#Finance

Hrozí vaší organizaci vracení dotací? Ne vždy je to nevyhnutelné

Redakce9.10.2019

Získání dotace je často složitým procesem. O to horší pak bývá situace, kdy její poskytovatel vyzve příjemce, aby celou částku nebo její část vrátil. Musí tak učinit vždy? Podle advokátní kanceláře ARROWS se mohou příjemci bránit. Jak na to?

Hrozí vaší organizaci vracení dotací? Ne vždy je to nevyhnutelné 1 fotografie ve fotogalerii

Jakub Dohnal z advokátní kanceláře ARROWS

Jakub Dohnal z advokátní kanceláře ARROWS 

Poskytovatel dotace může vyzvat k dobrovolnému vrácení prostředků, případně jejich části, pokud se na základě kontrolních mechanismů domnívá, že příjemce porušil dotační podmínky. Tedy pravidla, na jejichž základě je dotace poskytována. Je přitom běžné, že takto požaduje navrácení částky ve výši 100 procent dotace i při sebemenším porušení podmínek.

„Proti výzvě k vrácení dotace se dá velmi dobře bránit,“ jsou přesvědčeni v advokátní kanceláři ARROWS. Opírají se přitom o způsob, jakým se určuje výše krácení dotace. Ten totiž často bývá v rozporu se zásadou hodnocení závažnosti porušení pravidel při poskytnutí prostředků. Zjednodušeně se dá říct, že ne každé porušení povinností znamená, že by příjemce musel vracet částku v celkové výši dotace.

Ve výzvě k dobrovolnému vrácení dotace tak musí poskytovatel uvést, v jakém rozsahu chce dotační prostředky vrátit, ale hlavně musí zdůvodnit, čím se při stanovení této korekce řídil. V rozhodnutí o výši finanční opravy tedy vždy musí figurovat přezkoumatelné posouzení závažnosti, důsledků a okolností porušení.

Ze sta procent na nulu

Pokud takové posouzení v kombinaci s dalšími náležitostmi neobsahuje, je rozhodnutí při splnění všech podmínek právně napadnutelné. „Postup, jakým se bránit proti neoprávněné výzvě k vrácení dotace je unikátní expertízou, která přesahuje do rovin daňového a správního práva,“ říká Jakub Dohnal z advokátní kanceláře ARROWS. Jedná se především o argumentaci před poskytovatelem dotace nebo správcem daně ve druhém stupni, kdy první stupeň rozhodnutí nebývá pro příjemce příznivý.

Příjemce má šanci na změnu krácení dotace zvýšit, pokud se začne bránit co nejdříve. Z toho důvodu je důležité mít kvalitní argumentaci už na začátku procesu, tedy mít kvalitně zpracované námitky proti protokolu o veřejnosprávní kontrole, mít připraveno vyjádření k výzvě k navrácení dotace nebo na výzvu finančního úřadu k prokázání skutečnosti.

Zkušenosti advokátní kanceláře ARROWS ukazují, že i stoprocentní krácení dotace se dá změnit na hodnotu 0 procent. Ve výsledku tak může příjemce ušetřit statisíce až miliony korun.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.