#Finance

Top Finance Forum

Lucie Rozvoralová26.11.2019

Druhý ročník konference pod názvem Top Finance Forum se věnoval tématům daňových změn. Na celostátní akci mezi přednášejícími nechyběli zástupci Velké čtyřky. Konferenci zaštítili odborní partneři Komora daňových poradců, Svaz účetních ČR a Komora certifikovaných účetních.

Top Finance Forum 7 fotografií ve fotogalerii

Úvodního slova a přivítání účastníků se ujal tajemník KDP ČR Radek Neužil. Shrnul očekáváné novinky a další aktivity komory. Na něj plynule navázala Tereza Tomanová s chystanými změnami v oblasti přímých daní pro rok 2020. Neopomenula ani na plánované zavedení digitální daně. Ta by pro rezidenty i nerezidenty měla být účinná od 1. 7. 2020, jelikož se zatím nachází v připomínkovém řízení. 

Velmi praktický příspěvek si pro účastníky připravil Petr Vondraš ze společnosti Moore Stephens. Vysvětlit například, kdy se počítá DPH z dárkových poukazů a jaké změny se budou týkat leasingu od 1. 1. 2020.

Novela daňového řádu počítá i s elektronickou komunikací při podání daňového přiznání. „Ministerstvo financí se snaží v daňových plátcích vyvolat zájem o používání elektronické formy komunikace a prodlužuje lhůtu pro podání daňových přiznání na 4 měsíce,“ uvedla Jana Fuksová z KPMG. Novinkou je také zkrácení lhůty pro vyřízení elektronické žádosti o vrácení přeplatku na 15 dní. U papírové formy zůstává stále 30 dní. 

Odpolední část zahájil Antonín Weber s příspěvkem k daňové uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj. Česká vláda významně podporuje tuto oblast a chce, aby podniky investovali do vývojových projektů více. Rovněž však upozornil návštěvníky, aby si dali pozor na pojmenovávání projektů, jelikož stejný název může být v případě žádosti o daňovou slevu problém.

Konferenci zakončil Michal Jelínek s velmi podrobnou prezentací k transferovým cenám. Dotkl se pokynu D-32 a D-34, který aktualizuje pokyn MF ČR D-332. Podrobněji se však věnoval směrnici ATAD. Ta se vztahuje na všechny plátce daně z příjmu právnických osob.

Cílem konference bylo poskytnout účastníkům co nejaktuálnější informace o změnách daňových zákonů v čele se zákonem o dani z příjmu, DPH a podstatnou novelou daňového řádu.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

 

Bc. Lucie Rozvoralová

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.