Industry 4.0

Kamil Komenda18.9.2017
Realita? Blamáž? Nafounknutá marketingová bublina? Nebo kontinuální zavádění inovativních, digitalních prvků do procesů výroby?

Věřím, že taky kolem sebe vnímáte tolik opěvovanou průmyslovou revoluci Industry 4.0. Kdy vznikla tato revoluce? Jak poznáme, že procházíme průmyslovou revolucí Indusrty 4.0? Váme, jak je definována tato revoluce?  Podle názvu je určená jenom pro průmysl nebo je připravena i pro služby? Nejpublikovanější slovo spojené s rvolucí Industry 4.0 je digitalizace.  Digitální věk nezná dovolenou či odpočinek. Digitalizace si žije svůj vlastní život, život enormního rozvoje automatizace, robotizace či umělé inteligence.  Tento rozvoj je postavený na inovacích, vědě, výzkumu a jejich aplikovatelnosti do praxe. A tyto atributy dnes můžeme najít pod názvem Průmysl 4.0. Dle Wikipedie je Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu.Máme se něčeho obávat? Nebo se jedná o kontinuální generační vývoj na poli průmyslové výroby, který někdo jenom pojmenoval, sepsal do pár bodů a dal tomuto vývoji marketingové heslo Indusrty 4.0? Dnes jsme v éře start-upů, které dodávají dnešnímu průmyslovému vývoji energii a impuls. Nedokážu si představit společnost, která plánuje svou budoucnost, a nebyla by spojena s průmyslovým vývojem. Tento rok se roztrhl pytel s konferencemi Průmysl 4.0, které nabízejí mnoho témat spojené s průmyslovou revolucí.  Má cenu navštěvovat tyto konference? Za nás, ano. Už jenom kvůli inspiracím, postřehům, zkušenostem z jiných oborů, vnímání stávajících inovací, a hlavně pro monitorování dalšího vývoje.Zde můžeme citovat Zbyňka Frolíka, LINET – „Úspěšná inovace znamená evoluci pro společnost“. Je však na tuto průmyslovou revoluci připravena společnost? Jsou mentálně připraveni zaměstnavatelé a především zaměstnanci? Je vhodné zavádění prvků Industry 4.0 do každého procesu?  Průmyslová revoluce a zavádění jejich atributů  je o změně, změně myšlení a přístupu. Máte zodpovězené všechny otázky k zavedení této změny?18.9.2017

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Kamil Komenda

Kamil Komenda
Počet článků
11

Chcete psát vlastní blog?

Přidejte se
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.