ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Vyjednávání se zákazníky o cenách tak, aby prodej byl ziskový, a efektivní řízení nákladů na tvorbu či poskytnutí těchto výkonů - to by měly být dva základní úkoly každého podniku. Na první pohled se zdají být od sebe oddělené, ale ve skutečnosti jsou to pouze dvě strany jedné mince.

Cílem semináře je ukázat, jak důležité je rozumět vztahům mezi náklady, cenou, marží a ziskem výkonů, a pomoci odbourat některé až příliš časté předsudky, které vedou manažery podniků k nesprávným ekonomickým rozhodnutím.

KOHO SEMINÁŘ OSLOVÍ

Seminář Kalkulace nákladů a tvorba ceny osloví obchodní, ekonomické a finanční manažery i pracovníky controllingu.

PROGRAM (9,00 – 15,30 HOD)

1. Vztah nákladů a nabídkové ceny z pohledu dodavatele

2. Struktura nákladů v kalkulaci výkonu; metody stanovení nákladů na výkon

3. Význam kalkulace nákladů pro komunikaci o nabídkové ceně mezi dodavatelem a zákazníkem

4. Vyjednávání o ceně

Více na: Kalkulace nákladů a tvorba ceny

© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia