#Finance

Pořadatelé zrušených kulturních akcí se dočkají odškodného. V balíčku dotačního programu COVID-kultura je připraveno 900 milionů korun

Pandemie koronaviru a s ní související vládní restrikce ochromily celé spektrum ekonomiky. Stát pomáhá ekonomickým subjektům úlevami, posunováním lhůt, dotačními programy a dokonce i úpravami v legislativě. Nyní došel čas na kompenzaci části nákladů pro pořadatele kulturních akcí, které byly v důsledku vládních restrikcí zrušeny nebo přesunuty. Tito podnikatelé mohou nově žádat o odškodné až 5 milionů korun v dotačním programu COVID-Kultura.

Pořadatelé zrušených kulturních akcí se dočkají odškodného. V balíčku dotačního programu COVID-kultura je připraveno 900 milionů korun 1 fotografie ve fotogalerii

Více o programu

Program COVID-KULTURA připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem kultury a vyčlenilo na něj rozpočet v celkové výši 900 milionů korun. Dotace mají kompenzovat marné náklady spojené s produkcí kulturních akcí, které byly v období od 10. března do 31. srpna zrušeny či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu, a to v přímé souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními.

Podmínky pro získání dotace

Získat dotaci může pouze daňový subjekt, kterému byla v důsledku mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti realizace kulturních akcí.

Podmínkou je, aby žadatel v rozhodné době nepřerušil provozování této živnosti. Subjekt by rovněž neměl být v likvidaci nebo v prodlení vůči vybraným institucím. Pozor by si měli dát také podnikatelé, kteří jsou v insolvenci. Tito podnikatelé mohou o dotaci požádat pouze v případě, že jejich úpadek souvisí s šířením onemocnění COVID-19.

Kdo může požádat o dotaci?

Žádat mohou ty podnikatelské subjekty, jejichž hlavní podnikatelskou činností je pořádání či zajištění hudebních, dramatických či hudebně dramatických projektů, jejichž cílem je poskytování kulturní služby v oblasti zvané Performing Art. Kromě umělců, techniků a pořadatelů kulturních akcí, jsou tedy mezi oprávněnými žadateli o dotaci také hudební kluby, kulturní provozovny, cirkusy, galerie, muzea a divadla.

Kolik peněz je možné na dotaci získat?

Odškodné má být propláceno zpětně, a to ve výši 50 % uznatelných výdajů, maximálně však do výše 5 milionů korun na jeden podnikatelský subjekt. Kompenzace se vztahuje na náklady na tyto akce, které vznikly v rozhodném období od 1. října do 17. května 2020. Na dotaci z programu COVID-Kultura není právní nárok. Rozhodnutí o udělení dotace a její výši závisí na posouzení odborné komise.

Jak žádat o dotaci z programu COVID-Kultura

Žádosti je možné podávat od 18. srpna 2020 od 09:00 hodin do 18. září 2020, a to pouze elektronickou formou přes online aplikaci na webu https://kultura.mpo.cz. Aplikace podnikatele provede celým procesem žádosti. Malou komplikací pro žadatele může být nutnost elektronického ověření. I zde se ale stačí řídit pokyny v aplikaci.

K žádosti je zapotřebí doložit elektronicky soubor uhrazených faktur, smluv a jiných dokladů prokazujících náklady a podepsané česné prohlášení. Vzory formulářů a potvrzení pro kompletaci žádosti naleznou podnikatelé rovněž v aplikaci.

Auto fotografie: Freepik.com

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.