#Lidé a projekty

Filip Plevač - expert na digitalizaci a robotizaci firem

Kamil Komenda11.11.2021

Filip Plevač - expert na digitalizaci a robotizaci firem 1 fotografie ve fotogalerii

Je absolventem VUT Brno na fakultě strojní v oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky. Působil na pozici generálního ředitele společnosti Koryna nábytek. Posléze strávil 7 let na pozici ředitele společnosti v Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo zavedení digitalizace a robotizace výroby, které mělo za důsledek navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. V současné době se pohybuje v pozici poradce a konzultanta v oblasti robotizace a digitalizace. A zároveň o svých zkušenostech z problematiky zavádění prvků Průmyslu 4.0 přednáší a vzdělává. 

Filipa Plevače jsme se zeptali, jak se změnilo myšlení firem v koronavirové a pokoronavirové době.

Firmy čelí větší nutnosti být flexibilní, být schopni se adaptovat na nové situace a rychleji reflektovat přicházející výzvy. Toto v jednoduchosti sleduji přímo ve firmách, kde se pohybuji poslední měsíce.

Jak se změnil pohled na pojem zavádění digitalizace do firemního procesu?

Digitalizace firemních procesů pokračuje. Většinou v jednodušší formě například scanning dokumentů a jejich distribuce v digitální podobě třeba do výroby na tablety … paperless production. Zavádění dalších technologií jako RPA, nebo hlubší integrace IT systémů mezi sebou u větších firem je spíše za očekáváním. Ale věci se hýbou.

V současné době většina firem řešila provozní životaschopnost. Je dneska digitalizace ten hlavní pojem rozvoje firem?

Je každopádně jedním z těch hlavních. Digitalizace umožňuje firmám především získávat čas. Jestli ho poté promění například ve snižování mzdových nákladů nebo společnosti budou spíše zlepšovat, inovovat a posilovat svoje pozice, je pak už na nich a na tom, jaké mají dlouhodobé strategie svého rozvoje. 

Říkáš, že samotná digitalizace není samospasitelným faktorem pro rozvoj. Jaké další atributy musí management firem řešit pro vlastní rozvoj?

Především je to kompetence lidí. Bez nadsázky se dá říct, že firma může aplikovat jaké chce digitální nástroje, ale pokud lidé nejsou připraveni, tak to k ničemu není. Můžete poměrně často vidět společnosti, které mají perfektní vybavení z hlediska SW i HW, ale využívají jen nepatrný zlomek z toho, čím by mohly disponovat. Poměrně přesně to reprezentuje používání programu Excel. V mnoha firmách de facto zastupuje robustní IT nástroje jako MES nebo EPR, které ale ta firma většinou má. Takže příprava lidí, zvyšování jejich uživatelských schopností, trénink nových pracovních návyků, …toto vše jsou důležité kroky, aby nové digitální nástroje dokázaly přinést ty správné benefity.

Zavádění inovací spojené s digitalizací či robotizací ve firmách je postaveno na lidech, na jejich kompetencích. Jak vnímáš současný lidský potenciál pro zavádění inovací?

Firmy jsou na tom poměrně dobře. Někdy jen chybí si uvědomit, že když investuji do nových nástrojů jako je robotika, matematické algoritmy, či další věci má smysl investovat čas i finanční prostředky do vlastních zaměstnanců. I ten nejlepší externista většinou nezná přesně firemní business, takže má smysl se naučit mluvit jazykem, kterému budou IT firmy rozumět. Největším problémem dneška je v podstatě to, že zadavatel neumí přesně popsat, co potřebuje, a to navíc jazykem, kterému by IT dodavatelé rozuměli.

Je dnešní podnikatelské prostředí skutečně připraveno na využité moderních technologií ve formě digitalizace a robotizace?

Poslední roky celkovou situaci v IT mění především zvyšování výpočetních výkonů. Technologie, o kterých se bavíme, jsou poměrně staré. A mnoho firem využívá některé nástroje už dlouho. Takže určitá příprava a povědomí tady už je. Na firmy na druhou stranu doléhá to, že těchto nástrojů je dnes celá řada a kladou si hodně otázek. Která technologie má pro mne smysl? Vrátí se mi investice? Zvládnou implementace naši zaměstnanci? Kupuji si opravdu efektivní nástroj nebo je to jen drahá pěkně vypadající hračka? V jakém pořadí a jakou rychlostí bychom měli doporučené technologie implementovat? A tak dále. Těch otázek je opravdu celá řada.

Jakým směrem by se měl současný management firem ubírat?

Má smysl si uvědomit, že firmy se postupně budou stávat „IT společnostmi“. Ty nástroje nás obklopují možná více, než si dokážeme připustit. Být schopni je správně používat, dále rozvíjet, a navíc si z IT nástrojů vytvořit pomocníky k dosažení toho, kam v našich oborech míříme, je asi tou opravdovou výzvou v dnešní době! 

Co všechno by měli obsáhnout?

Nejjednodušší postup je uchopit naše firemní procesy a postupně je zdigitalizovat. Přes hlavní parametry potom lze řešit sběr dat. Dále pak jejich zpracování. Odtud je pak už jen kousek ke komplexní analýze a její výsledky promítat do toho, co děláme a chceme dosáhnout. Zde pak začíná opravdová změna… 

Když tě osloví management firmy, která po tobě chce zavést digitalizaci a robotizaci. Jakým způsobem postupuješ a jaké řešení jim předkládáš?

Především se seznámím s tím, co už používají. Poté s jejich business strategií. Z toho mi většinou vyjde, kam firma míří a jaké k tomu dnes používá IT nástroje a já poté navrhuji postup jak dál v horizontu 2, 3 či 4 let. Součástí přípravy strategie je i strávit čas s odpovědnými pracovníky a udělat si představu, jakou rychlosti může firma zvládat implementace nových nástrojů a technologií. U úzké skupiny klientů jsem pak i součástí týmu, který dané technologie implementuje. Vždy ale jako součást strategie definuji i jasná očekávání, jak ohledně možných investic, tak hlavně i jejich návratnosti. 

Jak jsme se zmínili, tvé aktivity směřují taky na půdu vzdělávání. Často se účastníš seminářů a konferencí na téma spojené s digitalizací a robotizací. Víme, že tvé přednášky jsou kompletně obsazené. Kde tě mohou naši čtenáři potkat do konce roku?

Vzdělání je jedním z klíčových aspektů úspěchu digitální transformace. A myslím si, že v dnešní době by měly společnosti doplňovat alespoň základní povědomí o IT oblasti, senzorice, automatizaci, atd. minimálně u 20-30% všech svých administrativních pracovníků.

V srpnu i září jsem měl několik přednášek, ale současná situace s druhou vlnou postupně ruší jednu akci za druhou. Něco bude překlopeno do on-line prostoru, ale zde především interakce není ideální. Takže, jak se situace opět zlepší, budu znovu přednášet. Naštěstí dlouhodobé vzdělávání pro průmyslové a obchodní firmy běží dál.

Na závěr, prozraď našim čtenářům, jaká je tvoje cesta k úspěchu?

Dlouhé roky jsem měl osobní krédo, že když člověk chce, dokáže všechno. Poslední dobou se pak stále více kloním ke krédu, že největší prostor na světě je prostor ke zlepšení.

Ve zkratce: Neustálé vzdělávání, nebát se riskovat a tvrdá práce!

 

 Foto: archiv Filipa Plevače

 

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.