#Lidé a projekty

Skupina Brazzale dosáhla uhlíkové neutrality

Anna Kociánová21.11.2019

Skupina Brazzale představila prvenství v dosažení uhlíkové neutrality. Díky 1,5 milionu vzrostlých stromů vysázených kvůli znovuzalesnění vlastních pastvin v Brazílii, dosáhla skupina uhlíkové neutrality všech svých aktivit v Itálii, České republice, Brazílii a Číně. Výpočet ověřila mezinárodní certifikační společnost DNV GL.  Znamená to, že bilance mezi vyprodukovaným a zachyceným CO2 je neutrální, a to díky schopnosti rostlin zachycovat oxid uhličitý a poskytovat kyslík životnímu prostředí.

Skupina Brazzale dosáhla uhlíkové neutrality 14 fotografií ve fotogalerii

Skupina Brazzale, v České republice známá díky řetězci La Formaggeria Gran Moravia, před 20 lety zahájila Brazzale (R)evolution: nedělat už věci pouze v Itálii, ale tam, kde se to daří nejlépe, kdekoliv na světě. Z pohledu životního prostředí to znamenalo umístit zemědělské a chovatelské řetězce do vhodných klimatických podmínek. Tedy, přesun výroby sýrů z Itálie do České republiky od roku 2001 s vytvořením ekoudržitelného řetězce Gran Moravia a akvizice podniku v Brazílii v roce 2000 k rozvinutí produkce masa s pastvinami. Dalším výrazným krokem bylo v roce 2009 spuštění modelu Silvipastoril, tedy znovuzalesnění pastvin v Brazílii.

Systém Silvipastoril, zavedený podnikem skupiny Agropecuaria Ouro Branco v Mato Grosso do Sul v Brazílii, počítal se znovuzalesněním pastvin 1,5 milionem stromů eukalyptu, které byly vysázeny v řadách. Tyto uspořádané lesy se stávají „obrovskými plícemi“ zachycujícími CO2 do dřeva.  CO2 se stává skutečnou výživou pro stromy, kterou se vyživují a přetvářejí ji v kyslík a rostlinnou a dřevitou masu, a zabraňují rozptýlení CO2. Realizací tohoto revolučního modelu se skupina Brazzale stala uhlíkově neutrální. Tento výsledek byl potvrzen inventářem uhlíku, který byl vytvořen poprvé nyní, vztahuje se na rok 2018 a byl ověřen institucí DNV-GL.

Bilance CO2 devíti závodů Skupiny (rok 2018) - Emise celkem: 45.431 tun ekvivalentu CO2/rok

  1. 14139 biogenního typu
  2. 31292 fosilního typu

Celkově absorbováno: 54.110 tun CO2/rok biogenního původu

Inventář Ghg (skleníkové plyny, mezi nimi CO2) byl ověřen společností DNV GL.

 

 

„Důležité je, že pro dosažení uhlíkové neutrality není nutné snižovat výrobu, právě naopak, a je možné tak učinit hned, bez desítek let čekání. Pro dosažení tohoto výsledku je ale nutné změnit paradigmata výroby a dělat věci ve vhodných podnebných podmínkách, a zintenzivnit produkci rostlinné hmoty pomocí inovativních modelů, které dokonce díky zvýšení efektivity umožňují snižování nákladů. Pak už je řada na spotřebitelích, aby dávali přednost výrobkům těch firem, které dokáží v tomto smyslu inovovat. Vše lze dělat, bez nových daní, bez nových zákonů a bez intervencí ze strany státu, ve vzájemném porozumění výrobců a spotřebitelů“, vysvětluje Roberto Brazzale, spolumajitel skupiny Brazzale.

 

 

 

Znovuzalesněním lze dosáhnout dalších mimořádných výsledků. Mezi ně patří – zlepšení pohodlí zvířat, protože se vytvářejí přirozené podmínky lesa střídajícího se s mýtinami, zvýšení biodiverzity pastvin, zvýšení produkce píce na jednotku plochy, eliminace hnojiv, zmenšení potřebných ploch: při zachování stejné produkce umožňuje ponechat divokému lesu větší plochy, zadržování vláhy a ochlazování půdy. Zasazení nových stromů je však pouhým začátkem. O nově vysázený les je třeba se starat, tedy kultivovat ho pravidelným kácením a prořezáváním, tím ho udržet produktivním, maximalizovat účinek zachycování uhlíku, a učinit ho ekonomicky soběstačným.   

Úspěch revoluce zahájené skupinou Brazzale v roce 2000 dokazuje také fakt, že se počet zaměstnanců v průběhu let zvýšil z cca 150 na cca 700. Nárůst počtu zaměstnanců šel ruku v ruce s progresem profesních dovedností, které jsou stále kvalifikovanější. Výsledek dosažený díky (R)evolution Skupiny Brazzale lze ještě více ocenit při analýze vývoje výroby skupiny v souvislosti s uhlíkovou bilancí od roku 2000 do dnes:

 

 

 

ROK 2000

ROK 2018

 

SÝR GRANA

KG

3.000.000

11.000.000

 + 267 %

PAŘENÉ A LISOVANÉ SÝRY

KG

2.000.000

7.500.000

 + 275 %

MÁSLO

KG

6.000.000

8.000.000

 + 33 %

VEPŘOVÉ MASO

KG

2.750.000

2.750.000

 =

HOVĚZÍ MASO

KG

 -

400.000

 

 

 

 

 

 

EMISE GHG (SKLENÍK. PLYNY)

TUN

18.500

45.431

 

VSTŘEBÁNO

TUN

0

 - 54.110

 

BILANCE

TUN

18.500

 - 8.679

 

Na obalech všech výrobků skupiny Brazzale se objeví nové logo Carbon zero, které potvrzuje jejich uhlíkovou neutralitu.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.