#Lidé a firmy

Flexibilita hýbe firemními benefity, ať již jde o pracovní dobu či nabídku služeb

KN24.8.2023

Finální rozhodnutí o zdanění zaměstnaneckých benefitů ještě nepadlo – vláda nyní posuzuje návrhy zaměstnavatelů a odborářů. Ti apelují, že by plánované zrušení daňového zvýhodnění benefitů vedlo k poklesu zájmu firem o tento typ výhod a mělo negativní vliv jak na lokální poskytovatele, tak na ekonomiku. To naznačuje i průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR, podle nějž by kvůli zrušení daňového zvýhodnění 94 % zaměstnavatelů od poskytování benefitů ustoupilo. Jedno však je jisté, nabídka poskytovatelů benefitů je široká a přizpůsobená i pro případ, že by se žádné ústupky nepovedly. Řešením jsou flexibilní benefity, které firmám umožňují poskytovat zaměstnancům bonusy nárazově dle potřeb a finančních možností.

Flexibilita hýbe firemními benefity, ať již jde o pracovní dobu či nabídku služeb

Personalizace až na prvním místě

Při hledání nových forem odměňování sice zaměstnavatelé chtějí naplnit potřeby a očekávání svých zaměstnanců, ale musí brát v úvahu své finanční či organizační možnosti. Podle nedávného průzkumu EY si tak polovina českých firem uvědomuje nespokojenost zaměstnanců s úrovní odměňování a nabídkou benefitů a více než 90 procent je pak ochotno uvažovat o změnách nastavení svých benefitních schémat, včetně rozšíření jejich nabídky. Na druhou stranu však hrají významnou roli náklady – s tím, že celé tři čtvrtiny firem jsou připraveny ke změně pouze pokud se nezvýší finanční zatížení. Řešením tak může být posun od standardizace k personalizaci, který by uvítalo více než polovina zaměstnanců, ale i firem. V rámci daného balíčku by si pak podle možností dané firmy zaměstnanci nastavili, jaké benefity a v jakém objemu budou čerpat. Díky tomu bude moct firma flexibilně zajistit benefity podle svých aktuálních možností a zároveň díky personalizaci efektivně uspokojit různorodé potřeby zaměstnanců – ať už je pro ně zásadní zajištění flexibilní pracovní doby, zpříjemnění práce z domova či třeba vzdělávání.

Stravování pro radost

Podle dubnového průzkumu Hospodářské komory jsou nejčastěji nabízeny benefity stravovací, ať již jde o firemní kantýny, stravenkový paušál, dovozy obědů, elektronické nebo papírové stravenky a další. Svým zaměstnancům je v současnosti nabízí 93 % společností v České republice. Na významu přitom nabírají zejména zmíněné dovozy jídel, které firmy často využívají pro příležitostné pohoštění. „V rámci cateringu vidíme, že se oblibě těší zejména společné snídaně či brunche s kolegy, kde mohou zaměstnavatelé ušetřit a zároveň setkání lépe využít k diskuzi, než v případě obědů. Zároveň u nás firmy stále více využívají pořádání neformálních akcí – v létě například ve formě pikniků, které v areálu Vyšehradu zprostředkováváme, – či nákup voucherů. Právě obdobné flexibilní aktivity jim umožňují dopřát zaměstnancům potřebné zpestření aniž by se museli benefitů kvůli nelehké ekonomické situace zcela vzdát,” potvrzuje Vojtěch Hanzl, zakladatel Bystro cafe.

I vzdělávat lze flexibilně

Mezi další oblíbené zaměstnanecké benefity patří ty zaměřené na vzdělávání, primárně jazykové. Kromě klasických kurzů si dnes firmy navíc mohou nechat vytvořit komplexní firemní výuku na míru na základě svých specifických potřeb. Každé podnikatelské odvětví i každá jednotlivá společnost má totiž jiné le a očekávání. Pro firmy je proto velmi výhodné promítnout do obsahu jazykových kurzů své individuální potřeby tak, aby byla výuka co nejefektivnější a investice do ní přinášela co nejvíce užitku zaměstnancům i jejich zaměstnavateli. Kvalitně jazykově vybavení zaměstnanci firmám pomáhají zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu a zároveň i výrazně zjednodušit interní procesy, a to má reálný dopad na úspěšnost samotných firem, popisuje personální ředitelka z jazykové agentury Skřivánek Zuzana Gučíková. A rostoucí poptávka jim to potvrzuje. „Nyní v oblasti firemní výuky rostl zájem především o prezenční výuku dlouhodobého charakteru. S ohledem na případné omezení daňového zvýhodnění čekáme, že by se zájem mohl obrátit zpět k online výuce, neboť je zpravidla flexibilnější a zaměstnavatelé tak mají více prostoru si s benefity ‚hrát' dle potřeby a finančních možností,” dodává Zuzana Gučíková.

Benefity na dálku” na vzestupu

Obecně je vidět, že zaměstnavatelé a poskytovatelé firemních benefitů začínají více přemýšlet na přínosu jednotlivých benefitů i směrem do firmy, a tím, co sami zaměstnanci nejvíce chtějí. Pružnost a důraz na individuální preference je bezpochyby cestou vpřed, která z firemních benefitů může udělat vzájemně přínosnější nástroje. Příkladem ostatně mohou jít i samy firmy – jak se ukázalo i během covidu, pro řadu zaměstnanců je důležitá i samotná flexibilita pracovní doby či přístup k home officům. „Po covidu evidujeme podstatně výraznější zájem o možnost práce z domova, jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany uchazečů o zaměstnání, proto jsme home office zařadili do našich benefitů,doplňuje personální ředitelka Skřivánka. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je zkrátka mnohdy více než nabízí klasické benefity, a to obzvlášť pro generaci Y a Z, která získává na pracovním trhu výrazné zastoupení. Cestou jsou tudíž i benefity umožňující práci z domu, či její kompenzaci. S dostupností firemních benefitů to proto ve finále nemusí být tak zlé, i kdyby se daňové zvýhodnění plošně zrušilo.

Autor tiskové zprávy:

Jan Skalník, Partner @ Communication Lab

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.