#Trhy

PaedDr. Milan Majerský, PhD. – primátor města Levoče

Má za sebou sedmnáctiletou kariéru středoškolského učitele na gymnáziu. Před nástupem do funkce primátora města Levoče byl dva roky ředitelem pedagogického centra. Je ženatý, s manželkou Marcelou má dvě děti, dceru Rút a syna Filipa. PaedDr.Milan Majerský, PhD. (45) – primátor města Levoče je stále i aktivním sportovcem. Nejvíce se věnoval basketbalu, který několik sezón hrál i v týmu extraligy. Stále hraje aktivně slovenskou basketbalovou druhou ligu, ve které je nyní klub z Levoče na 3. místě. Mezi jeho další koníčky patří i četba.

PaedDr. Milan Majerský, PhD. – primátor města Levoče 4 fotografie ve fotogalerii

Vážený pane primátore, mohl byste čtenářům krátce představit město Levoča?

Levoča je krásne historické mesto s takmer 770 ročnou tradíciou. Má veľa krásnych a vzácnych historických budov. Levoča má najväčší portifikačný systém (mestské hradby) na Slovensku. Pýchou je najvyšší gotický oltár na svete z dielne Majstra Pavla z Levoče v Bazilike sv. Jakuba. Levoča je aj najväčším pútnickým miestom s druhou bazilikou na Mariánskej hore, kde počas hlavnej púte v júli prichádza aj 500 000 pútnikov. Pýchou mesta sú však ľudia, ktorí budovali mesto, ale hlavne tí, ktorým dodnes záleží na dobrom mene Levoče. 

Jaké aktuální problémy nyní Levoču nejvíce trápí?

Levoča nutne potrebuje investora, ktorý by vytvoril pracovné miesta, aby sa tak mesto stalo konkurencieschopné s ostatnými samosprávami. Veľkým problémom je aj záchrana historických pamiatok a samotná starostlivosť o ne. V Levoči toho máme veľa a samotné mesto na tieto rekonštrukčné a reštaurátorské práce nestačí.

 Historickou Levoču obdivovali a stále obdivují i čeští turisté. Na jaké úrovni jsou ale nyní oficiální vztahy Levoče s Českem. Mám tím na mysli například  partnerská města v Čechách.

Levoča má stále k Českej republike vrúcny priateľský vzťah. Partnerským mestom Levoče je mesto Litomyšl. S týmto mestom máme dlhoročnú spoluprácu na najvyššej úrovni. V Českej republike mám veľa priateľov a známych, s ktorými sa  pravidelne navštevujeme.

 Jak vypadá váš klasický pracovní den v pozici primátora?

 Nástup do práce o 7.30 a potom v jednom kolotoči vybavovanie stránok, porady  a samozrejme časté pracovné cesty do Bratislavy na jednotlivé ministerstvá, či inštitúcie.

Pravidelne navštevujem naše inštitúcie či organizácie a najčastejšie sa zastavím v materských a základných školách. 

Jak se Vám spolupracuje s médii?

Pre oblasť komunikácie s médiami máme samostatného referenta, ktorý pravidelne pripravuje tlačové správy. Jeho úlohou je aj organizácia stretnutí s novinármi a zástupcami médií. Podstatné je, aby informácie o živote a dianí v našom meste išli do éteru, a aby sa ľudia mohli dozvedieť, čo sa v našom meste deje.

 Globálním tématem Evropy jsou nyní uprchlíci. Týká se to nějak i města Levoča?

V našom meste sa za celý čas čo beží v Európe migračná kríza nevyskytol jediný problém, keďže neregistrujeme žiadneho záujemcu o azyl a pobyt v našom meste z krajín blízkeho či ďalekého východu postihnutých vojnovými konfliktami. Výnimku tvoria lekári z Ukrajiny, ktorí v našej nemocnici pracujú už niekoľko rokov. 

Heslem doby je šetření energiemi plus zavádění nových technologií. Ve městě Levoča nyní došlo k zásadní výměně veřejného osvětlení, které přineslo i velkou úsporu elektrické energie. Můžete tuto investiční akci detailněji rozvést?

Rozhodne musím povedať, že táto investícia bola jednou z najrozumnejších z viacerých hľadísk. Jednak pre to, že dochádza k šetreniu elektrickej energie a samozrejme aj životného prostredia, ale aj z toho dôvodu, že finančné prostriedky sme získali zo štrukturálnych fondov EÚ.

Kdy vám práce primátora dělá největší radost?

Najväčšiu radosť mám, keď vidím spokojného občana. Samozrejme prichádzajú aj tí, ktorí niečo potrebujú a sú chvíle sťažností, no zažívam časté maily, telefonáty a hlavne osobné stretnutia keď občan, obyvateľ Levoče  príde jednoducho iba poďakovať za niečo konkrétne, čo pre neho vykonalo mesto, alebo mestská organizácia. 

Kdy vám práce primátora přináší naopak velké starosti?

Sú veci, na ktoré nestačí ani primátor ,a s ktorými by mal problém aj hociktorý minister. Trápi ma, keď nedokážeme pomôcť všetkým a hlavne keď vidím ľudskú biedu. Samozrejme by som chcel, aby ľudia mali dôstojnú prácu a slušný zárobok. Aby mohli v meste bývať, pracovať i odpočívať. 

Jakým způsobem nejraději relaxujete, odpočíváte?

Už som to spomenul, najradšej mám aktívny oddych v podobe športu, ako je turistika či cyklistika a v jesenných a zimných mesiacoch sa venujem hokeju a najmä basketbalu. Samozrejmosťou je letná dovolenka s rodinou pri mori.

Co vám funkce primátora dala a co naopak vzala?

Je jasné, že primátor už nedisponuje toľkým voľným časom ako to bolo pred zvolením do funkcie. To znamená, že čas mám organizovaný prevažne sekretariátom a mestskými podujatiami, ktoré sú často aj cez víkend. Takže prišiel som o veľa voľna a času, ktorý som pred tým dával najmä rodine. Funkcia primátora mi, ale dala veľkú skúsenosť, že ľudia, keď sa im pomôže, tak dokážu byť vďační a cenia si to. 

Jaký je, v obecné rovině, nyní na Slovensku vztah samosprávy a státní správy?

Časť kompetencií štátnej správy je prenesená na mestá a obce. Nie je to ideálne a je stále čo vylepšovať, tu mám na mysli hlavne to, že ak by s kompetenciami prichádzali aj financie na zabezpečenie činnosti, tak to by bolo ideálne. 

Média v Česku informují často o  Slovensku v kontextu zde existující početné maďarské menšiny. Týká se to i města Levoče?

Je pravdou, že južné okresy Slovenska sú s prevažnou  väčšinou ľudia hovoriaci maďarský. Na severovýchode Slovenska tento moment nepociťujeme a ak počujeme maďarský hovoriacich ľudí v našom meste, tak sú to vždy turisti. Je ale pravdou, že naše mesto budovali okrem Slovákov aj Nemci a Maďari, preto mnohé dokumenty z nášho mesta a o našom meste sú vyhotovené práve v Maďarčine.

Jaké jsou vaše další profesní a politické plány?

Okrem primátorského postu som aj poslancom v samosprávnom kraji. Angažujem sa aj na celoslovenskej úrovni ako podpredseda KDH. Podstatné je, aby sme spolu s ostatnými dostali naše hnutie do národnej rady, aby sme tak mohli obyvateľom našej krajiny pomôcť ešte účinnejšie. 

Jakým způsobem zajišťuje samospráva ve městě bezpečnost?

Bezpečnosť v našom meste je zaisťovaná cez štátnu políciu, mestskú políciu a samozrejmosťou v dnešnej dobe je aj moderný kamerový systém. Samozrejme to všetko je nič, pokiaľ aj represívne zložky v podobe polície si neplnia preventívnu funkciu a hlavne musí ich byť vidieť v uliciach medzi ľuďmi.

A nakládání s komunálním odpadem?

Mesto Levoča zabezpečuje starostlivosť o mestskú zeleň, úpravu ciest vrátane zimnej a letnej údržby, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a taktiež odvoz a separátu komunálního odpadu prostrednícvom svojej príspevkovej organizácie Technické služby.

Jak dlouho využíváte v Levoči kamerový systém?

V meste funguje kamerový systém už niekoľko rokov a je napojený na pult ochrany a monitoringu. Město sa snaží kamerový systém pravidelne renovovať a modernizovať. Bezpečnosťa verejný poriadok v meste zabezpečuje mestská polícia. 

Má Levoča fungující průmyslovou zónu?

Mesto má zmodernizovaný priemyselný park na renováciu, kterého získalo finančné prostředky zo štrukturálnych fondov. V priemyselnej zóne je jeden investor a v priebehu najbližších mesiacov by mala byť podpísaná zmluva s ďalším investorom. Zamestnaných by tam malo byť zatiaľ asi 150 ľudí a intenzívne rokujeme s ďašími možnými investormi.

Je město Levoča zřizovatelem základních škol? Jaký je jejich počet?

Město Levoča je zriaďovateľom troch základných škôl, Jednej veľkej materskej škôlky so šiestimi samostatnými zariadeniami v jednotlivých častiach mesta. Město je aj zriaďovateľom základnej umeleckej školy s takmer tisíc žiakmi.

Garantuje město Levoča nějakým způsobem lékařskou péči pro obyvatele?

V meste je nemocnica s dlhoročnou históriou, ktorej väčšinovým akcionárom je spoločnosť Agel. Jednu tretinu akcii vlastní mesto Levoča a má tak priamy dosah na smerovanie a rozvoj nemocnice. 

Jaké problémy způsobuje městu fenomén dnešní doby – automobilismus?

Vzhľadom k tomu, že Levoča je starobylé mesto s bohatou históriou tak v čase keď sa budovalo neboli tak závažné problémy s dopravou. To sa ale nedá povedať o dnešnej dobe, keď město navštívi veľké množstvo turistov a vzniká problém s parkovacími miestami. Tu mesto uvažuje nad vytvorením záchytného parkoviska mimo historického centra.

Jaká je největší tradiční kulturní akce města?

Najväčším podujatím je letný kultúrny festival Tajomná Levoča – Dni Majstra Pavla. Posledné leto sa nám podarilo počas dvoch dní přilákat 12 000 platiacích divákov. 

Můžete zmínit formu podpory města pro činnost sportovních klubů?

Město finančne podporuje všetky kluby pôsobiace na území města. K tomu dáva klubom všetky športové objekty, ktoré patria mestu, k dispozícií zdarma. Priame financie na podporu klubov sú v objeme asi 60 000 €

Samosprávy českých měst si někdy stěžují, že investice v katastru jejich měst komplikuje povinný archeologický záchranný průzkum při těchto akcích. Je to obdobné i na Slovensku, v Levoči?

S podobnými problémami sa střetáváme aj v meste Levoča a zaväzuje nás k tomu aj fakt, že mesto patrí do svetového kulturného dedičstva UNESCO.

Jak město zajišťuje péči o seniory?

V meste je súkromné zariadenie Humanitár, je to denný a aj dvadsaťštyrihodinový stacionář. Okrem toho mesto poskytuje priestory a servis pre denné centrum seniórov a pripravuje pre nich v rámci jednotlivých časti roka vhodné podujatia.

Můžete konkretizovat, jak velký je roční rozpočet města a kolik  prostředků  směřuje na investiční akce?

Rozpočet mesta je približne 12,5 miliónov €, z toho polovicu financií tvoria prostriedky na školstvo, investície do majetku mesta sú 2,5 mil. Eur. Vďaka eurofondom sa nám pravidelne darí do investičních aktivít zapájať aj granty v ktorých sme úspěšní. Z vlastných prostriedkov mesto do investičních akcií dáva približne 650 tisíc €

Centrum vašeho města je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Co to pro město znamená „v dobrém i zlém“?

UNESCO je exkluzívna spoločnosť a je to pre nás veľkou poctou. Zároveň z toho pre nás vyplýva, že platia pre nás prísnejšie kritéria v obnove historických pamiatok. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme kultúrne dedičstvo zachovali aj pre ďalšie generácie.

Text: Mirek Brát

Foto: archiv PaedDr.Milana Majerského, PhD.

Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.