Lidé a projekty

Ing. Antonín Smrček

Publikoval Kamil Komenda24.1.2018

10 let se pohyboval na kapitálovém trhu, kde poslední 4 roky vykonával funkci ředitele licencovaného obchodníka s cennými papíry. Do společnosti LABETA majetkově vstoupil od roku 2005 a dodnes působí na pozici ředitele a předsedy představenstva. Je sportovec tělem i duší. Je ženatý a má dva syny.

Ing. Antonín Smrček 1 fotografie ve fotogalerii

Vaření a pečení je specifická forma lidské kreativity a podobně tomu může být i při vedení firmy. Živým důkazem je Antonín Smrček, ředitel společnosti Labeta, a.s., která vyrábí směsi na vaření a pečení, sortiment pro želírování, BIO či DIA výrobky a mnoho dalších produktů, které usnadňují život mnoha domácnostem. Zeptali jsme se ho na tajemství jeho úspěchu.

Kreativní seberealizace

Antonín Smrček začal svou kariéru na kapitálovém trhu u licencovaného obchodníka s cennými papíry. V průběhu let se vypracoval až na funkci ředitele. Po čtyřech letech na této pozici ale usoudil, že je čas na změnu, a začal se věnovat vlastním investicím na trhu s cennými papíry. Jak sám prozradil: „Záhy jsem zjistil, že samotné investování mě nenaplňuje. Příjmy z investic byly sice vysoké, ale chyběla kreativita. Kromě finančního zisku nevznikalo vůbec nic.“ Kreativní povaha, touha něco vytvářet i souhra okolností nakonec přivedly v roce 2005 Antonína Smrčka do Labety. „Když se do mého zorného pole dostala dílem náhody společnost Labeta, zaujala mě vidina výrobního procesu natolik, že jsem se po třech letech investic rozhodl vložit celý svůj kapitál do této společnosti,“ říká Smrček a dodává, že zisky jsou v této oblasti sice nižší, než byl zvyklý na kapitálovém trhu, ale prostor pro kreativní seberealizaci má pro něj hodnotu, která se nedá penězi vyvážit. 

Vize jako work in progress

Antonín Smrček přišel do výroby, kde nikdy předtím jako výkonný manažer nepracoval. V době svého nástupu do Labety měl sice bohaté zkušenosti s kapitálovým trhem a s investicemi na něm, ale najednou se ocitl v prostředí, které téměř neznal. „Moje zkušenosti s výrobou byly takřka nulové. Nějaké představy jsem sice tehdy měl, uběhlo však možná i pár let, než se tyto představy postupně změnily na reálnou podnikatelskou vizi. Tehdy jsem spíše převzal stávající nastavení firmy a snažil se společnost především poznat,“ vzpomíná na své začátky. Co mu tehdy rozhodně nechybělo, byla chuť a vůle učit se od ostatních. „Podařilo se mi obklopit se schopnými lidmi a až společně jsme vytvořili strategii firmy, kterou od té doby neustále revidujeme a doplňujeme. Těžko už můžu dnes zhodnotit úspěšnost mých původních firemních záměrů, ale co lze s jistotou říct je, že počáteční vidina mé seberealizace ve výrobě se naplnila na víc než 100 %,“ pochvaluje si ředitel rostoucí společnosti.

Poučení se z vlastních chyb je klíčové

Chybovat je lidské a v případě velké výroby, jako je Labeta, se chybička prostě občas vloudí. Antonín Smrček naprosto upřímně přiznává, že ne vždy se všechno daří tak, jak má. „Za dobu svého působení v Labetě jsem udělal spoustu přehmatů. Protože však všechna důležitá rozhodnutí vždy předcházejí týmové diskuzi, nejednalo se naštěstí nikdy o přehmat zásadní. Přesto i menší chyby jsou nepříjemné. Například, když se nepodaří přesně odhadnout potřeby trhu nebo se investuje do reklamy, která nepřinese žádaný efekt.“ Za klíčovou ale považuje schopnost se ze vzniklých chyb poučit a vyvarovat se tak dalších.

Základem pro to, aby se pochybením dalo v co největší míře předcházet, je podle Antonína Smrčka vynikající pracovní tým a jeho styl práce. „Snažíme se lidi vést tak, aby viděli ve své práci smysl, mohli se aktivně zapojit, vymýšlet a tvořit. Tato filozofie je u nás hlavním hnacím motorem a myslíme si, že přináší ovoce. Po celou dobu mého působení v Labetě kladu velký důraz na vytváření firemní kultury, která je založená na důvěře, týmové práci a objektivním hodnocení dosažených výsledků.“ Jako ředitel velké společnosti si dobře uvědomuje, že je to běh na dlouhou trať a patrně také nikdy nekončící proces. „Když se však dílo podaří, výsledkem jsou samostatně uvažující zaměstnanci, kteří spolu dokážou vzájemně bez problémů spolupracovat. V takovém případě je radost se na ně dívat,“ hodnotí své dosavadní snažení.

Změna je život

Základním stavebním kamenem úspěšné společnosti jsou podle Antonína Smrčka pravidelné investice, které sám za dobu svého působení dělal. Za nejvýznamnější považuje výstavbu výroby tekutých produktů, novou skladovou halu a mísírnu nebo pořízení celé řady technologických výrobních linek. Pod jeho taktovkou proběhla změna organizačních postupů v ekonomickém oddělení, díky čemuž došlo k zefektivnění práce. Obchodní oddělení bylo vybudováno celé od nuly a nedávno vzniklo také samostatné marketingové oddělení. Díky všem těmto změnám došlo k výraznému zlepšení v oblasti kvality a Labeta získala mezinárodně uznávanou certifikaci IFS (International Food Standard).

Plánování do budoucnosti = úspěch v přítomnosti

Jako každý výkonný manažer si i Antonín Smrček velmi dobře uvědomuje, že je potřeba myslet na budoucnost, snažit se dosáhnout na vytyčené cíle, držet se dlouhodobých strategií a zároveň pružně reagovat na potřeby zákazníků i na nové trendy. Labeta je v jeho pojetí chytrý český výrobce, který umí vyrobit stejnou kvalitu jako nadnárodní značky, ale za nižší cenu. Do budoucna by tak chtěl udržet hromadnou výrobu a zároveň být flexibilní v menších sériích. V dlouhodobém horizontu je pak plánována maximální automatizace, elektronizace a digitalizace nejen ve výrobě, ale i v ostatních firemních procesech. S dobou je potřeba držet krok. Klíčem k úspěchu není jen perfektně funkční výroba a spokojení zákazníci, ale také zaměstnanci. Proto je ve společnosti kladen velký důraz také na personální strategie, vnitřní efektivitu firmy a vzdělávání.

 Konkrétně má Antonín Smrček a jeho tým v plánu zlepšovat běh společnosti hned na několika frontách. Ve výrobním úseku se plánují investice do dalších stavebních úprav a do nákupu nových technologií. V ekonomické oblasti se pracuje například na projektu optimalizace zásob (surovin i hotových výrobků). V oblasti marketingu už došlo k redesignu loga, pracuje se na nových obalech a dalších krocích v modernizaci značky i na rozvoji komunikace směrem ke spotřebitelům. Do budoucna se počítá s e-shopem v gastro segmentu a exportem zboží do zemí sousedících s ČR.

Přidaná hodnota

„Labeta je 100% česká firma, která dokáže pružně reagovat na nové trendy, jak pomoci zejména ženám při přípravě jídel. Dokážeme vnímat specifika české kuchyně, požadavky českých zákazníků a pracujeme na tom, abychom usnadnili stravování lidem s celiakií a dalšími výživovými omezeními,“ popisuje filozofii firmy Antonín Smrček. Jeho pozornost nepatří pouze zákazníkům, ale také zaměstnancům. „Labeta využívá výhody malé české firmy a snaží se všem zaměstnancům věnovat co nejvíce individuální pozornosti tak, aby lidé u nás rádi pracovali. Základem je běžná každodenní komunikace a sdílení informací tak, aby každý jedinec mohl mít pocit sounáležitosti a věděl, že si jeho práce firma váží.“ 

V Labetě se snaží poskytovat zaměstnancům co nejvíce prostoru pro individuální růst. Vedoucí pozice jsou proto spojeny s relativně vyššími pravomocemi a samozřejmě i s adekvátní odpovědností. Lidé tak mají větší možnost uplatnit v praxi své vlastní myšlenky. Záměrem firmy je nejen pro individuální růst vytvořit podmínky, ale zároveň zaměstnance k tomuto růstu motivovat. „Zaměstnanec, který pracuje, protože sám chce, je bezpochyby kreativnější než ten, který pracuje jen proto, že to má v popisu práce. Proto se především snažíme dávat všem zaměstnancům co nejvíce informací o firmě, aby jim jejich práce dávala smysl. Aktivně též podporujeme vzdělávání zaměstnanců napříč celou firmou,“ popisuje svůj přístup Antonín Smrček. 

Kvalita, inovace, trendy

Jako ředitel potravinářské firmy považuje Antonín Smrček za klíčové udržet kvalitu vyráběných produktů, sledovat aktuální trendy a přicházet s novinkami. „Ve výrobě potravin můžeme vést rozsáhlé diskuze o rozšíření výrobkového portfolia různými směry, ale nároky na vysokou kvalitu budou ve všech těchto směrech a budou stále zesilovat. Vysoká kvalita na výstupu předpokládá přirozeně i vysokou kvalitu samotného výrobního procesu. To znamená investovat do vzdělání lidí a do moderní technologie.“ Pokud se jedná o rozšíření výrobkového portfolia, impulzy k vývoji nových výrobků v Labetě přicházejí dvěma způsoby – od zákazníků nebo od zaměstnanců. V obou případech se pak postupuje podobně. Zanalyzuje se případná konkurence a cenová hladina. Následuje předběžný vývoj, kalkulace, ekonomická analýza prodejnosti, následné zkoušky jakosti, vývoj a výroba obalu a konečně nabídka na trhu. Zdá se, že cesta od nápadu k produktu v obchodě je docela alchymie, i když Antonín Smrček sám říká, že: „se nejedná o nic nestandardního, popsaný postup je poměrně flexibilní a Labeta je tedy v tomto směru pružná.“ 

Firemní tajemství

Na závěr jsme se pana ředitele zeptali, jestli nás nechá nahlédnout pod pokličku nějakým chystaným novinkám. V plánu je například rozšíření výrobního portfolia bezlepkových výrobků, ale prozradit konkrétní produkty Antonín Smrček nechtěl. Místo toho popsal základní firemní strategii. „Každou poradu řešíme naše výrobkové portfolio. Nespíme na vavřínech. Ať už stahujeme výrobky, které již nejsou trendy, vylepšujeme receptury stávajících výrobků nebo chystáme úplné novinky. Neustále testujeme nové receptury, naše komise ochutnává a nezapomínáme myslet na to, že naším úkolem je přinášet inspiraci a radost z výsledku do každé kuchyně.“

 

 Foto: Archív

Text: Adéla Vosádková

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia