Lidé a projekty

Ing. Martin Smutek spoluzakladatel FairList.cz

Publikoval Jana Albrechtová30.5.2016

Jsou mladí, nadějní a mají chuť něco změnit. Už jste slyšeli o projektu FairList.cz? Pokud jste někdy hledali vhodný jazykový kurz, pak určitě ano. FairList.cz je totiž počinem velmi ambiciózním, jemuž předcházela jen skromná myšlenka. Té se však tito lidé nebáli vdechnout život. Kdo za projektem vlastně stojí? Proč a jak vznikl? Na otázky nám odpovídal spoluzakladatel FairList.cz Ing. Martin Smutek.

Ing. Martin Smutek spoluzakladatel FairList.cz 4 fotografie ve fotogalerii

Jak se vlastně zrodil projekt FairList.cz? Co mu předcházelo?

Na začátku všeho byla naše vlastní zkušenost. Každého s něčím jiným, ale veskrze zkušenost negativní. Já byl zklamaný úrovní jazykového vzdělávání na vysoké škole. U ostatních to byla třeba nespokojenost s možnostmi výběru jazykové školy nebo přímo špatná zkušenost s přístupem v jazykovém kurzu. Všechny nás však spojila chuť změnit současnou situaci a nebýt dalšími, kteří si pouze stěžují. Proto jsme začali psát blog, kde jsme se dělili o naše zkušenosti a vybízeli ostatní, aby se podělili o své. Z názorů veřejnosti jsme zjistili, že nejsme sami, kdo touží po změně k lepšímu. Proto jsme provedli několik výzkumů mezi lidmi a zjistili, že nejvíce by jim pomohlo, kdyby na jednom místě – internetové stránce – našli srovnání škol a jejich hodnocení. Tak se zrodil nápad na FairList.

Řekněte nám něco o sobě…

Začnu největším paradoxem – mnou. Vystudoval jsem Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity. Ostatní mě proto rádi označují za “markeťáka-zahradníka”. A to i přesto, že jsem vystudoval obor zaměřený na zpracování a analýzu kvality potravin. Už během studia na střední škole jsem měl blízko k cizím jazykům. Úroveň jejich výuky na vysoké mě však zklamala. Myšlenka FairListu vznikla už v době mých studií, a proto jsem se mu věnoval i po škole. Z ní jsem si odnesl zálibu ve zdravém stravování a kvalitních potravinách.

Kuba vystudoval Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity a jeho organizační schopnosti ho pasovaly do role projektového vedoucího FairListu. Dostal se tak do pozice, kde nemusí nic umět, ale musí všemu rozumět. A hlavně musí hlídat, aby naše práce někam směřovala a nemotali jsme se stále v kruhu. A když nás zrovna hlídat nemusí, tak vymýšlí, jak dále FairList vylepšit a posunout zase o krok vpřed.

Radek vystudoval Fakultu podnikatelskou na VUT a jeho každodenní radostí je komunikace s jazykovými školami. Ujišťuje se, že jsou se vším spokojené, zjišťuje jejich potřeby a probírá s nimi nápady či podněty k inovacím. Vedle toho také hledá a kontaktuje ty, které na FairListu ještě nejsou.

Tom vystudoval Vyšší odbornou školu grafickou v Jihlavě, kde v současné době také vyučuje. FairListu dává jeho vzhled. Je to primárně náš grafik a programátor, ale věnuje se i jiným oblastem tvorby. Například 3D animaci, tvorbě videí, psaní, zdravému stravování a hlavně rozvoji sebe jako lidské bytosti.

Pevnou součástí týmu je i Lucka, která se stará o to, aby jazykové kurzy na FairListu byly vždy aktuální a školy měly s jejich vkládáním co nejméně práce.

Jak jazykové školy váš projekt přivítaly?

Nevíme, jestli to bylo jedinečností našeho nápadu nebo schopnostem Radka, který s nimi komunikoval, ale školám se nápad od začátku líbil. Vždyť v době, kdy ještě neexistovaly žádné stránky – náš nápad jsme měli pouze v hlavě – a jazykovky jsme obcházeli s návrhy vytisklými na papíře, se nám podařilo přesvědčit 50 jazykových škol a soukromých lektorů, aby do toho s námi šli. Jejich počet se po spuštění vyšplhal až na více než 120. To se nám ukázalo jako moc a vedlo ke zpřísnění pravidel pro umístění na FairListu. Rozhodli jsme se upřednostnit kvalitu před kvantitou.

Jakého největšího úspěchu jste doposud dosáhli?

Co se týče výrazných úspěchů, tak nám neustále dělá radost náš blog. Ten se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími v mezinárodních soutěžích jazykových blogů a reakce jeho čtenářů nás neustále přesvědčují, že naše práce má smysl. U FairListu je pro nás největším úspěchem to, že jsme si našli své místo pod sluncem a počty lidí, kterým jsme pomohli najít jazykový kurz, neustále rostou.

Jakým překážkám jste museli zpočátku čelit, vyskytují se nějaké i nyní?

Největší výzvou pro nás bylo nastavit systém tak, aby plnil svou funkci pro studenty a zároveň byl atraktivní pro vzdělavatele. Jinak řečeno, aby jazykovky na FairListu chtěly být a lidé si je tam chtěli vybírat. Každá strana má specifické požadavky a my museli najít způsob, jak je propojit tak, aby byl portál přínosný pro všechny.

Další překážkou byly v počátcích naše vlastní předsudky. Pořád jsme se něčeho báli. Že nám někdo náš nápad ukradne, že školy nebudou chtít být veřejně hodnoceny, že studenti nebudou chtít hodnotit apod. Některé obavy se ukázaly jako oprávněné, ale žádné nebyly nepřekonatelnou překážkou. Díky tomu jsme se naučili neodsuzovat nic, co nevyzkoušíme a nevzdávat se, dokud nezkusíme přijít na všechna možná řešení. Překážky, které na nás denně čekají, bereme jako nedílnou součást naší práce.

Jaké obavy se naplnily?

Hlavně to, že získat od lidí hodnocení není tak snadné. Vymýšleli jsme způsoby, jak je přimět, aby jazykové kurzy hodnotili a nebáli se být ve svém hodnocení upřímní. Zkoušeli jsme toho hodně. Dávali jsme jim dárky, slevy na kurzy a podobné. Chvíli nám tak trvalo, než jsme tuto překážku překonali a přišli jsme na ten správný způsob. Několikrát jsme měli možnost mluvit s lidmi, kteří měli podobný nápad a jeho realizace ztroskotala na neochotě lidí hodnotit. V tomto ohledu jsme, zdá se, za vodou. Přesto neustále hledáme prostor pro zlepšení.

Jsou jazykové školy konečnou stanicí, nebo plánujete expandovat i do jiných odvětví?

Tahle otázka je pro nás právě aktuální. Při vývoji našeho systému jsme mysleli i na to, aby byl použitelný téměř pro jakoukoliv oblast služeb. Nyní se tedy rozhlížíme a vybíráme, jakým směrem se vydat. V budoucnu chceme být místem, kam budou lidé chodit pro radu při výběru jakékoli služby. Od kadeřníka až po bankovního poradce.

V čem tkví výhody spolupráce s FairList.cz?

Pro školy je hlavní výhodou to, že pokud jim nikoho nepřivedeme, nic od nich nechceme. Za umístění nic neplatí. To až v případě, že jim přivedeme zájemce o jejich služby. Ti už jsou seznámení s jejich službami a hodnoceními a mají skutečný zájem do kurzu nastoupit.

Dáváme jim také možnost využít náš blog k tomu, aby studentům radily a pomáhaly prostřednictvím článků. Mohou se tak zviditelnit svou aktivitou.

A hlavně si zakládáme na tom, že mají všichni na FairListu stejné podmínky a nikdo si nemůže žádné zvýhodnění zaplatit. Jen hodnocení studentů tak určuje, kdo je nejlepší.

Kolik energie a finančních prostředků vkládáte do reklamy?

Od začátku jsme se snažili dělat reklamu jinak. Místo finančních investic jsme se rozhodli jít cestou propagace prostřednictvím hodnotného obsahu. Víme, že jazykové školy do marketingu investují dost peněz a my jim v tom nechceme konkurovat. Využíváme jiné marketingové kanály. Díky tomuto přístupu jim můžeme přivádět studenty, které by neměly možnost sami oslovit.

Energie jsme do marketingu investovali opravdu hodně. A to bez toho, abychom hned viděli nějaké výsledky. Teď s odstupem času však můžu říct, že to byla správná cesta a všechno naše úsilí se nám vrací.

A jaké výsledky nyní tedy vidíte?

Lidé FairList.cz navštěvují i bez masivních reklamních kampaní. Na naše stránky už chodí tak, že do Seznamu, Googlu nebo přímo do prohlížeče zadají náš název, resp. www adresu. Jinak řečeno, se o nás ví. A důležité je pro nás také to, že se k nám lidé vracejí. Ať už kvůli článkům na blogu nebo protože znovu hledají jazykový kurz.

Jaké jsou vaše priority?

V současné době jsme dokončili nový systém certifikace jazykových škol, který pomůže studentům ještě lépe porovnávat kvalitu jazykových škol a usnadní jim výběr zas o kousek více. Teď je pro nás prioritou právě zmíněné rozšíření FairListu na nové oblasti. Na jazykových školách jsme si ověřili, že náš systém funguje a zjistili, jaké přednosti a nedostatky tento trh má. Z toho chceme vyjít při výběru další oblasti, ve které chceme působit.

Máte motto, kterým se řídíte?

Při hledání našeho sloganu padl takový nenápadný návrh: „Chtít kvalitu je fér.“ Nakonec jsme vybrali jiný slogan, Fair-play ve světe jazyků, který byl pro člověka neznajícího FairList popisnější, ale toto motto v nás zůstalo. Věříme, že vysoká kvalita by měla být standardem, že zákazníci na ni mají právo a dobré jazykové školy jim ji rády poskytnou, když jim s tím pomůžeme.

V současné době už se na webu objevuje nový slogan, který předznamenává rozšíření na nové oblasti: FairList.cz – hodnocení k vašim službám.

Jakými jazyky ve FairListu.cz hovoříte?

Když to vezmu za všechny, tak se domluvíme česky, anglicky, španělsky, maďarsky, trochu německy a francouzsky, ovládáme azbuku a pracujeme na dalších. Tom zvládá navíc několik programátorských jazyků.

Co vás na jazycích fascinuje?

Kromě toho, že nám umožňují cestovat a poznávat cizí země a kultury také to, že samy o sobě nám rozšiřují rozhled. Jen učením se specifik cizího jazyka se může člověk dozvědět tolik o cizí kultuře – jaká slova mají nejvíce synonym, jaká slova se nedají přeložit do jejich jazyka a jaká zase do našeho. A hlavně je to skvělá možnost poznávat pořád nové lidí. Díky tomu všemu si člověk uvědomuje, jak je svět pestrý.

Tým Fairlistu.cz vypadá spíše jako parta dobrých přátel, je tomu tak skutečně, nebo je to jen zdání? Jak jste se dali dohromady?

Naštěstí to není zdání. A to hlavně díky tomu, že 3 z nás se známe už od střední školy. K tomu nám přibyl čtvrtý spoluzakladatel Radek, který mezi nás skvěle zapadl. Díky tomu jsme si uvědomili důležitost lidského faktoru v týmu a při hledání dalších spolupracovníků jsme ho kladli vždy na první místo. Když si v týmu rozumíme, lépe se nám pracuje a výsledky z toho plynou přirozeně. Sice je to pořád dřina, ale s lidmi, se kterými si rozumíme, nás baví víc.

Věnujete se všichni pouze FairListu?

V současné době ne. Každý máme ještě vedlejší projekty nebo zaměstnání. Já pracuji v agentuře PROFICIO Marketing, kde mám možnost čerpat zkušenosti a inspiraci od špiček v online marketingu. Snažíme se vedle FairListu působit každý v oboru, kterému se věnujeme, abychom se dále rozvíjeli a nabyté znalosti mohli využívat.

Váš zaměstnavatel tedy zřejmě s FairListem problém nemá. Může toto tvrdit i zbytek týmu?

Na zaměstnavatele jsem měl štěstí. Moje vytížení chápe a je rád, že se ve FairListu věnuji stejnému oboru. Přínos je tak oboustranný. U ostatních je to podobné. Vzhledem k tomu, že Radek s Kubou jsou vedle FairListu vlastními zaměstnavateli ve společnosti James Grant, tak si myslím, že s šéfy problém nemají. Tom se vedle výuky na vyšší odborné škole věnuje i pár jiným věcem, převážně tvorbě webů. Jeho klienti mají naštěstí pro jeho vytížení pochopení.

Jde vidět, že jste velmi pracovně vytížení. Máte vůbec čas na osobní život a koníčky?

Snažíme se. Moc dobře si uvědomujeme důležitost odpočinku a osobních životů. Ne vždy je však možné udržovat všechny své světy v rovnováze. Ale když vidíme, že někomu přerůstá práce přes hlavu, tak mu odpočinek klidně i přikážeme. Je to takový zvláštní paradox. Na začátku naší cesty jsme se báli, abychom si nevyčítali, že někdo pracuje méně než ostatní a nakonec se hlídáme, aby někdo nepracoval víc, než je zdrávo.

Naše koníčky nejsou nijak neobvyklé. Já rád sportuji, a protože velkou část mé práce tvoří psaní, tak hodně čtu. Radek je blázen do cestování. Zrovna nedávno obletěl celý svět s několika zastávkami. Kuba rád chodí mezi lidi a poznává se s novými. Tom se zase zajímá o duchovní stránku své existence a rád objevuje nové dimenze. A Lucku baví AcroYoga.

Jaká je vaše cesta k úspěchu?

Hlavně asi dlouhodobá a vytrvalá. Cesta k našemu úspěchu vedla přes dlouhou řadu neúspěchů. Museli jsme se naučit odnést si z každé chyby ponaučení a nenechat se odradit. Někdy jsme potřebovali vyzkoušet snad všechny možnosti, jak něco nedělat, abychom zjistili, jak to dělat správně. A hodně nám taky pomohlo složení našeho týmu. Ač jsme každý jiný, tak nás spojuje stejná motivace, která nás držela pohromadě, i když se nám právě nedařilo.“

Text: Jana Albrechtová

Foto: archív

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia