#Tech

Budoucnost patří mladé generaci

Publikoval Radim Kašpar10.11.2017

Budoucnost patří mladé generaci a bude vypadat zcela jinak, než si dnes umíme představit. Primátor města Olomouce, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, zástupci Moravské vysoké školy, univerzity, Fakultní nemocnice i dalších významných institucí představili své vize a výzvy pro rozvoj regionu. Okresní hospodářská komora připravila informační konferenci, která se věnovala rozvoji podnikatelského prostředí a regionu, palčivému tématu vzdělávání a také možnostem spolupráce se zahraničními partnery.

Budoucnost patří mladé generaci 5 fotografií ve fotogalerii

 

Osmdesát účastníků z řad podnikatelů, významných institucí a také studentů mělo ve čtvrtek odpoledne možnost navštívit informační konferenci na téma strategie rozvoje města Olomouce.

Role podnikatelského prostředí – význam územního plánu

První blok se věnoval především podnikatelskému prostředí. Primátor města Antonín Staněk seznámil přítomné s hlavními směry rozvoje města. Svou pozornost věnoval územnímu plánu města Olomouce, který v minulosti budil vášně i v řadách podnikatelů. „Po čtyřech letech od přijetí územního plánu máme povinnost zpracovat zprávu o uplatnění zásad územního plánu jako podkladu pro jeho aktualizaci. Právě při této příležitosti hodláme nastartovat procesy změny a nastolit debatu, která by měla být vedena na úrovni úřadu, zastoupeného odborem koncepce a rozvoje města, odborné veřejnosti, kde jako významnou vnímáme roli odborné Komise pro architekturu, a investorsko-podnikatelské skupiny. Cílem je, aby se skutečně všechny zmíněné subjekty efektivně podílely na zprávě pro aktualizaci územního plánu Olomouce,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk.

Aleš Jakubec, náměstek primátora, přiblížil celý proces a aktuální stav přípravy strategického plánu rozvoje na období do roku 2023 a vizi města, následně také znovu pozval podnikatele na první projednávání aktualizace územního plánu. Na něj navázal náměstek primátora Filip Žáček a dotkl se palčivé oblasti akutního nedostatku ploch pro podnikatelské účely. Při této příležitosti prezentoval stav připravenosti průmyslové zóny, jež se chystá v místě brownifieldu u letiště Neředín. Nezapomenul zmínit ani klíčovou roli Okresní hospodářské komory Olomouc jako významného partnera města. První panel zakončil vedoucí katedry geoinformatiky profesor Voženílek. Dle něj bude podnikatelské prostředí čím dál více založeno na digitálních datech a budou ho formovat současní studenti. „Podnikatelské prostředí bude vypadat úplně jinak, než si ho teď (a dost odvážně) představujeme,“ doplňuje Voženílek.

Je jednoznačné, že hlavním příjmovým sektorem nejen města, ale i regionu, bude právě podnikatelské prostředí. „O Olomouci se často mluví jako o městě historickém, kulturním, duchovním, ale jsou to právě podnikatelé, kteří jsou pro náš rozvoj zásadní. Tradiční strojírenské a průmyslové firmy i nové dynamické IT firmy a sektor služeb mají své potřeby, které se musí zohledňovat,“ zdůraznil Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc.

Nedostatek lidí pro práci

Druhý blok se věnoval tématu, které jednoznačně dominuje současné době – tím je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a v technických profesí již i těch méně kvalifikovaných. Jak budeme v současnosti přistupovat k výchově mladé generace, podpoře jejich polytechnických dovedností a podnikavosti, tak se bude regionu dařit v budoucnu. Účastníci vyslechli prezentace optikou základní, střední i vysoké školy, respektive univerzity. Všichni jednoznačně vyžadovali důraz na co největší propojení teorie a praxe, užší spolupráci škol s firmami a připomenuli nedostatečnou podporu technického vybavení na základních i středních školách.

Potenciál zahraničí

Poslední blok řešil potenciál spolupráce se zahraničím. Město Olomouc i Olomoucký kraj má množství partnerských měst i regionů. Doposud však spolupráce byla zejména v rovině kultury. „U tohoto tématu souhlasím s hospodářskou komorou, že partnerství se zahraničními městy mělo doposud zejména kulturní rozměr. Stálo by za to využít partnerská města i pro možnou spolupráci firem, byť v této oblasti má samospráva omezené možnosti a spíše roli zprostředkovatele,“ dodal primátor Antonín Staněk.

Velkým tématem tohoto bloku byla také spolupráce s čínskými provinciemi. Zajímavý příspěvek přednesl na závěr bloku zástupce největšího zaměstnavatele v kraji - ředitel Fakultní nemocnice Roman Havlík. Své vystoupení završil motivačně: „Budoucnost máme ve svých rukách, nebo spíše v našich hlavách.“  

Na konferenci vystoupili tito řečníci:

Blok I

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. – primátor Olomouce

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – náměstek primátora (gesce koncepce a rozvoje)

Mgr. Filip Žáček (gesce investic)

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – vedoucí katedry geoinformatiky Univerzity Palackého

 

Blok II

Mgr. Gerd Dimmroth – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Nedvědova, Olomouc

Ing. Martina Zahnášová – ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Olomouc

Mgr. Jitka Lidaříková – prorektorka pro vnější vztahy Moravské vysoké školy Olomouc

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. – děkan pedagogické fakulty Univerzity Palackého

 

Blok III

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. – primátor Olomouce

Mgr. Jiří Zemánek -  první náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Bc. Roman Spáčil – prezident Česko-slovensko-čínské komory

Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

OHK je profesní a servisní organizace s vlastní členskou základnou. V tuto chvíli sdružuje bezmála 150 členů. Mezi členy naleznete malé živnostníky, technicky zaměřené střední školy, malé, střední i velké firmy, včetně největších zaměstnavatelů regionu. Ve své činnosti navazuje komora na dlouhou a silnou tradici, v Olomouci působí již od roku 1851. Hlavním posláním je bránit a hájit zájmy podnikatelů a firem, usilovat o jednoduché podnikatelské prostředí, hospodářský rozvoj regionu, zvyšovat konkurenceschopnost a poskytovat kvalitní informační, poradenské a vzdělávací služby.

Kontakt: PhDr. Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc, kaspar@hkol.cz, 727 92 31 31

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.