Mýty a omyly v praktické aplikaci -  první výsledky dohledových kontrol - návazná česká legislativa.

 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

V průběhu tohoto roku se musely všechny subjekty veřejného i soukromého sektoru přizpůsobit závaznému nařízení GDPR. Na stole jsou první zkušenosti a zároveň zůstává řada nejasností. Jaké změny přinese novela českého zákona o ochraně osobních údajů a jaká je výkladová praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Na konferenci získáte aktuální souhrn českého legislativního vývoje včetně změn, které přinese ePrivacy. Zaměříme se i na doporučení pro personální práci s osobními spisy či souhlasem zaměstnanců a přineseme první návody pro hladký průchod kontrolou ÚOOÚ.

PROGRAM CELODENNÍ KONFERENCE (9,00 – 16,00 HOD)

GDPR a český adaptační zákon o ochraně osobních údajů

V příspěvku shrneme vývoj legislativního procesu tzv. adaptačního zákona a popíšeme instituty, kde byla členským státům umožněna volba vlastní vhodné právní úpravy, jako je hranice dospělosti u nabídky služeb informační společnosti, omezení některých práv a povinností, akreditace subjektů splňujících požadavky pro vydání osvědčení o ochraně osobních údajů či mlčenlivost pověřence a jemu podřízených osob.
Mgr. Markéta Child, AK Vyskočil, Krošlák a partneři

ePrivacy: čekání na Godota?

O ePrivacy se hodně hovoří, aniž by kdokoli znal finální znění nařízení. Prezentace vás seznámí s aktuálním stavem legislativního vývoje, změnami, které ePrivacy přinese, a jak tyto změny dopadnou na činnost firem a organizací. Dozvíte se poslední vývoj ve dvou klíčových oblastech ePrivacy, přímém marketingu a zpracování údajů prostřednictvím cookies.
Mgr. Lenka Suchánková, LL.M, AK PIERSTONE

Zkušenosti z aplikace GDPR v pracovněprávních vztazích

Příspěvek se zaměří na důležité a pro pracovněprávní oblast relevantní novinky z posledních měsíců, ale i postupy, ve kterých zaměstnavatelé nejčastěji v souvislosti s ochranou osobních údajů chybují. Probereme zejména souhlas zaměstnance jako velmi omezený právní titul pro zpracování osobních údajů, osobní dotazník a osobní spis.
JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., bpv Braun Partners

GDPR v praxi – zkušenosti z auditů IT systémů

Jaká je reálná připravenost firem a IT oddělení po několika měsících provozu v rámci GDPR povinností?  Z praxe si ukážeme příklady o využití šifrování, anonymizace, zálohování, skartace, ale i úskalí nových smluv či dodatků. Je váš IT partner skutečně vždy „zpracovatel“ nebo vám stačí jen „smlouva o mlčenlivosti“? Ukážeme si, kde GDPR může brzdit rozvoj IT či naopak pomoci s prosazením bezpečnosti.
Petr Loužecký, Algotech

Aktivita dozorových úřadů po účinnosti GDPR

První půl rok po účinnosti GDPR byl provázen vysokou aktivitou dozorových úřadů v celé Evropě. Důvodem jsou i první velké úniky a první stížnosti (nejen) na internetové giganty, které se již budou řešit podle nových pravidel. Příspěvek se zaměří na aktivity českého Úřadu pro ochranu osobních údajů i zahraničních úřadů v uplynulých měsících a zejména na to, jaké poučení z nich lze vyvodit pro správce a zpracovatele.
Mgr. Ondřej Špulák, AK ROWAN LEGAL

Zkušenosti z již proběhlých a probíhajících kontrol ÚOOÚ

Do května 2018 bylo GDPR jen teorií, nyní už známe první zkušenosti z praxe. Prezentace se zaměří na kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, průběh kontroly a procesní práva kontrolované společnosti. Přineseme zároveň tipy a doporučení, jak úspěšně kontrolu dozorového orgánu zvládnout.
Mgr. Jana Pattynová, LL.M., AK PIERSTONE

KOHO KONFERENCE OSLOVÍ

Konference GDPR půl roku poté - aplikační praxe a kontroly je určena statutárním zástupcům organizací, ředitelům, personalistům, mzdovým účetním, pracovníkům obchodních a marketingových oddělení, podnikovým právníkům, advokátům, ale také správcům počítačových sítí. Týká se celého podnikatelského sektoru, obcí, rozpočtových a příspěvkových organizací, včetně škol.

 

Více na: GDPR půl roku poté - aplikační praxe a kontroly

© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia