Lidé a projekty

Tomáš Kapounek Siemens, s.r.o. - Industrial Turbomachinery

Publikoval Kamil Komenda19.5.2016

Mladý, energický, proaktivní a vždy o krok napřed. To jsou atributy pana Kapounka, který vystudoval Střední školu strojírenskou a elektrotechnickou v oboru elektroenergetika a automatizační technika. Po dokončení střední školy pokračoval ve studiích na Vysoké škole Brno International Business Scholl se zaměřením na ekonomicko manažerské studium.

Tomáš Kapounek Siemens, s.r.o. - Industrial Turbomachinery 4 fotografie ve fotogalerii

Celý život se zabýváte IT a automatizačními systémy. Vystudoval jste Střední školu strojírenskou a elektrotechnickou v oboru elektroenergetika a automatizační technika. Byl to ten obor, který jste chtěl studovat?

Je tomu už dávno, co jsem preferoval školu, kde budu schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a částečně umělé inteligence (robotizace). Na základní škole jsem měl nejoblíbenější předmět fyziku a tak tento studijní obor byl mojí onou „zlatou střední cestou“ technického směru.     

Takže již na základní škole jste inklinoval k tomuto zaměření?

Řekl bych, že ano, protože v automatizaci a digitalizaci spatřujeme velký potenciál pro budoucnost a možnost rozvoje v dlouhodobém horizontu. Už během mého studia se na základní škole stává nejsilnějším aktivem digitalizace, což je proces automatizace pomocí informačních technologií pro systémy řízené „bezzásahové zpracování úloh“ pomocí chytrých telefonů.

„Posláním IT je, aby provozní služby se staly nástrojem usnadnění dosažení cílů každé organizace“

Měl jste možnost při samotném studiu na střední škole aplikovat nabyté vědomosti a dovednosti v praxi?

Během studia jsem na brigádách zapojoval a konstruoval dle schémat tzv. chytrý rozvaděč pro domácí automatizaci. Tento chytrý rozvaděč slouží jako požární a bezpečnostní systém s cílem efektivně koordinovat všechny tyto přístupové body tak, aby budovy byly bezpečnější, komfortnější a efektivnější. Především tento rozvaděč pomáhá nejen snižovat provozní náklady, ale dlouhodobě v budovách zvyšuje spolehlivost zařízení a chrání vynaložené investice i životní prostředí.

Po střední škole jste absolvoval Vysokou školu Brno International Business Scholl se zaměřením na ekonomicko manažerské studium. Co bylo tím důvodem pokračovat ve studiu, avšak v jiném oboru?

…důvod? Toužil jsem proniknout do pozadí tvůrčích lidí, kteří určují strategické obchodní rozhodnutí a dali pozadí vzniku objevů a vynálezů. Během studia jsem napodoboval jejich myšlení, což bylo pro mne nějakým záhadným způsobem jak nakouknout do jejich hlav a odnést si cokoliv. Osnovy svých lekcí zanechali ve svém díle a já se rozvíjel v zodpovědnosti vůči společnosti a schopnosti odvádět kvalifikovanou práci. Něco jako reverzní inženýrství. „Jako když mechanik rozebírá auto, aby zjistil, jak funguje, cituje Austin Kleon“. O to mne především šlo – vyzkoušet si na sobě jak se tvůrčí lidé dívají na svět.

Co Vám tato škola dala do praxe?

Studium na Vysoké škole mne umožnilo osobnostní rozvoj a zároveň prohloubení dosavadních znalostí ekonomických a rozhodovacích procesů. Nejvíce zkušeností jsem získal s projektovým managementem a integrovanými systémy managementu s řízením nákladů ve vysoké kvalitě, což v konečném důsledku mělo kladný vliv na naši organizaci např. v oblasti vzdělávání. Ano, začal jsem v naši organizaci učit klienty základy podnikové informatiky a předávat své zkušenosti, díky čemuž byla moje práce hodnotnější. Ono, učíte-li někoho Vaší práci, ve skutečnosti prohlubujete zájem o své produkty a na oplátku se přiučíte něčeho nového. Nejlepší ze všeho je, že když se dělíte o své znalosti a o Vaši práci s dalšími lidmi, měníte společnost k lepšímu.

Po dokončení studií jste nastoupil na pozici správce počítačové sítě a později jste se vypracoval na vedoucího oddělení ICT v Centru Kociánka v Brně. Co bylo nejtěžší po nástupu ze školních lavic do této praxe?

Změna životního stylu… Přechod z bezstarostného studijního života na dosud neprobádanou etapu pracovního prostředí. Nejspíše to byla ta samotná adaptace na pravidelné pracovní návyky jako např. podnikové procesy, dodržování směrnic, BOZP, apod.

Co Vám přinesla tato zkušenosti do praxe?

Okamžik, kdy jsem uplatnil své dosažené zkušenosti a znalosti ze studia na střední škole a podíval se, jak funguje automatizace v praxi, stala IT infrastruktura nezbytnou součástí potřeby pro plnění požadavků naší organizace.

Vše začalo ve spolupráci s Ing. Petrem Klabenešem, s kterým jsme vybudovali automatizovanou správu ICT. Vrcholem pro mne byla účast na přednášce v Autocontu, kde jsme společně s Petrem představili zákazníkům na dokreslení „referenci ze života“ jak vytvořit automatizovanou správu ICT pomocí IBM technologií. S Využitím nástrojů od IBM Tivoli brand došlo k optimalizaci a primárně automatizaci dřívějších manuálních IT procesů jako např. zálohování osobních dat a jejich obnova.  Původně jsme manuálně měnili disky a obnova dat byla zdlouhavá a často nekompletní. Nově plánování zálohy bylo absolutně bez obsluhy celý rok a každý PC měl zálohu v reálném čase se 24hod. reportem o množství dat. Pomocí monitoringu jsme diagnostikovali příčiny problému, které automaticky koordinovaly, nebo upozorňovaly na problémy. S využitím automatizované správy ICT jsem zakusil, co to je „poklidná dovolená“ a díky inovaci informačních technologií, byla pro mne volba vedoucího ICT správným krokem vpřed budoucnosti… Později se ICT portfolio služeb stalo pro naše klienty službou, kteří svým finančním poplatkem přispívali za připojení k internetu, díky čemuž jsme částečně finančně kompenzovali výdaje na obnovu hardwaru a softwaru.

Př. použití automatizace v praxi: Obnova dat Tomáš Kapounek vs. Tomáš Komárek – ředitel ústavu Centra Kociánky

  

Po čtyřech letech jste nastoupil jako IT konzultant pro C System CZ. Co bylo důvodem změny?

Důvodem byly personální změny ve vedení MPSV (Ministerstvo práce sociálních věcí)…

Po roce jste využil nabídky společnosti Siemens s.r.o.. Co bylo tím impulsem uchopit tuto příležitost?

V dalších plánech vždy hledím do budoucna a tak jsem se nechal inspirovat krásným mottem od Steva Jobse: „Existuje běžná práce a pak existuje životní práce“, což bylo pro mne výzvou, jak sdílet svoji kreativitu a ukázat, co dělám!

Toužil jsem po práci, po níž všude uvidím svoje otisky. Takovou, pro kterou bych nehledal kompromisy a pro kterou bych obětoval celý víkend. Přesně takovou práci dělám v Siemensu.  Do práce nechodím, abych se pohyboval v bezpečných vodách, ale proto, že se nebojím riskovat a ponořit se hluboko do neznáma.

Podílím se na něčem velkém. Na něčem, co se nikde jinde nemůže stát, než v Siemensu…

Jaká je Vaše dnešní náplň práce?

Moje pracovní náplň, v dnešním pojetí společnosti Siemens „poslání funkce“, je schopnost přenášet do prostředí Siemensu užitečné inovace a technické know-how pro řešení, kteří uživatelé potřebují. Tzn. dohled nad infrastrukturou, upgrade, modernizace a nasazení nových periferií. Optimalizace a implantace bezpečnostní politiky ISO/IEC 27001 v požadované kvalitě. Především odpovědnost za realizaci a koordinaci nových projektů (Roll out). Stanovení strategických vizí a analýza vývoje IT. Tvorba finančních reportů a hodnocení efektivnosti hospodaření IT. Koordinace IT pracovníků dodavatele služeb a jejich motivace. Zodpovědnost na dodržování Service Level Management a řízení kvality IT portfolio služeb.

V neposlední řadě zvyšování systémových parametrů, tj. bezpečnost a dostupnost celé infrastruktury. Zodpovědnost za prvotní příčiny a analýzu řízení problémů během celého životního cyklu. Plánování a nákup HW / SW. Měření kvality a efektivity poskytovaných IT služeb (KPI). Apod.

Jakými projekty se dnes zabýváte?

Momentálně pracuji na dvou významných projektech: NextGenAD (migrace všech domén do jedné společné domény) a Bezpečnost dat – tzn. jak ochránit svoje podnikové data/know-how před kybernetickým útokem. Pro dosažení těchto základních bezpečnostních principů jsou v Siemensu  definovány  základní a dlouhodobé cíle, které zajištují: integrity, důvěrnosti a dostupnosti informací, majetku a procesů. Avšak tyto procesy kladou celou řadu otázek, jaké technologie využít, aby použitá technologie ochrany dat byla zcela účinná a data byla zabezpečena po celou dobu jejich životního cyklu.

To je pro mne výzva!  

Konsolidované IT pomáhá docílit flexibilnějších a rychlejších procesů s přidanou hodnotou. 

Co je tedy Vaší dnešní prioritou?

No musím říct, že když Vám zavolá paní doktorka v průběhu vyšetření, že nemůže nahrát výsledky měření poruchy srdečního rytmu do svého PC a v čekárně čekají další pacienti na vyšetření, tak takový telefonát by probudil i mrtvého ( smích ).

V rámci osobního rozvoje zabezpečuji komplexní portfolio IT služeb pro Kardiologii v Brně. S pomocí IT jsme tak schopni vyšetření krevního tlaku či diagnózy poruchy srdečního rytmu odkudkoliv.  Vyšetření trvá zlomek oproti původní hodině, s možností vzdáleného přístupu k EKG kartě pacienta. Přesné  hodnoty pacienta se konzultují online s jinými lékaři, což šetří čas pacientům i lékařům… A opět mluvíme o automatizaci  - jeden zdroj produktu a řešení pro komplexní péči o pacienta. Tak to je jednou velkou mojí prioritou!   

Soustředíte se na bezpečnost přenosu a uchovávání dat. Jak náročný je tento obor?

Lidské zdroje (zaměstnanci) jsou všeobecně považovány za nejslabší článek v procesu ochrany a bezpečnosti majetku. Proto bezpečnost dat je prioritní službou pro každé IT, v jejímž rámci jsou požadována data zabezpečena zálohovacími nástroji s využitím nejmodernějších technologií, které splňují požadavky pro rychlé ukládání dat a jejich jednoduchou a bezpečnou výměnu. Potencionální rizika zcizení nebo zneužití podnikového know-how ze strany uživatelů se redukují použitím cloudových řešení, které zároveň snižují poruchovost a je i ekologickou investicí na snížení spotřeby energie.

Co se Vám již podařilo na tomto poli vytvořit?

Jelikož se jedná o dlouhodobý proces neustálého zlepšování informační bezpečnosti a kvality služeb, výsledky lze hodnotit v delším časovém horizontu.

Jsem velice hrdý na to, že jsem vytrval v osobním rozvoji soft skils, což bylo pro mne přínosem nových IT trendů, které se pozitivně promítly do kvality poskytování služeb. Zejména jsem přispěl integrací ITIL ( Information Technology Infrastructure Library ) do našich procesů a pomohl vytvořit prostředí pro rychle rostoucí IT, tak aby provozní služby se staly nástrojem usnadnění dosažení cílů “naší“ organizace.  

ITIL se používá pro nastavení a řízení  IT procesů a služeb a je to mezinárodně uznávaný standard pro řízení a správu IT služeb.

Přínosy rámce doporučení  ITIL do praxe:  

 • Zvýšenou spokojenost koncových uživatelů se službami IT,
 • Zlepšení dostupnosti služeb a větší důraz na jejich řízení,
 • Finanční úspory plynoucí ze snížení opakovaných prací a zlepšené správy
 • Zkrácení času pro uvedení nových produktů a služeb do IT infrastruktury,
 • Zlepšení podkladů pro rozhodování a optimalizace rizik v IT.

Kolik lidí na tomto projektu pracuje?

Mnoho - což je dobře, protože projekty jsou o lidech, s lidmi a pro lidi, což některý přináší spoustu a milých překvapení a momentů.  

Pro koho je tento product určený?

Pro všechny koncové uživatelé – „to jsou přece naší zákazníci“!

Jaké jsou jeho přidané hodnoty?

Přidanou hodnotu mohu shrnout do několika bodů:

 • Hodnoty v oblasti kvality:

zvyšujeme laťku dostupnosti a spokojenosti koncových uživatelů s řízení dodavatelských služeb

 • Hodnoty v oblasti spolehlivosti:

jsme lídři v managementu spolehlivosti a životního cyklu s otevřenou a transparentní komunikací se zákazníky;

 • Hodnoty v oblasti inovaci:
  zkracujeme čas pro uvedení nových projektů IT portfolio služeb a přijímat nejlepší praktiky řízení provozu dle metodiky ITIL
 • Hodnoty v oblasti bezpečnosti:

přijímáme nové myšlenky a standardy v oblasti managementu rizik a funkční bezpečnosti technických systémů.

 • Hodnoty v oblasti růstu:

rosteme v energetickém a strojírenském průmyslu jako lídři v poskytování IT služeb ve prospěch všech oddělní. 
 

Jak vnímáte vývoj technologií na poli bezepečnosti a přenosu dat?

Znalost problematiky bezpečnosti přispívá ke zvýšení bezpečnostního statusu všech aktiv společnosti zahrnující hmotný a nehmotný majetek:

 • Služební vozidla, notebooky, telefony, atd.
 • Firemní AMEX ( podnikové karty ) a další kreditní karty karty, atd.
 • Firemní tajemství, informace, atd.
 • Zaměstnanci, vedení společnosti, návštěvníci a zákazníci v prostorách Siemens

Pro všechny IT pracovníky, kteří mají za cíl zkonsolidovat trvalou infastrukturu a společně se podílet nad vývojem bezpečnosti a přenosu dat, jakákoliv inovace v oblasti běžnosti zhodnotí majetek každé společnosti.    

Na závěr sdělte našim čtenářům, jaká je Vaše cesta k úspěchu?

Nato si asi musí přijít každý sám, ale mne pomohlo „vzděláni v jiném oboru“. Právě znalost několika-ti oborů mně pomáhá nebýt „omezeným odborníkem“, který nevidí za hranice svého oboru. Pomáhá mne udržet mozek pružnější a spojovat zdánlivě nespojitelné. Dalším milníkem v úspěchu byla změna myšlení, neb jsem začal myslet Paretovsky, což je o efektivně všude a ve všem.

„Myšlení podle Paretova pravidla 80/20 je myšlení, které vede k úspěchu, spokojenosti a prosperitě cituje PhDr. Karel Červený“.  

Za závěr bych chtěl čtenářům říci, že i když během své práce se setkávám s kritikou, mnohdy je pro mne kritika příležitost pro nové dílo!

Přeji Vám krásné čtení a spoustu úspěchů při realizaci vašich plánů.

Děkujeme za rozhovor

Text: Redakce

Foto: Archív

 

Automatizovaná správa IT – vždy o jeden krok napřed!

Tomáš Kapounek, BA

Siemens s.r.o., branch Industrial Turbomachinery

tomas.kapounek@siemens.com

+420 723 988 440

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia