Tech

Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?

Publikoval Kamil Komenda22.2.2018

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery dnes ve Vědeckotechnickém parku Plzeň uspořádalo první letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, jejímž cílem bylo diskutovat nad společenskými a ekonomickými důsledky Průmyslu 4.0 v českém firemním prostředí. Účelem akce bylo jednak rozšířit novinky o dění na národní i evropské úrovni a na druhé straně od zúčastněných firem a institucí získat informace o nových počinech realizovaných v uplynulém roce v Plzeňském regionu. Na rozdíl od loňské série se ta letošní zaměřuje více, než na technologie samotné, na jejich dopad do firemní kultury, práce s lidskými zdroji a na podstatné bezpečnostní a právní konotace. Účastníci tak měli možnost s přítomnými odborníky diskutovat právě na témata související s rozvojem lidských zdrojů, nových manažerských a obchodních modelů a fyzické i kybernetické bezpečnosti a právní průchodnosti nových technologií, jakož i na jejich celospolečenský dopad.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? 1 fotografie ve fotogalerii

V programu se tak představilo celkem 14 odborníků, kteří prezentovali novinky ve společenském využití prvků Průmyslu 4.0 ve svých oblastech.

„Jsme rádi, že nám naši regionální partneři umožnili vrátit se po roce na místo činu do Plzně a vyslechnout si, kam firmy ze zdejšího kraje ve svém technologickém rozvoji a práce s jeho důsledky za uplynulý rok pokročily,“ říká předseda sdružení CzechInno David Kratochvíl. „V letošním roce jsme se také daleko více, než na prezentaci technologických leaderů a nadnárodních korporací zaměřili na konkrétní příklady malých a středních podniků, které se úspěšně popasovaly s novými technologiemi a využili jich jako příležitosti ke svému rozvoji – a to při současném úspěšném vyřešení úskalí, které přináší střet techniky se sociálním prostředím, které na ni není připraveno. Jsme hrdí, že takovéto firmy v Česku máme a je nám ctí je prezentovat v rámci našich akcí,“ uzavírá David Kratochvíl.

„Technologie se vyvíjí, obtížné ale je, aby se jim lidé přizpůsobili a společnost je přijala. Jsme rádi, že firmy v našem kraji se zaměřují nejen na úspěšné nasazení nových technologií ve vlastních provozech, ale současně dělají i mnoho pro to, aby technologie jimi produkované úspěšně využívala celá společnost,“ okomentovala dnešní akci Jana Klementová, jednatelka BIC Plzeň, které bylo hostitelem plzeňské akce.

Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, k tomu dodává: „Pro Plzeňský kraj je velká čest být při této akci, neboť vztah Plzeňského kraje k tématu dnešní akce je velmi úzký – ve vztahu k technologii je třeba vidět zejména člověka. V Plzeňském kraji je nejnižší nezaměstnanost Evropy a právě proto se musíme na diskuze o vztahu člověka a robota a jejich vzájemné koexistenci velmi podrobně zaměřit.“

V prvním bloku zaměřeném na novinky v Průmyslu 4.0 v národním i evropském kontextu pak prezentoval Roman Holý, vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0 informace k zahájení činnosti Národního centra Průmyslu 4.0, testbedu při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a plány na konzultační podporu pro digitální transformaci firem. S informacemi o zřízení Platformy CEEInno jako komunikačního uzlu a východiska pro mapování digitálních iniciativ a aktivit v ČR a blízkém okolí a sítě Digitálních Inovačních Hubů v ČR jej pak doplnila Tereza Šamanová ze sdružení CzechInno.

Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR následně ve svém úvodním slovu k hlavnímu tématu akce poznamenal: „Je potřeba neustále o tématu Průmysl 4.0 s českými firmami diskutovat, protože se stále setkáváme se zplošťováním tématu a jeho redukci jen na technologie. Ostatní konotace jsou však důležitější a přinášejí do firem i společnosti obrovské změny, o nichž je třeba komunikovat a vyměňovat si pohledy na ně. Proto jsou podobné akce, jako byla ta dnešní v Plzni, velmi důležité.“

V programovém bloku věnovaném tématu Lidé pro novou éru, který analyzoval změny v profesních kvalifikacích, struktuře vzdělanosti, ale i zvyšující se nároky na flexibilitu a učenlivost nových digitálních zaměstnanců, vystoupili děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni Milan Edl, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek a Martin Junek ze společnosti MBTech Bohemia. Přednášející se shodli na tom, že není možné očekávat, že by se vzdělávací systém mohl natolik přizpůsobit reálným potřebám trhu práce, aby se absolventi škol nemusel v praxi dále vzdělávat. Současně se shodli na tom, že v pracovním procesu jsou v současné době nejvíce ceněnými vlastnostmi zaměstnanců flexibilita a ochota se neustále učit novým věcem, které v kombinaci se setem základních technických dovedností zaměstnance tvoří optimální mix pro jeho širokou uplatnitelnost.

„Lze mluvit o změnách celé společnosti, resp. změně paradigmat, která dosud platila a najednou neexistují. Žádný z oborů již nezůstává jako dřív, je třeba multidisciplinarity, komplexního pohledu a přesahu do jiných oborů. Ale na druhé straně nesmíme ztratit specializované odborníky. Na naší univerzitě tak připravujeme absolventy pro obory, které ještě neexistují,“ řekl k tématu Milan Edl ze Západočeské univerzity v Plzni.

„Firmy si musejí udělat samy jasno v tom, jakou kvalifikaci od svých zaměstnanců vlastně požadují a vznést tyto požadavky na školy. Bez úzké spolupráce s průmyslem není možné tyto potřeby identifikovat a studentům dále indikovat perspektivní zaměření,“ upozornil Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Není zcela nutné, aby se skokově zvyšovala kvalifikace absolventů, ale zejména, aby pracovníci byli po celý svůj profesní život ochotni se dále učit a být flexibilní. Současně musí být schopni přizpůsobit své dovednosti novým kvalifikačním potřebám. Právě flexibilita je však velkým problémem českých zaměstnanců,“ komentoval téma Martin Junek ze společnosti MBTech Bohemia.

V následujících dvou blocích vystoupili k tématům Management budoucnosti Daniel Choc ze společnosti AIMTEC, Ota Koukolík, ze společnosti Alfmeier Automotive CZ a Jiří Vacek, z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a dále k tématu  Bezpečnostní úskalí digitalizace Martin Švejda z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Karel Polena z firmy OMEXOM GA Energo a Tereza Šamanová, tentokrát za Svaz průmyslu dopravy ČR a jeho projekt Akademie GDPR.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ dnes v Plzni zahájil svou letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví dále v březnu České Budějovice, v dubnu Olomouc a Karlovy Vary, v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.    

Foto: Pixabay

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia