Marketing

Podnikání při zaměstnání? Žádný problém.

Publikoval Iva Grácová3.4.2018

Mnoho zaměstnanců si v průběhu roku přivydělává vlastní samostatnou činností. Podnikání jako vedlejší samostatná výdělečná činnost přináší hned několik výhod oproti podnikání na hlavní činnost. Jaké konkrétně? A co vše musíte pro založení živnosti zařídit?

Podnikání při zaměstnání? Žádný problém. 2 fotografie ve fotogalerii

Jednou z možností, jak zvýšit svůj rodinný příjem během zaměstnání, je samostatná výdělečná činnost. Navíc je to výborná příležitost, jak můžete prosadit své vlastní nápady. Výdělek formou podnikání je šancí, jak získat cenné zkušenosti a zjistit, zdali vám podnikání vyhovuje a zdali se vyplatí přemýšlet o hlavní samostatné výdělečné činnosti. Jedinou povinností, kterou jako zaměstnanci máte, je povinnost vyřídit si všechny své daňové záležitosti sami. Stejně tak odevzdat přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a příslušné zdravotní pojišťovně.

Hlavní nebo vedlejší výdělečná činnost

Pokud už máte jasno v tom, čemu byste se chtěli věnovat, je dobré si ujasnit, zda-li budete živnost vykonávat jako hlavní nebo vedlejší činnost. Výrazně to ovlivní vaše odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Pro tyto účely se jako výhodnější jeví činnost vedlejší. Důležitá je povinnost nahlásit důvod k vedlejší výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně či OSSZ. Za vedlejší se samostatná výdělečná činnost považuje, pokud je vykonávána při zaměstnání, v penzi, během studia či během pobírání rodičovského příspěvku. Pokud tedy pracujete na plný úvazek, podnikání bude vedlejším zdrojem vašich příjmů.

Chci začít podnikat

Před zahájením podnikání si ověřte, zda k činnosti opravdu potřebujete živnostenské oprávnění. Pokud budete např. hudebníkem, autorem článků do novin, daňovým poradcem či znalcem, není živnostenské oprávnění pro výkon činností nutné. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění. Stačí se dostavit na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplnit jednotný registrační formulář. Díky němu můžeme provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení. Od zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu, až po oznámení zdravotní pojišťovně a správně sociálního zabezpečení. Zároveň lze provést také registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance.

Hrubý zisk do limitu? Žádné sociální pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné činnosti se v prvním roce měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění neplatí. Zdravotní a sociální pojištění se vždy zaplatí jednorázově dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Navíc platí, že je-li hrubý zisk do limitu, sociální pojištění se neplatí vůbec. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. Pokud budete podnikat pouze část roku, limit se poměrně snižuje. V dalších letech pak záleží u placení záloh na výši dosaženého zisku a důvodu pro výkon vedlejší samostatné činnosti.

Jak na daně?

Každý rok jsme povinni podat daňové přiznání. Je tedy důležité nějakým způsobem zajistit evidenci ke své samostatné činnosti. Buď můžeme na základě příjmových a výdajových dokladů vést daňovou evidenci, nebo si výdaje spočítáme procentem z příjmů (paušální výdaje). Jedná se o nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Místo samotné daňové evidence nám postačí vést evidenci příjmů a pohledávek.

Elektronická evidence tržeb

Nezapomeňte si také ověřit, zda vaše činnost podléhá EET – elektronické evidenci tržeb. Podle toho je pak potřeba učinit příslušné kroky. Pokud se chcete EET vyhnout, jediným řešením je inkasovat všechny peníze bezhotovostně z účtu na účet. Takové příjmy EET nepodléhají. Pokud je však faktura hrazena v hotovosti, příjem již EET podléhá.

Spousta výhod

Podnikání na vedlejší činnost přináší spoustu výhod. Usnadní vám start vašeho byznysu a umožní  snadněji proniknout do daného oboru. Navíc nejste na podnikání finančně závislí. Při minimálních odvodech máte možnost dosáhnout zajímavých výdělků. Ale především se naučíte určité samostatnosti a té nejvyšší možné odpovědnosti za danou práci. Může vám to otevřít dveře do světa, ve kterém se budete zodpovídat už jen sami sobě.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia