Lidé a projekty

Ing. Lukáš Němec - předseda představenstva společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.

Publikoval Kamil Komenda5.11.2016

Vystudoval Slezskou Univerzitu v Opavě, obor regionální rozvoj. Ve studiích pokračoval na Vysoké škole báňské - Technické Univerzitě v Ostravě se zaměřením na Veřejnou ekonomiku. Svou praxi začal ve společnosti BDO na pozici asistenta auditora. Rozvoj a zaměření svého působení prohloubil ve firmě RAVEN Consulting, kde se specializoval na dotace pro podnikatele. V současnosti působí ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. na pozici předsedy představenstva

Ing. Lukáš Němec - předseda představenstva společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. 1 fotografie ve fotogalerii

Víme, že Váš táta je doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS je  světově uznávaný kardiochirurg,. Jste inženýrem ekonomie. Doktořinu jste nechtěl studovat?

Musím říct, že mě to nikdy ani nenapadlo. Táta nás nechal s bratrem pracovat na našich snech. Ten můj byl právník, ale nakonec se ze mě stal ekonom a specialista na regionální politiku.

Své studium jste věnoval regionálnímu rozvoji v návaznosti na veřejnou ekonomiku. Je to to zaměření, které jste chtěl skutečně studovat?

Když jsem vystudoval gymnázium, tak jsem se snažil dívat na sexy témata kolem sebe. Jednou jsem byl na nějaké přednášce o pólech růstu a bylo rozhodnuto. Regionální rozvoj a makroekonomika byly tím nedůležitějším životním cílem.

Čím Vás dané změření zaujalo a co Vám dalo studium do praxe?

Za celou dobu svých studií jsem dělal vše s plným nasazením a studoval jsem to, co mě opravdu zajímalo. Rozvoj pólů růstu– neboli regionální rozvoj a jejich vliv na ekonomiku mě začal nesmírně zajímat. Jde o reálné multiplikační efekty investic v regionu.

Své praktické zkušenosti jste začal nabírat ve společnosti BDO CA. Nicméně to hlavní profesní zaměření jste získal ve společnosti RAVEN Consulting. Co jste měl na starosti?

Po škole, jsem měl na výběr, buď půjdu dělat nákupčího do zavedené zahraniční firmy, budu mít pěkný plat, služební auto atd., nebo půjdu pracovat jako asistent auditora do jedné z největších auditorských firem, která měla malou pobočku v Brně. Rozhodnuto bylo téměř okamžitě. Věděl jsem, že je to začátek, který sice nebude jednoduchý, ale nemohu ho odmítnout. Ze zkušeností z auditů žiji dodnes. V Ravenu jsem dostal na starost dotace z EU na rozvoj podnikání.  Musím říct, že mě to okamžitě zaujalo, protože investice podnikatelů v regionech jsou základním stavebním kamenem rozvoje regionů. A to je to, co mě vždy zajímalo.  

Pro koho byly Vaše produkty určeny?

70% dotací, které vyřizujeme, jsou pro podnikatele. Zbytek je pak pro vysoké školy, města a obce, NNO atd.. Nicméně musím říct, že tím, že se snažím dělat jen smysluplné projekty, které mají praktický dopad nejen na klienta, ale také právě na celý region  anebo odvětví ( vysoká inovační hodnota), tak máme 85% úspěšnost.

Co Vám se podařilo?

Dařilo se poměrně dobře vždy přesvědčit klienta, že projekt, na který chce získat dotaci, musí být maximálně inovativní a musí nejen mu ale i odvětví něco přinést. Malá perlička: ptal jsem se klienta, jestli již historicky prováděli nějakou větší investici a jaké s tím měli zkušenosti. Odpověď pak byla: no jistě, zakoupili jsme Mercedes S 500….

Po čtyřech letech jste využil nabídky ze společnosti Erste Grantika Advisory, a.s., kde jste nastoupil na pozici výkonného ředitele. Co bylo tím impulsem uchopit tuto výzvu?

Byla to shoda okolností. V té době jsem přešel z projektového manažera na vedoucího oddělení pro korporátní klienty. Poté jsem byl postaven před výzvu  vybudovat obchod ve formě pobočkové sítě. Během těch let jsem si prošel snad všechny profese ve firmě a znal jsem dokonale procesy. Díky tomu jsem dostal nabídku do představenstva společnosti, kterou právě koupila Česká spořitelna.

Byla to velké změna vstoupit do skupiny Erste?

Byla.  Představte si, že jste Petra Kvitová, doma dřete na kurtu ve Fulneku a pak dostanete pozvánku na Wimbledon! Když jsem poprvé přišel do centrály v Praze, byl to jako sen….naprosto dokonalé oblečení, všichni lidé se zdravili a všichni lidé byli nesmírně slušní a přívětiví. Tehdy na mě dýchl duch velkého korporátu a věděl jsem, že chci být jeho součástí. To, co se dělo potom, pak byla škola života. Já jsem se stal součástí korporátní části banky. Česká spořitelna je extrémně dynamická banka, kde každý den dochází ke změnám a klient je na prvním místě. To byste nevěřili, jaké fantastické služby podnikatelům nabízí!

Jaké úkoly na Vás čekaly?

První úkoly byly jasné, musíš dostat společnost na  úroveň bankovních služeb. Je třeba zavést manažerský reporting, standardizovat procesy a vymýtit vše neefektivní. Vše musí být bezchybné a klient musí být na prvním místě. Je nutné minimalizovat riziko společnosti a maximalizovat užitek klienta. Dělat jen kvalitní projekty a budovat svoji pověst…

Popište nám, co Vaše společnost Erste Grantika Advisory, a.s. nabízí a čím se zabývá?

Jsme společnost, která pomáhá financovat investice klientů. Peníze, které získáváme jsou dotacemi z EU a dotace z České republiky a Slovenska. Tímto pak zvyšujeme možnosti financování klientů a také snižujeme nutnost klienta se zadlužovat. Zajišťujeme pak celý dotační proces – získáme dotaci, zajistíme nutná výběrová řízení a pak spravujeme realizaci projektu ( Dotační management). Celý tento proces trvá až 5 let.

Pro koho jsou tedy Vaše produkty a služby určené?

Dotace z Evropských fondů jsou zejména pro podnikatele ve zpracovatelském průmyslu,  města, obce. Speciální skupinou jsou pak začínající podnikatelé tzv. start-upy. Pro ně máme speciální finanční a úvěrové poradenství.

 Máte možnost v rámci skupiny Erste nabídnout komplexnější služby?

Ano. Být součástí největší bankovní skupiny v Evropě je prostě znát. Můžeme klientům nabídnout jakékoliv financování a bankovní služby kdekoliv ve střední Evropě. Můžeme je propojit dokonce i s případnými dalšími partnery pro jejich rozvoj. Příkladem jsou pak synergie zejména česko – slovenských firem a nebo podnikání v Rakousku a na Balkáně.

Proč by si podnikatelé a majitele firem pro svůj další rozvoj měli vybrat právě Vaší společnost?

Každý, kdo chce nějakou službu, tak chce za své peníze maximum.  Tím, že si vybíráme kvalitní podnikatelské záměry dokážeme zaručit vysokou úspěšnost ( až 87 %). Také jste u nás „v bance“ a podle toho je s klienty zacházeno – klient je na prvním místě s tím, že se snažíme pro všechny eliminovat rizika podnikání a maximalizovat jejich užitek. „Klient je až na prvním místě“ a to je mé motto podnikání.

Jaká je tedy Vaše přidaná hodnota?

Jednoznačně je to komplexnost  a návaznost služeb a odpovědnost. Přijdete-li z problémem, že chcete financovat projekt, buď najdeme dotaci, a pokud ne, tak umíme zajistit financování, či další zajišťující produkty. Za všechno, co uděláme jsme odpovědní. Někdy to velmi bolí, ale jsem na to osobně nejvíce hrdý. Stát za klientem až do posledního dechu ….

Co se Vám podařilo?

Podařilo se mi vybudovat kvalitní firmu, na bankovních základech. Odpovědnou firmu s proklientským přístupem. V dnešních dnech nic obvyklého.Bolí to, kolikrát mi to nedá spát, ale pak když vidíte výsledky své práce, tak mám takový hřejivý pocit okolo srdce….

Jaké výzvy připravujete?

V současné chvíli se zaměřujeme na podzimní výzvy dotací z EU pro podnikatele. Dotace až 45% se budou týkat nákupu technologií, strojního vybavení, výzkumu a vývoje, revitalizace nemovitostí, vývoje softwaru, marketingu ad. Také do konce roku 2016 poběží podpora start-up firem z programu Inostart. Pokud máte jakýkoliv podnikatelský záměr v průmyslu hned mi volejte (smích).

Z Vaší zkušenosti, jak vidíte další rozvoj dotačních pobídek pro podnikatele a firmy?

 Musím říct, že jako makroekonom je samozřejmě jakákoliv dotační politika velmi špatný nástroj ekonomiky. Vlastně je to zvýhodňování jedné skupiny nad druhou. Z druhé strany, když už tu Evropskou Unii máme, je nutné využívat toho, co nám nabízí.  Zvýhodnění šikovných lidí, kteří se snaží prosadit nejen v Českých, ale evropských podmínkách má pak nedozírné pozitivní multiplikační efekty. Osobně jsem tomu nechtěl věřit, ale na několika příkladech dnes mohu doložit, že z firmy, která měla jen nápad a chtíč něco dokázat, je dnes minimálně Evropský výrobní gigant zaměstnávající desítky lidí. A na začátku byla jen dotace na první moderní stroje. A to jsme tehdy s majitelem zakládali jeho první emailový účet….

Když se podnikatelé rozhodnout využít Vašich služeb, kde se s Vámi mohou potkat?

Díky České spořitelně jsme téměř ve všech regionech v České republice a také na Slovensku. Sídlo firmy je v Brně, ale pobočky máme od Plzně, Liberce přes Prahu, Hradec Králové až do Ostravy a Zlína. Nakonec jsem velmi rád, že sídlo a mozkové centrum firmy je v Brně. Díky tomu se mi zdá firma taková uvnitř zdravá a zároveň dravá (smích).  

V současné době působíte ve společnosti na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele.  Co se změnilo ve Vašem pojetí?

Změnilo se snad úplně všechno. Najednou nemáte kamarády, se kterými půjdete jen tak na oběd a nebo na pivo. Najednou si lidé dávají pozor, co před Vámi říkají. Od Vás všichni očekávají, že to budete vy, kdo bude určovat směr a kdo bude řešit každodenní problémy. Zjistíte, že zaměstnanci řeší, kam půjdou na oběd a vy řešíte, jakou strategii na další dotační výzvy zvolíte.Díky tomu, že jsem si prošel firmou úplně od začátku a byl jsem projektovým manažerem, tak vím a znám, co jednotlivé profese potřebují. Top management je nejen o znalosti firmy a oboru, ale hlavně o učení se sebe sama a každodenním sebezdokonalování.  Každý den musíte být ten, kdo ponese prapor značky a svoji kůži na trh.

Jaké úkoly na Vás čekají?

Nyní se připravujeme na výzvy pro podnikatele, které začnou cca od září 2016. Takže všechno podřizujeme strategii a akvizici. Do toho jsme se rozhodli, si pořídit nový IT systém, protože v dnešní době bez digitalizace a znalostí dat o firmě a o klientech není možné přežít. V rámci tohoto výběru jsem musel proniknout hluboko do  problematiky moderních IS/IT systémů,  ale to je na další článek.Ale je to extrémně zajímavé téma.

Kde vidíte Vaší společnost v nejbližších pěti letech?

Největší EU poradenská společnost pro podnikatele s roční získanou dotací pro klienty  min 3 mld Kč . ( dnes je to cca 1,5 mld Kč)

Sdělte našim čtenářům, jaká je Vaše cesta k úspěchu?

U mě je to tvrdá práce, práce na sobě, práce v týmu lidí. Denně pracovat, denně komunikovat s okolím a dívat se dopředu. Zpětně se dívám také, ale jen proto, abych se poučit z vlastních chyb anebo chyb jiných.  Takže zatím, jsem nenašel čas hrát ten zatracený golf…..

Text: Redakce

Foto: Archív

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia