ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Finanční úspěch firem je ve vysoké míře závislý na dobré znalosti či alespoň kvalifikovaném odhadu finančních a daňových novinek a povinností, které přinese následující rok, v tomto případě 2020.

Na konferenci získáte nejaktuálnější informace o změnách daňových zákonů v čele se zákonem o dani z příjmu, DPH a podstatnou novelou daňového řádu, které se všechny připravují od roku 2020. Budeme diskutovat i poznatky z oblasti daňových kontrol, aktuální výklady transferových cen či situaci v daňových odpočtech na výzkum a vývoj.

PROGRAM CELODENNÍ KONFERENCE (9,00 – 15,30 HOD)

Chystané změny v oblasti přímých daní pro rok 2020

V rámci příspěvku vám představíme návrhy novel v oblasti přímých daní pro rok 2020 (daň z příjmů, digitální daň, mezinárodní spolupráce). Shrneme také hlavní změny v oblasti daně z příjmu pro rok 2019, jejich problematické oblasti ilustrované příklady z praxe. Zároveň poskytneme i stručný výhled změn a plánovaných projektů v daních tak, jak jsou v posledních měsících prezentovány vládou.
Ing. Tereza Tomanová, Deloitte

Novela DPH 2020 – Quick Fixes, zkušenosti s novelou 2019 a judikatura ESD

Zásadními novinkami pro rok 2020 budou Quick Fixes - režim zdanění konsignačních (call-off) skladů, který se zavádí jednotně pro celou EU a pravidla pro přidělení přepravy k přeshraničnímu dodání zboží v rámci řetězce několika dodávek. Tématem novely 2019 byly zejména poukazy, ke kterým byla v létě vydána detailní Informace GFŘ. A na závěr trocha judikatury Evropského soudního dvora, protože ten jediný je oprávněn vykládat Směrnici, z níž jednotlivé národní zákony o DPH vycházejí.
Ing. Petr Vondraš, Moore Stephens

Quo vadis, správo daní?

Jakým směrem se vydává správa daní? Jaké novinky daňovým poplatníkům přinese chystaná novela daňového řádu? Jaké jsou trendy v daňových kontrolách? Na tyto a další Vaše otázky se pokusí odpovědět tento příspěvek.
JUDr. Jana Fuksová, LL.M., KPMG

Daňová uznatelnost nákladů na výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj má nejistý výsledek, ale může vaší firmě přinést vyšší zisky a skvělou budoucnost. Pokud do něj investujete, máte nárok na zvláštní odpočet od základu daně. Příspěvek vás seznámí s aktualitami v oblasti daňového odpočtu na výzkum a vývoj, přiblíží přístup finanční správy v rámci kontrol odpočtů, aktuální judikaturu i připravované změny.
RNDr. Antonín Weber, Deloitte

Novinky v transferových cenách

V návaznosti na aktualizaci Směrnice OECD o transferových cenách vydala Finanční správa nový pokyn GFŘ D-34, který přináší detailnější pohled na srovnávací analýzu. Tu by měly spojené osoby v rámci daňových kontrol předkládat svým správcům daně. Pokyn se blíže zabývá také funkční analýzou a přístupem k užití nehmotného majetku ve skupinách podniků. Příspěvek vám tyto změny srozumitelně představí a vysvětlí jejich praktické dopady na české daňové subjekty.
Ing. Michal Jelínek, Ph.D., Partner, V 4 Audit

KOHO KONFERENCE OSLOVÍ

Konference Top Finance Forum 2020 je určena ředitelům, jednatelům a dalším statutárním zástupcům firem, dále finančním ředitelům, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

DALŠÍ INFORMACE

Jako účastník konference získáte CERTIFIKÁT o účasti. V ceně konference jsou podkladové materiály, občerstvení po celý den a teplý oběd. Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), uveďte je do poznámky v objednávkovém formuláři, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravu.

 

KDO PRO VÁS PŘEDNÁŠÍ

Ing. Tereza Tomanová

Ing. Tereza Tomanová

Tereza Tomanová je manažerkou v daňovém oddělení společnosti Deloitte, kde působí od roku 2008. Specializuje se na zdanění právnických osob, zejména na mezinárodní aspekty daňového práva a na daňové dopady transakcí. Je českou registrovanou daňovou poradkyní a členkou IFA. Absolvovala Masarykovu univerzitu v Brně a Université de Rennes ve Francii.

Ing. Petr Vondraš

Ing. Petr Vondraš

Petr Vondraš má přes 10 let zkušeností v oblasti daňového a účetního poradenství se zaměřením na nepřímé daně, zejména daň z přidané hodnoty. Poskytuje daňové služby zahraničním společnostem, včetně oblasti mezinárodního zdanění a registrace k DPH v ČR a dalších zemích EU. Pravidelně publikuje v odborných časopisech nakladatelství Wolters Kluwer a Verlag Dashöfer. Je certifikovaným daňovým poradcem a členem sekce DPH při Komoře daňových poradců ČR.

JUDr. Jana Fuksová, LL.M.

JUDr. Jana Fuksová, LL.M.

Jana Fuksová vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze a dále si prohloubila své znalosti studiem mezinárodního zdanění ve Vídni. Ve své praxi ve společnosti KPMG se zaměřuje na poradenství v daňových sporech a zastupování v rámci daňových kontrol, odvolacích řízení i návazných soudních řízení před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem.

RNDr. Antonín Weber

RNDr. Antonín Weber

Antonín Weber má ve společnosti Deloitte Advisory na starosti oddělení „R&D and Government Incentives“. Oddělení je zaměřeno na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací, investičních pobídek a daňových odpočtů na výzkum a vývoj zejména v oblasti IT, zpracovatelského, automobilového či farmaceutického průmyslu. Lektor je současně znalcem v oboru Ekonomika se specializací na posouzení a vymezení činnosti výzkumu a vývoje pro účely uplatnění v dotačních programech a uplatnění daňových úlev.

Ing. Michal Jelínek, Ph. D.

Ing. Michal Jelínek, Ph. D.

Michal Jelínek je partnerem V4 Group specializujícím se na mezinárodní daňové plánování a převodní ceny. Pravidelně publikuje v odborném tisku (Bulletin KDP ČR, EURO, Ekonom). Na problematiku převodních cen se zaměřoval ve společnostech Ernst & Young a BDO Tax. Přednáší pro českou a i slovenskou komoru daňových poradců, v problematice převodních cen školil i specialisty z oddělení specializovaných kontrol finančních úřadů.

Více ZDE

© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia