#Tech

Technologie zítřka v Brně

Kamil Komenda6.3.2018

Špičky vědních oborů a inovativních firem v Brně představí kolegům i veřejnosti technologie zítřka. Nejnovější a nejmodernější multifunkční pavilon „P“ brněnského výstaviště poskytne na tři dny zázemí lidem a institucím, kteří mají v rukách naši budoucnost. Ve dnech 15. – 17. května 2018 se tu sejdou nejen špičkoví vědci, vynálezci, výzkumníci a inovátoři, ale také studenti, akademici, zástupci firem a klíčoví představitelé institucí veřejné správy. To vše pod hlavičkou 3. ročníku akce s názvem Veletrh Věda Výzkum Inovace.

Technologie zítřka v Brně 4 fotografie ve fotogalerii

Veletržními prostory budou po tři dny rezonovat témata jako biotechnologie, e-mobilita a dopravní systémy budoucnosti, digitální ekonomika, 3D tisk, robotika, virtuální realita a další obory klíčové pro 21. století. Nebýt u toho je jako nenastoupit na vlak do stanice Svět zítřka. O mimořádnosti konceptu, který z VVVI dělá nejrychleji rostoucí veletrh v ČR, přitom jasně hovoří čísla: loni nabídnul 5 tematických konferencí, prezentace 63 odborníků z výzkumné, podnikatelské a veřejné sféry, 39 seminářů a workshopů a přilákal téměř 150 vystavovatelů a bezmála 4 000 návštěvníků. Loňský ročník přinesl výrazné navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků a stejný trend očekávají pořadatelé i letos.

 Platforma pro propojování vědecko-výzkumné a aplikační sféry

„Jako organizátoři veletrhu se snažíme v jeden okamžik sezvat na stejné místo zástupce z oblasti vědy, akademického prostředí, významných firem a veřejné správy. Vytváříme platformu, která jim umožní nejen se osobně setkat, ale zároveň jim nabízí prostor pro snazší komunikaci napříč vědními obory, představení zajímavých a inspirativních projektů či sdílení výsledků práce,“ říká Martin Janča, ředitel a zakladatel Veletrhu Věda Výzkum Inovace, a dodává: „Je to akce pro všechny, kteří mají snahu a zájem podílet se na prohloubení lidského poznání a smysluplném rozvoji naší společnosti. Pro budování progresivního obchodního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti ČR ve světě je to základ.“

 Více peněz na vědu a výzkum

Důležitým tématem bude také financování vědy a výzkumu. „Naší snahou je pomoci výzkumným organizacím získávat větší podíl finančních prostředků na budoucí výzkum, a to z jiných než veřejných zdrojů,“ naznačuje Martin Janča s tím, že k dalším, neméně důležitým úkolům patří jednoznačně snaha podpořit interdisciplinární komunikaci a vzájemnou inspiraci výzkumníků i těch, kteří výsledky výzkumu a vývoje prakticky využívají. „I proto budeme rádi, když poroste zájem odborníků u nás vystavovat, nebo se Veletrhu Věda Výzkum Inovace jinak aktivně účastnit. Vytváříme jim zde k tomu prostor,“ dodává.

 Interaktivní výstava pro návštěvníky

Na své si v nejmodernějším multifunkčním pavilonu Výstaviště Brno samozřejmě přijdou i návštěvníci. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací jim organizátoři veletrhu naservírují také ve formě pestrých interaktivních expozic. „Na veletrhu si může každý danou novinku nebo vynález osahat a vytvořit si jasnou představu o všech detailech, které by se o ní například v online prostředí nedozvěděl,“ poznamenávají vystavovatelé. Vedle zajímavých a názorných expozic nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Ten se první den zaměří na spolupráci výzkumné a aplikační sféry, druhý den se bude věnovat mezioborové komunikaci a třetí den bude cílit na vzdělávání a lidské zdroje. Kromě hlavního pódia bude doprovodný program probíhat i v několika přednáškových sálech.

 Pod záštitou Karlovy univerzity, Akademie věd i ministerstev   

Záštitu této společensky přínosné akci s mezinárodním přesahem poskytla řada významných osobností a subjektů, například místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Česká konference rektorů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravský kraj nebo rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který k VVVI řekl: „Přeji vám mnoho úspěchů při pořádání dalšího ročníku veletrhu, jehož cílem je přispět k šíření povědomí o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací u odborné i laické veřejnosti. Jsem přesvědčen, že všichni zúčastnění plně využijí bohatého programu a společná setkání pro ně budou přínosem.“ Odborným garantem veletrhu je Hospodářská komora ČR.

Řekli o VVVI 2017 (komentáře k druhému ročníku):

 prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze:

„Chceme-li propojovat podniky a školy, tak jim musíme poskytnout prostor pro to, aby se setkávali, a musíme jim vytvořit podmínky, aby tato setkání byla efektivní. Myslím si, že ten letošní veletrh vysoce splňuje tyto podmínky. Prostředí je tu skvělé, jsou tu stánky… lidé se potkávají, vyměňují si zkušenosti, informují se o tom, co dělají, a jaké mají záměry. Je to událost, která by se měla pravidelně opakovat a postupně si získávat místo v našich kalendářích. Je to nesmírně užitečné. Průmysl se musí s akademickou sférou scházet a otevřeně spolu hovořit. A tady je ten prostor.“

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., MBA, prezident Hospodářské komory ČR:

„Potřebujeme, aby se české ekonomice dařilo dlouhodobě, aby se zvyšovala životní úroveň. To ovšem nebude možné bez propojení vědy, výzkumu a inovací s průmyslovou praxí. Z tohoto důvodu oceňuji a děkuji organizátorům veletrhu za podnětnou práci. Slyšel jsem, že letošní ročník je dvojnásobný oproti prvnímu. Tento veletrh je mimořádně účelná a důležitá akce.“

 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult., bývalý předseda Akademie věd: 

„Jsem velmi rád, že jsem mohl převzít záštitu nad druhým ročníkem veletrhu. Považuji totiž za důležité, aby i Akademie věd ČR přispěla k dobrému průběhu tohoto veletrhu.“

Foto, Text: Archív VVVI

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.