#Trhy

Střední škola jako investice: vyplatí se soukromá, nebo státní?

Redakce1.11.2017

Každá čtvrtá střední škola v České republice je soukromá a zájem o studium v neveřejném sektoru pozvolna sílí. Absolventi kvalitních soukromých škol jdou na trhu práce na dračku. Přesto mezi veřejností stále panuje o soukromém vzdělávání mnoho předsudků.

Střední škola jako investice: vyplatí se soukromá, nebo státní?

Trendem posledních deseti let je celkový úbytek žáků středních škol, z 576 585 ve školním roce 2006/07 na 424 849 v roce 2016/17. Zatímco čísla veřejných škol stále padají, v neveřejném sektoru nastal zlom před pěti lety, kdy se počet nově přijatých žáků začal pomalu zvyšovat.

VÝVOJ NOVĚ PŘIJATÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ V LETECH 2012/13-2016/17

Školní rok

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

veřejný

104 006

102 342

99 293

97 936

96 823

privátní sektor

15 536

15 702

16 270

16 081

16 690

církev

2 041

2 009

2 162

2 060

2 104

celkem

121 583

120 053

117 725

116 077

115 617

Zdroj: databáze MŠMT

„Uchazeči o soukromé vzdělávání hledají především alternativy ke standardizovanému vzdělávání a užší specializaci. Chtějí moderní vybavení učeben, vyvážené stravování a výuku s důrazem na uplatnění ve společnosti. Současní rodiče už nevnímají soukromé školy jako privilegium zbohatlíků, ale jako výhodnou investici do budoucnosti svých dětí, zvlášť když stojí řádově stokoruny měsíčně,“ míní Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT). Její školné činí 19 500 korun ročně a žák ho může snížit až o 7000 korun díky prospěchovému stipendiu. „Vysoké školné by podle našeho průzkumu odradilo od studia pouhých osm procent rodičů nastupujících žáků, naopak nevhodně zvolená specializace by byl důvod k ukončení studia pro 22 procent z nich,“ zdůvodnil Vodička.

Z údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplývá, že v loňském školním roce navštěvovalo soukromé školy v České republice 13,3 procenta z celkového počtu 424 849 středoškoláků. Zatímco veřejné školy s téměř 360 tisíci žáky sází na své tradice a vybudovanou prestiž, kvalitní soukromé školy kontrují moderními technologiemi a vyšším objemem praktické výuky.

„U absolventů soukromých škol je patrné, že přesně vědí, co chtějí a co mohou nabídnout. Většinou mají za sebou praxi v zavedených firmách a nebojí se komunikovat. Když něco nevědí, prostě si umí poradit a problém vyřeší. Zaměstnavatelé už mají přehled, které soukromé školy, například z oblasti IT nebo cestovního ruchu, jsou sázkou na kvalitu, a absolventi těchto škol bývají při výběru uchazečů ve výhodě,“ potvrdila Jitka Součková z personální agentury Grafton.

Pro soukromé i státní školy platí při přijímacích řízeních a v učebních osnovách naprosto stejná pravidla zřizovaná MŠMT. Všechny střední školy shodně podléhají také dohledu České školní inspekce. Mnoho rodičů se přesto obává úrovně výuky a kázně na soukromých školách. „Rozdíly panují jak mezi státními, tak soukromými školami a výše školného není jistým měřítkem. Naše škola funguje od roku 1994, takže už nejsme žádnými nováčky. Ve výuce klademe důraz na samostatný úsudek a logické myšlení, které je v IT oblasti nepostradatelné, stejně jako nadstandardní podpora výuky moderními technologiemi,“ zdůraznil Vodička.

Nejlepším ukazatelem kvality školy zůstávají podle Martina Vodičky reference stávajících žáků a úspěšnost absolventů při přijímacích řízeních na vysoké školy a uplatnění na trhu práce, nezřídka u partnerských firem. K tomu výběr volitelných předmětů, nástaveb a jazykových kurzů s přípravou na mezinárodně uznávané zkoušky.

„Mnoho kvalitních středních škol, soukromých i státních, dětem nabízí řadu možností dalšího osobního rozvoje, vždy je ale dobré si zjistit, zda se za takové aktivity a specializované výuky dále připlácí. Skutečné výdaje za studium na státní škole, kde jsou takové kurzy zpoplatněny, se pak rychle vyrovnávají ceně studia na soukromé škole, která nabízí vše za jednorázové školné,“ doporučil Martin Vodička.

VÝVOJ POČTU STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR ZA OBDOBÍ 2006/07-2016/17

Školní rok

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

veřejné*

1 122

1 082

1 069

1 065

1 062

1 035

997

988

972

972

973

neveřejné**

360

365

369

368

361

358

350

343

338

332

334

Celkem

1 482

1 447

1 438

1 433

1 423

1 393

1 347

1 331

1 310

1 304

1 307

Zdroj: databáze MŠMT
*zřizovatel: kraj, MŠMT, obec, jiný sektor
**privátní sektor, církev

Mgr. Eliška Crkovská

 eliska@pearmedia.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA VÝPOČETNÍ TECHNIKY, www.sssvt.cz

Soukromá střední škola výpočetní techniky (SSŠVT) se od svého založení v roce 1994 specializuje na výuku maturitních oborů zaměřených na informační technologie. Zároveň je také spolutvůrcem těchto oborů. V současné době škola nabízí studentům tři specializace: grafické systémy a tvorbu webových stránek, správu počítačových sítí, programování a databázové systémy. Kvalita pedagogického sboru složeného z fundovaných profesionálů a moderní vybavení školy se každý rok promítá do téměř stoprocentní úspěšnosti absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ. Mimo to se studenti uplatňují v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.