Politika

Jaká byla konference TOP TAX FORUM?

Publikoval Lucie Rozvoralová19.6.2018

Konference TOP TAX FORUM se konala pod záštitou Ministerstva financí ČR. Na odborné akci vystoupil mimo jiné ředitel odboru Nepřímých daní MF ČR a zástupci „velké čtyřky“. Partnery prvního ročníku konference byla Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních ČR a Komora certifikovaných účetních

Jaká byla konference TOP TAX FORUM? 5 fotografií ve fotogalerii

 Konferenci zahájila Drahomíra Martincová s novinkami k zákonu o dani z příjmu, jejichž vlajkovou lodí je implementace evropské směrnice ATAD, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem.  Martincová zdůraznila, že čeští legislativci se drželi vesměs spíše minimalistické implementace, tj. pravidla plynoucí ze směrnice v nutné míře akceptovali, ale nepřiostřovali.

 Očekávanou novelu zákona o DPH představil Ondřej Fasora. V úvodu vysvětlil, že novela byla podmíněna zejména povinnou implementací Směrnice Rady 2006/112/ES, judikaturou Soudního dvora EU a požadavky daňové veřejnosti. Obsahuje například nová pravidla týkající se poukazů, které lze použít jako úplatu při nákupu zboží a služeb. Poukaz může být jednak jednoúčelový, tak i víceúčelový a jeho čerpání je poskytnutí služby či dodání zboží.

 Velmi praktického příspěvku se ujala Jana Fuksová ze společnosti KPMG. Představila účastníkům konference aktuální postřehy z daňových kontrol. Připomněla, že finanční úřad může prominout až 75 % vyměřeného penále, nicméně kontrolovaná organizace o toto prominutí musí sama požádat a se správcem daně aktivně spolupracovat. Zároveň je možnost prominout 20 % z úroku z prodlení. „U úroku z prodlení bych chtěla upozornit, že se počítají z čistého nedoplatku vůči finančnímu úřadu,“ uvedla Fuksová.

Radka Malinová z Kanceláře veřejného ochránce práv objasnila, za jakých podmínek vydat zajišťovací příkaz a jak jeho vydání předejít. Pro odvolání proti zajišťovacímu příkazu je lhůta 30 dnů. Pokud však nebude do 30 dnů od podání odvolání odpovězeno, zajišťovací příkaz se stává neúčinným. Na závěr příspěvku naznačila, kam se ubírá současné uvažování nad tímto velmi rizikovým nástrojem finanční správy a jaký posun v jeho využívání i legislativním ukotvení se chystá.

Odpolednímu bloku se věnoval Antonín Weber s příspěvkem k daňové uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj a rovněž účastníkům poradil, jak obstát při daňové kontrole odpočtů. Konference byla zakončena přednáškou Michala Jelínka k aktuálním trendům v oblasti transferových cen.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

CEE Summit
Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia