategií
4. Kdy potřebujete řídit procesně a kdy projektově

5. Jak postupovat krok za krokem při zavádění procesního řízení v organizaci
6. Co přinesla procesnímu řízení nová norma ISO 9001:2015

7. Co by měla umět softwarová podpora pro řízení procesů
8. V jaké míře využívat procesní řízení

 

Více na: Zavádíme procesní řízení v organizaci

© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia