#Tech

Eviden a Microsoft uzavřely pětileté globální partnerství v oblasti cloudu a umělé inteligence

Společnosti Eviden, přední světový poskytovatel digitálních technologií, cloudu, velkých dat a bezpečnosti, a Microsoft uzavřely pětileté strategické partnerství, které významně rozšiřuje jejich stávající spolupráci o nová a inovativní řešení pro průmyslová odvětví využívající Microsoft Cloud a umělou inteligenci. Smlouva je součástí celkové partnerské a alianční strategie společnosti Eviden, jejímž cílem je posílit a přetvořit globální partnerskou síť rozvojem stávajících a podporou nových partnerských vztahů.

Eviden a Microsoft uzavřely pětileté globální partnerství v oblasti cloudu a umělé inteligence

Partnerství mezi společnostmi Microsoft a Eviden je milníkem v naplňování jejich společné vize digitální transformace a podpory podniků pomocí pokročilých technologií. V rámci tohoto strategického partnerství budou obě společnosti vyvíjet a zavádět řešení zaměřená na data a umělou inteligenci, technologii Copilot a cloudovou transformaci. „Toto partnerství je příkladem společného závazku podporovat inovace, kdy díky spojení našich silných stránek budeme pomáhat zákazníkům optimalizovat využití dat a umělé inteligence tak, aby z nich získávali maximální užitek a prosperovali v dnešním nesmírně dynamickém digitálním a cloudovém prostředí,“ říká Yves Bernaert, generální ředitel skupiny Atos, do které patří i společnost Eviden.

Oba partneři budou usilovat o zvýšení výnosů společnosti Eviden v oblasti cloudových služeb o 2,8 miliardy dolarů během příštích pěti let. Toho dosáhnou spoluprací na vývoji akcelerátorů pro společný vstup na trh v klíčových odvětvích, jako jsou finanční služby, automobilový průmysl, průmyslová výroba, energetika a veřejné služby, zdravotnictví, biologické vědy a veřejná správa. Společnosti Eviden a Microsoft urychlí cílené aktivity při uvádění produktů na trh, přičemž obě budou investovat do společných inovací a tvorby prioritních nabídek s využitím globálních Delivery Center, zařízení Centre of Excellence a špičkových odborníků společnosti Eviden.

„Podniky se dnes snaží odpovědně a bezpečně využívat generativní umělou inteligenci při řešení nejnaléhavějších obchodních výzev. Těší mě, že můžeme rozšířit naši spolupráci se společností Eviden a poskytovat inovativní řešení umělé inteligence postavená na službách Microsoft Cloud a Azure OpenAI. Společně budeme pomáhat zákazníkům z různých odvětví naplno využívat potenciál jejich dat na podporu obchodního růstu a urychlení transformace, kterou přináší umělá inteligence,“ dodává Judson Althoff, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Microsoft.

Společná inovační centra

Společnosti Eviden a Microsoft otevřou několik společných oborových inovačních center, která urychlí pokročilý výzkum a společný vývoj specializovaných řešení s podporou GenAI pro odvětví finančních služeb, automobilový průmysl, výrobu, energetiku a veřejné služby, zdravotnictví, biologické vědy a veřejnou správu, přičemž využijí odborné znalosti a zkušenosti společnosti Eviden v oblasti strojového učení (ML), umělé inteligence a služby Azure OpenAI, jak bylo oznámeno v listopadu. Společnost Eviden se zavazuje využívat Microsoft Azure k budování a urychlení vývoje těchto průmyslových řešení.

Šest strategických oblastí a prioritní nabídky

V návaznosti na rozšíření partnerství se společnosti Eviden a Microsoft budou i nadále zaměřovat na nabídku inovativních řešení pro zákazníky v šesti níže uvedených strategických oblastech, ve kterých již dosáhly úspěchů u společných významných zákazníků.

  • Inovace v oblasti dat a umělé inteligence: Urychlení přechodu na cloudové aplikace využívající GenAI Launchpad a zavádění technologie Copilot.
  • Cloudové služby: Rámec DevSecOps společnosti Eviden, který propojuje vývoj, bezpečnost a provoz IT, pomáhá urychlit transformaci podnikových aplikací s ohledem na bezpečnost a udržitelnost a zároveň zvyšuje agilitu a snižuje výdaje na cloudové služby.
  • Aplikační infrastruktura a inovace: Rychlá migrace do cloudu a modernizace starších systémů pomocí tzv. akcelerátorů aplikačních inovací.
  • Podnikové aplikace: Modernizace a inovace aplikací a nová řešení v oblasti umělé inteligence prostřednictvím platformy Power Platform a D365.
  • Bezpečnost: Společnost Eviden jako celosvětový lídr v oblasti služeb kybernetické bezpečnosti urychlí zavádění zabezpečení pomocí technologie AIsaac (MDR) a dalších technologií společnosti Microsoft.
  • Urychlení transformace SAP: Staví na více než 14 letech partnerství mezi společnostmi SAP, Eviden a Microsoft a využívá interní zkušenosti společnosti Eviden s globálním zaváděním systému SAP S/4HANA, který je klíčovou součástí systému RISE with SAP, a migrací interních systémů SAP na Microsoft Azure.

Realizace a Centre of Excellence (CoE)

Společnost Eviden posílí svá globální Delivery centra a zařízení Centre of Excellence (CoE) tím, že v průběhu příštích pěti let proškolí přes 50 000 zaměstnanců po celém světě a získá více než 16 000 nových certifikátů společnosti Microsoft. Společnost Eviden bude rovněž investovat do rozšíření svých obchodních aktivit zaměřených na řešení společnosti Microsoft, kde vytvoří více než 50 specializovaných týmů prodejců, architektů řešení a týmů podpory ve vybraných zemích – Severní Americe, Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Rakousku a Švýcarsku.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.