ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Zaměstnávání cizinců je spojeno s řadou nezbytných administrativních povinností, které se, bohužel, neustále mění. Na druhé straně, v pracovněprávní i daňové oblasti, existuje řada výjimek, které můžete pozitivně využít pro zjednodušení komplikovaných procesů.

Budeme se podrobně věnovat nejčastějším typům pobytových povolení včetně aktuálních změn (novelizace zákona o pobytu cizinců v roce 2019). Neopomineme náročnou problematiku pojištění a zdanění příjmu cizinců jak podle evropských předpisů, tak podle české úpravy -  s důrazem na změny v roce 2019.

KOHO SEMINÁŘ OSLOVÍ

Seminář Zaměstnávání cizinců - aktuálně a výhled na rok 2019 osloví pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce a auditory.

PROGRAM (9,00 – 15,30 HOD)

 1. Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
 2. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 3. Dopady Brexitu na zaměstnávání občanů Velké Británie v ČR, Lex Brexit
 4. Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, vízum za účelem sezónního zaměstnání, mimořádná pracovní víza)
 5. Povolení k zaměstnání a výjimky, kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje
 6. Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států (minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu, notifikační povinnosti příjemce služeb)
 7. Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.)
 8. Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce
 9. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)
 10. Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
 11. Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích
 12. Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
 13. Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR
 14. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 15. Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce), dílčí změny pro rok 2019
 16. Zdanění zaměstnanců českých subjektů pracujících nejen v ČR ale i v zahraničí
 17. Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR
 18. Zdanění nerezidentů - členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva)
 19. Superhrubá mzda, nová pravidla pro zaměstnance podléhající v oblasti sociálního zabezpečení zahraničním předpisům podle koordinačních nařízení
 20. Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit
 21. Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí
 22. Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne, kdy podat přiznání k dani z příjmů
 23. Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací

 

Více na: Zaměstnávání cizinců - aktuálně v roce 2019

© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia