#Lidé a projekty

Ing. Věslav Michalik, CSc starosta obce Dolní Břežany

Kamil Komenda15.8.2016

Narozen v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze, v roce 1992 získal titul CSc. v oboru jaderná a subjaderná fyzika. V letech 1986 - 1994 pracoval v Akademii věd, publikoval desítky odborných článku v mezinárodních vědeckých časopisech. V letech 1995 - 2006 působil v různých manažerských funkcích v zahraničních bankách. Od roku 2004 je starostou obce Dolní Břežany.

Ing. Věslav Michalik, CSc starosta obce Dolní Břežany 4 fotografie ve fotogalerii

Zajímá se o problematiku suburbanizace obcí v zázemí Prahy a usiluje o prosazení systémových řešení problémů malých obcí v zázemí velkých měst. Usiluje o zvyšování životního standardu v regionu Dolnobřežanska a vytvoření vědecko-technologického klastru STAR. Ve své funkci přesměroval vývoj obce od monofunkční noclehárny k plnohodnotné a živé obci, která je dnes atraktivní pro její obyvatele i pro návštěvníky a kde se začínají koncentrovat významné soukromé i veřejné výzkumné instituce. Je ženatý, má dvě dospělé děti.

Máte vystudovanou Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Byl to ten obor, který jste chtěl studovat?

Ano byl.  Dalo se tam dostat bez přijímaček.

Co Vám studium dalo do praxe?

Škola byla náročná a především nás naučila učit se. Prostě zvládnout jakékoli nové téma, pochopit ho a pak aplikovat.

Jak se to stane, že jaderný fyzik působí v manažerských funkcích zahraničních bank?

V devadesátých letech byli absolventi technických škol či matfyzu docela žádání právě u finančních institucí. Uměli počítat, uměli se rychle učit, měli analytické schopnosti a nebyli zatížení socialistickou ekonomií. Začínal jsem jako analytik v Živnostenské bance a když jsem viděl první ekonomický model, tak mi bylo jasné, že z toho nemusím mít strach.

Jak velká byla změna vstoupit do podnikatelské sféry z Akademie věd?

Změna to byla velká. Především jsem musel změnit šatník a zlepšit angličtinu. Doučit se ekonomické teorie, pochopit účetnictví. Byl zde zcela jiný tlak na výsledky, ale také zcela jiné finanční ohodnocení.

Bylo něco, co jste využil z dřívějších zkušeností na manažerských postech zahraničních bank?

Schopnost rychle analyzovat situaci, zadefinovat okrajové podmínky pro její řešení, popsat ji jednoduchou rovnicí a najít řešení.

Co Vám přinesla tato zkušenost do dalšího profesního života?

Naučil jsem se pracovat s lidmi, pochopil jsem, jak funguje byrokracie velkých institucí, jak funguje v takových institucích personalistika. A především jsem získal velmi dobrou orientaci, jak fungují finance, v rodině, ve firmě, ve státní správě.

2012 - 1. místo v celostátní soutěži Zelená stuha České republiky

2012 - Získání Zelené stuhy ve středočeském kole soutěže VESNICE ROKU

2012 2013 - Stříbrná medaile v prestižní evropské soutěži Kvetoucí sídla Evropy.

2014 - 1. místo v soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obce ve Středočeském kraji

2014 - 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině 2013 (kategorie 3001 -10 000 obyvatel)

2014 - 3. místo v soutěži Park roku

2014 - oceněn Keltský park 2014 - 3. místo v soutěži otevřenosti veřejné správy OTEVŘENO X ZAVŘENO v kategorii Otevřeno za diskuzi s občany

2014 - 1. místo v soutěži organizace Ropid - O nejhezčí autobusovou zastávku PID, oceněna zastávka Dolní Břežany, náměstí 2015 - Vítězství v soutěži Parádní web

2014 - CENA POROTY v kategorii Vesnice, Městys

2015 - 3. místo v krajském kole soutěže "MY TŘÍDÍME NEJLÉPE" za rok 2015 (v kategorii 2 000 - 10 000 obyvatel)

Prošel jste si státním podnikem, podnikatelským prostředím a momentálně jste se vrátil do státní správy. Co Vás vedlo se vrátit zpět do státní správy?

Primárně to nebyl vstup do státní správy.  Byl to vstup do veřejného života. Vstup neplánovaný, ale vyvolaný děním v obci, do které jsme se s rodinou přistěhovali. Až v průběhu několika let se ukázalo, že mně proměna Dolních Břežan opravdu naplňuje a baví.

Starostou obce Dolní Břežany jste od roku 2004. Jaký je Váš recept, že Vás lidé stále volí?

Nevím, zda to je recept. Ale je to především dlouhodobá vize, se kterou se lidé ztotožní. Pak dobrý tým, který ji realizuje. A otevřená komunikace se všemi obyvateli.

Za doby Vašeho starostování dochází k radikální změně pohledu na obec. Ze staré nefunkční aglomerace je dnes moderní obec, kde dnes najdete všechny městské vymoženosti. Jak se Vám to podařilo?

Domnívám se, že právě tím, že jsme si hned na začátku ujasnili co je našim dlouhodobým cílem a za tím cílem jdeme. Systematicky a dlouhodobě.

Co bylo nejtěžší v tomto procesy obměny charakteristiky obce?

Přesvědčit občany, že to myslíme vážně. Že jsme nepřišli jen na jedno období si nahrabat.

Jak se k Vaší vizi stavěli občané  na začátku a jak jí vnímají dnes?

Na začátku jsme byli nositeli změny a nositeli protestu proti našim předchůdcům. U voleb v roce 2006 se lámal chleba, třetina obyvatel se s naší vizí neztotožňovala, nevěřili nám, že to můžeme dokázat. Řadu z nich jsme přesvědčili tím, že se postavilo nové náměstí včetně rozsáhlých parkových úprav.

Základ každé obce jsou občané a podnikatelská sféra.  Na co dnes lákáte občany a firmy?

Občany nelákáme. Ale ti co do obce přicházejí, respektive ti, kteří z ní neodcházejí, tak ti všichni oceňují občanskou vybavenost a kvalitu veřejného prostoru. Firmy, respektive pracovní příležitosti, se snažíme přilákat. Především v oblasti vědy, výzkumu a služeb. Lákáme je na polohu obce a na dlouhodobou vizi vzniku vědeckotechnologického klastru s názvem STAR .

Jak moc bylo obtížné dosáhnout těchto úspěchů?

Prosadit se a dosáhnout úspěchu je vždy obtížné.  Ale když se chce, tak to jde.

Dále se můžete chlubit s označením STAR Region, díky vysoké koncentraci špičkových vědeckých pracovišť, jako jsou laserová centra HiLASE a ELI Beamlines přímo v Břežanech nebo biomedicínské centrum BIOCEV v nedalekém Vestci a inovační centrum InnoCrystal v sousedních Zlatníkách. V roce 2015 se Vám podařilo otevřít Středočeské inovační centrum (SIC), jehož cílem je podpora výzkumu, vývoje a inovačního podnikání na území Středočeského kraje. Co bylo tím impulsem vybudovat toto centrum?

Pro nás není podstatné jedno centrum, nebo jeden ústav, i když jsou velmi důležité. Současná strategie STARu je složit na svém území mozaiku vědeckých pracovišť a firem, které jsou oborově koncentrovány na biomedicínu, laserovou fyziku a materiály, a dosáhnout jejich kritické masy. Pak začnou vznikat ty správné interakce mezi nimi a začnou vznikat nové úžasné věci.

Jak dlouho trvalo vybudování tohoto komplexu?

Od první myšlenky ke spuštění asi 18 měsíců. Nešlo o budovu, ale o vytvoření organizace, zajištění podpory Středočeského kraje, zajištění prostor a zaměstnanců.

Jaké jsou Vaše další plány na rozvoj obce?

Máme schválený už druhý desetiletý strategický plán, první byl na období 2004-2013. Další je na období 2014-2023. Cílem je dokončit infrastrukturu obce pro vzdělávání, trávení volného času, bezpečnost občanů a jejich majetku. Aby to byla příjemná a upravená obec, kde se všichni cítí co nejlépe.

Co byste vzkázal občanům?

Aby byli co nejaktivnější ve vztahu k obci a svému okolí.

Sdělte našim čtenářům, jaká je Vaše cesta k úspěchu?

Klikatá.

Děkujeme za rozhovor.

Text: redakce

Foto: archiv

 

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.