#Právo

Jak na letní brigády?

V minulém pracovněprávním článku jsme si představili možnosti a využití flexibilní pracovní doby. Nastínili jsme pružnou pracovní dobu, zhuštěný pracovní týden, práci z domova či konto pracovní doby, což patří k nejmodernějším trendům na poli pracovněprávní politiky. Toto téma však zasahuje i přes hranice klasického pracovního poměru, můžeme zabrousit až k dohodám konaných mimo pracovní poměr, což je v období letních brigád aktuální téma.

Jak na letní brigády? 1 fotografie ve fotogalerii

Zkrácené úvazky, zkrácená pracovní doba nebo konto pracovní doby mají až povážlivě blízko k jinému typu pracovního úvazku a tím je dohoda. Český zákoník práce rozlišuje dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ), která má ke klasickému pracovnímu poměru blíže. Je na zaměstnavateli, aby s ohledem na druh, náplň a časovou náročnost zvolil nejvhodnější typ úvazku. Může se ale orientovat podle několika základních bodů, které zde představíme.

 

Pracovní poměr netřeba dlouho rozebírat. Je limitován ustanoveními zákoníku práce, která kladou velký důraz na ochranu zaměstnance. Ať už je to minimální a zaručená mzda, dovolená, maximální pracovní doba, pojistné na zdravotním a sociálním nebo zákonem stanovené důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele, zaměstnanec je nejvíce chráněn právě v pracovním poměru a smluvní volnost je zde omezena.

 

Pro zkrácené úvazky nebo krátkodobá zaměstnání se může jako vhodnější jevit dohoda o pracovní činnosti. Smluvní volnost je zde podstatně širší, na druhou stranu ochrana zaměstnance je podstatně omezena. Podstatou DPČ je přesně poloviční pracovní doba, tj. max. 20 hodin/týden (průměrně). Zaměstnavatel je limitován pouze minimální mzdou, nikoliv zaručenou, nevzniká zde ani nárok na dovolenou. Na druhou stranu při výdělku nad 2 500,-Kč měsíčně je zaměstnavatel povinen odvádět pojistné na sociálním a zdravotním, což může být pro některé zaměstnance výhodou, pro jiné zase nevýhodou. Výpovědní doba u DPČ činí 15 dnů a důvod nemusí uvádět zaměstnanec ani zaměstnavatel. Proto můžeme DPČ považovat za jakousi zlatou střední cestu mezi zkrácenými úvazky, smluvní volnost není tak limitovaná jako u pracovního poměru, ale základní jistoty zaměstnance jsou zaručeny.

 

Dohoda o provedení práce je nejvhodnějším typem pro krátkodobá nebo jednorázová zaměstnání, výkon práce je zde totiž omezen na pouhých 300 hodin/rok u jednoho zaměstnavatele. Smluvní volnost stran je zde ještě širší než u DPČ, pojistné je zaměstnavatel povinen odvádět až při výdělku nad 10 000,- Kč měsíčně. Stejně jako u DPČ platí i u DPP výpovědní doba 15 dnů od dne doručení výpovědi druhé straně a právní vztah je možné i okamžitě ukončit ze stejných důvodů jako při okamžitém ukončení pracovního poměru. U obou dohod navíc platí, že musí být sepsány písemně (pod hrozbou neplatnosti), stejně tak i výpověď či dohoda o ukončení musí být písemná. Na dohody se nevztahují ustanovení zákoníku práce ohledně převedení na jinou práci, přeložení, odstupného, dovolené, skončení pracovního poměru, cestovních náhrad nebo pracovní doby a doby odpočinku s výjimkou, že výkon práce nesmí překročit 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že DPP je nejvhodnější volbou pro letní brigády krátkého rozsahu (prodej zmrzliny, průvodci po památkách) nebo sezónní práce v zemědělství (sběr chmelu, brambor), stejně tak např. pro výpomoc prodejcům v období před Vánoci. Ocení ji zejména studenti, kteří kromě vysoké hranice pro odvod pojistného uplatňují slevu na studenta a slevu na poplatníka a rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou je pak minimální.

 

DPČ je vhodná kromě výše uvedených jednorázových brigád i pro dlouhodobější zaměstnání kratšího rozsahu, typicky zkrácené úvazky pro rodiče malých dětí nebo již zmíněné studenty, případně jako přivýdělek k hlavnímu zaměstnání. Zaměstnavatel zde ocení menší administrativní náročnost a širokou smluvní volnost oproti klasickému pracovnímu poměru. Pokud si stále nevíte rady, který smluvní typ je nejvhodnější pro Vaše pracovníky nebo máte jiné dotazy nejen z oblasti pracovněprávní, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit.

 

 

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.