Trendy v ekologii a cirkulární ekonomice, které hýbou světem byznysu

mvranova25.6.2021
Věděli jste, že podle aktuálních předpokladů globální poptávka po komoditách do roku 2050 dosáhne trojnásobku udržitelné produkce naší planety? O vzácné materiály se nenávratně připravujeme i tím, že velké procento z nich každoročně končí na skládkách. Je ale možné tuhle situaci nějak vyřešit? Odpověď na tuto otázku jsem našla v cirkulární ekonomice.

Co to ta cirkulární ekonomika je?


Hned v úvodu bych asi měla nastínit, co to vlastně ta cirkulární ekonomika, nebo také oběhové hospodářství, je. Podle slov Soni Jonášové, která je ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, se jedná o systém, ve kterém se chováme ohleduplně k přírodě a zároveň generujeme zisky díky opětovnému využívání cenných zdrojů, které udržujeme v oběhu co nejdéle na rozdíl od systému “vytěžit – vyrobit – vyhodit“. Cirkulární ekonomika je tak základem trvale udržitelného rozvoje. Cílem cirkulární ekonomiky je uzavřít kruh, v němž budou materiály kolovat, a nebude docházet k plýtvání.


Jaké jsou její principy?


Možná vás taky v souvislosti s cirkulární ekonomikou zajímá, jaké jsou její principy a koncepce. Podstatou cirkulární ekonomiky je oddělit hospodářský růst od potřeby těžit nové a vzácné materiály. V praxi se toho dosahuje zaměřením se na materiálové úspory, opětovné použití, naplňování potřeb zákazníků službami místo produktů a také opravou a změnou ekodesignu výrobků. Dochází k maximálnímu využívání potenciálu výrobku a vlastnictví je nahrazované pronájmem.


Principy cirkulární ekonomiky nešetří jen planetu, ale firmám přinášejí i značné zisky. Skvělým příkladem je francouzský výrobce automobilů Renault, který snížil spotřebu vody o 85 % díky tomu, že místo toho, aby nabízel nové díly, začal používat a opravovat ty staré. Úspora materiálu vedla k tomu, že mohla značka Renault svým zákazníkům nabídnout produkt stejné kvality o 30 až 50 % levněji.


Ani ČR není pozadu. V ekologii ale máme co dohánět


Mezi evropské země, které jsou v cirkulární ekonomice na špici, patří Nizozemsko, Švédsko a Finsko. Nizozemská vláda si dokonce dala za cíl nejpozději do roku 2050 využívat pouze obnovitelné a recyklovatelné zdroje.


Dobrou zprávou je, že se cirkulární ekonomika netýká jen zahraničních států, ale také Česka. A zdaleka nejde pouze o třídění odpadu či recyklaci papíru a plastu, která je již naprostým standardem. V roce 2019 totiž svou činnost zahájil Český cirkulární hotspot, jehož cílem je zajistit České republice účast na globálním dění v oboru a umožnit českým nápadům růst od počáteční myšlenky po expanzi na zahraniční trh. Český cirkulární hotspot vznikl díky spolupráci CzechInvestu s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Nizozemským velvyslanectvím v České republice. Podle generálního ředitele agentury CzechInvest má cirkulární ekonomika velký potenciál pro zlepšení nejen životního prostředí, ale i ekonomické výkonnosti firem.


Jaké jsou globální ekonomické trendy?


Pojďme si představit některé z globálních trendů v cirkulární ekonomice, které ovlivní podobu světa podnikání. Jedná se například o nedostatek surovin, potřebu recyklátů a upcyklace výrobků, což povede k větší spolupráci napříč obory. Trendem také je, že se cirkulární ekonomika čím dál tím více prosazuje na politické úrovni. Je třeba zmínit i fakt, že se koncept cirkulární ekonomiky odráží ve světovém módním průmyslu (tzv. slow fashion) a principy oběhového hospodářství ovlivňují způsob, jakým nakládáme s odpady i zdroji, třeba s vodou.


Cirkulární ekonomika v ČR


Ochrana životního prostředí je důležitým pilířem byznysu i v ČR. Pro české firmy jsou ale stále tou největší motivací přistoupit k cirkulární ekonomice úspory nákladů, materiálů a energií. Firmy se snaží snížit náklady spojené s výrobou i odpadovým hospodářstvím a hledají nové obchodní modely. Trendem v oblasti cirkulárního podnikání v ČR je taky budování interdisciplinární práce a mapování dopadů činnosti společností. Pro české podnikatele je dobrou zprávou, že by si podle průzkumu CSR & Reputation Research v ČR za výrobek šetrný k životnímu prostředí bylo ochotno připlatit zhruba 68 % zákazníků.


Udržitelnost je nedílnou součástí ekonomického rozvoje


Cirkulární ekonomika chrání vzácné přírodní zdroje, nevytváří odpad (tzv. zero waste) a posiluje zdrojovou bezpečnost. Ředitelé firem, jejichž obrat dosahuje miliardy dolarů, ve studiích OSN uvedli, že je udržitelnost neodmyslitelnou součástí jejich firem. Naprostá většina podnikatelů navíc věří, že je udržitelnost důležitá pro budoucí úspěch jejich podnikání. Jaká ji tedy čeká budoucnost?


Budoucnost cirkulární ekonomiky se píše už dnes


Potenciál světového růstu trhu díky cirkulární ekonomice je podle průzkumů od Accenture do roku 2030 odhadovaný na neuvěřitelných 4,5 bilionů dolarů. Výpočty a předpoklady do budoucna také potvrzují, že kromě environmentálních benefitů bude přechod k cirkulární ekonomice znamenat i ekonomické a sociální přínosy. Podle Evropské komise by měla nová průmyslová odvětví vytvořit dva miliony nových pracovních míst a přechod na tento druh ekonomiky by měl vést k výraznému omezení uhlíkové stopy výroby.


Závěrem


Cirkulární ekonomika je cestou, jak šetřit životní prostředí a navíc firmám přinést úspory i vyšší zisky. Naštěstí se netýká jen zahraničí, ale díky Českému cirkulárnímu hotspotu se dostává i do povědomí podniků v České republice. Snad se povede díky novým trendům v oběhovém hospodářství bojovat s klimatickou krizí, kterou jsme si způsobili nesmyslným plýtváním.


25.6.2021

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

mvranova

mvranova
Počet článků
13

Chcete psát vlastní blog?

Přidejte se
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.