#Tech

Protony cílí přesně a pouze na nádor

Redakce27.2.2017

Protonová léčba je nejmodernější, a navíc k pacientovi šetrná

Protony cílí přesně a pouze na nádor 1 fotografie ve fotogalerii

 

Více než čtyři roky, tedy od doby, kdy se v České republice otevřelo protonové centrum, zaměřené na léčbu nádorových onemocnění pomocí nejmodernější metody - protonové terapie, se zde léčilo na 2 000 lidí. V současné době má právo na léčbu v Protonovém centru každý český pacient, a to díky zákonu i Vyhlášce MZ. Navíc má PTC uzavřeny smlouvy s pojišťovnami včetně VZP ČR.

V čem se moderní protonová léčba liší od běžného (fotonového) ozařování?

Protonová léčba jako jediná nabízí pacientovi nulové vedlejší účinky nebo je v závislosti na diagnóze minimalizuje. Bezpečně dodané vysoké dávky protonového záření, s milimetrovou přesností cílené pouze do nádoru, otevírají nové možnosti léčby u dosud obtížně léčitelných nemocí. Protonová léčba dokáže zkrátit celkovou dobu léčby a zachovat vysokou kvalitu života při léčbě i po ní. Ve srovnání s běžnou (fotonovou) léčbou, umožňuje protonová léčba aplikovat vyšší dávky záření do nádoru, navíc s lepší distribucí dávky záření a tím pádem zvýšit šanci na úplné vyléčení. S běžnou (fotonovou) léčbou je bohužel spojeno více nežádoucích účinků a pacienti potřebují nezřídka i akutní hospitalizaci, umělou výživu a častější kontroly.

„Svým pacientům nabízíme bezpečnější a efektivnější variantu ozařování. Ve srovnání s konvenční radioterapií umožňuje protonová radioterapie snížit ozáření okolních tkání a důležitých orgánů, a tím i snížit poškození zdravých tkání.  Dodání vyšší dávky přímo do nádoru naopak zvyšuje šanci na trvalé vyléčení“, uvádí MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., primář Protonového centra v Praze.

Jak vysvětluje hlavní fyzik PTC Mgr. Vladimír Vondráček: „Při ozařování nádorů je část energie vždy dodána i mimo vlastní cílovou oblast. Pro hluboko uložené nádory je zřejmé, že záření se musí k nádoru dostat skrz zdravou tkáň. V radioterapii je tedy vždy nutné vyvážit přínos dodání vysokých dávek, které dokáží zničit nádor a riziko vzniku nežádoucích účinků v okolních tkáních. Hlavní výhodou protonové radioterapie je právě minimální ozáření zdravých struktur v okolí cílového objemu. Pokročilé techniky fotonové radioterapie jsou schopné také ozářit příslušný cílový objem do patřičné dávky a zajistit tak kontrolu nad nádorem, ale nedokáží zamezit dodání dávky i do zdravých tkání v ozařované oblasti.“

Protonové centrum v Praze kromě českých pacientů poskytlo péči lidem z 25 zemí světa a spolupracuje s odborníky všech nejvýznamnějších onkologických center světa

Protonové centrum v Praze patří mezi špičková světová zdravotnická zařízení a zároveň je nejmodernějším protonovým pracovištěm v Evropě. Protonové centrum v Praze slouží především českým pacientům, kteří tvoří 80 %. Skvělé výsledky i nadstandardní péče, kterou PTC nabízí všem českým klientům je důvodem, proč je centrum vyhledávaným i pacienty a lékaři ze zahraničí.  Největší zahraniční skupinu tvoří Slováci, Poláci a Britové. V PTC se léčili i pacienti z dalších 25 zemí světa. Navíc zkušeností tuzemských expertů využívá také řada zahraničních pracovišť. Centrum je též školícím pracovištěm pro odborníky u nás i z jiných zemí, spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a řadou zahraničních vzdělávacích institucí.

Téměř polovina pacientů se zde léčí s rakovinou prostaty, jejíž léčba trvá pouhých 5 dní

Protonová léčba je vhodná pro léčbu nádorů u dětí a u dospělých pro nádory mozku, hlavy a krku, jícnu, plic, prsou, lymfomy, nádory prostaty a v některých případech i slinivky břišní. Spektrum diagnóz vhodných pro protony se neustále rozšiřuje, přičemž nejžádanější léčbou v Protonovém centru, stejně jako ve všech ostatních centrech ve světě, je léčba rakoviny prostaty, se kterou přichází více jak 45 % pacientů. Není se čemu divit, vždyť úspěšnost protonové léčby je 97 % a navíc léčba většinou trvá pouhých 5 dnů a probíhá v ambulantním režimu. Klasické fotonové ozařování oproti tomu trvá 40 dnů a je při něm nutná hospitalizace pacienta.

Pacient se může s centrem spojit přímo a konzultovat své možnosti léčby bezplatně

To, že protonová léčba funguje dle teoretických předpokladů, dokazují klinické výsledky, které úspěšnost léčby pacientů léčených v PTC, ale i v ostatních centrech po celém světě, potvrzují. I proto je protonová léčba v Česku dostupná všem pacientům bez omezení. Od 1.  9. 2015 je zákonem dáno, že protonová léčba je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a od 1. 1. 2016 je uvedena i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se českými zdravotními pojišťovnami včetně VZP ČR. Úhrada je podmíněna indikací z Protonového centra v Praze, doporučením Komplexního onkologického centra a souhlasem pojišťovny.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.