#Startupy

Galenio – Aplikace, která má šanci dobýt svět

Eva Sovová7.5.2024

Ondřej Sukač s Tomášem Kroupou ve svých 21 letech tvoří aplikaci v prudce rostoucím odvětví eHealth. Získali investici od fondu EIT digital, řeší expanzi se státní agenturou CzechTrade a plánují další novinky. Jak to všechno souvisí s válkou na Ukrajině a vyvrtnutým kotníkem v Polsku?

Galenio – Aplikace, která má šanci dobýt svět

Zakladatelé aplikace Galenio, zleva Ondřej Sukač a Tomáš Kroupa

Ondřeji a Tomáši, webovou aplikaci Galenio jste založili spolu, kdo další za projektem stojí?

Momentálně je nás v týmu už celkem 6, včetně nás. Interně spolupracujeme s jedním front-end programátorem a jedním backend programátorem. Externě pak spolupracujeme s designérem
a Machine learning developerem.

Galenio je váš 4. fungující projekt, jak to všechno zvládáte?

Tím, jak Galenio roste a stává se z toho robustní webová aplikace, tak jsme museli některé z našich projektů delegovat. Například digitální studio webpekarstvi.cz a s tím související online projekty kompletně předáváme kolegům a participujeme více pasivně. Díky tomu, že jsme získali angel investici od fondu EIT digital, tak se nyní můžeme věnovat z největší části Galeniu a jeho rozvoji. Právě tato investice nám pomohla s tvorbou prvního MVP (nejjednodušší forma produktu, která uživatelům přináší jasnou hodnotu - pozn. red.) a umožnila nám se věnovat z velké části právě tomuto projektu.
90 % pracovního času se tak věnujeme rozvoji aplikace, protože nám to dává největší smysl.

Jaký byl hlavní impulz pro založení Galenia?

Ty impulzy byly dva. V první řadě jsme již předtím vytvořili aplikaci Comenio, která bourala jazykové bariéry ve školách mezi ukrajinskými žáky a českými učiteli. Tato aplikace dokázala pomoci tisícům učitelů se zvládáním komunikace. Díky tomu jsme zjistili, jak velkým problémem jsou jazykové bariéry
a rozhodli jsme se je začít řešit právě ve zdravotnictví.

Druhým z impulzů pak bylo, když jsme s Tomášem byli v Polsku a Tomáš si tam vyvrtnul kotník a když jsme přijeli do nemocnice, tak se tam s námi nikdo nebyl schopen domluvit.

Kde se vzala inspirace pro název aplikace?

Máme rádi historii, proto název aplikace Galenio vznikl podle významného starověkého lékaře Galéna, který se objevil také v Čapkově Bílé nemoci. Mimo jiné je tento lékař známý tím, že jako jeden z prvních překládal medicínské fráze do jiného jazyka, takže pro název aplikace to byla ideální volba.

V roce 2021 jste stáli u zrodu aplikace Comenio, která byla reakcí na uprchlickou krizi spojenou
s jazykovou bariérou. Jak moc vám tato zkušenost pomohla při vývoji aplikace Galenio?  

Tato zkušenost nám pomohla opravdu významně. Díky ní jsme částečně věděli do čeho jdeme a že bourání jazykových bariér nebude úplně jednoduché. A také právě Comenio, nám do hloubky ukázalo problematiku jazykových bariér, které jsou významným problémem po celém světě.

O PRODUKTU

Představte aplikaci Galenio. Jaké jsou její funkce a výhody?

Galenio, je webová aplikace, která bourá jazykové bariéry mezi zahraničním pacientem a lékařem. Funguje na bázi propojení zařízení zdravotníka a pacienta. Oproti standardním překladačům jako je například Google překladač přinášíme spoustu výhod, které si zdravotníci velice cení.

Tyto výhody jsou:

1. Lepší kvalita překladů – standardní překladače nedokáží překládat odborné zdravotnické pojmy. Například Google překladač přeloží pánev jako pan, a nikoliv jako pelvis. Díky tomu, že pracujeme na doučení jazykového modelu na lékařských datasetech, tak zvládáme překládat i odborné zdravotnické pojmy.

2. Adaptace přímo do zdravotnictví – celá aplikace je koncipována tak, aby zdravotníkovi ušetřila co nejvíce času a práce při komunikaci s cizincem. Nabízíme tedy možnost předpřipravení otázek
a formulářů pro zahraničního pacienta, anebo také možnost popisu průběhu vyšetření, aby pacient věděl, co má nebo nemá dělat.

3. Možnost práce se zdravotnickými daty pacienta – velkou výhodou našeho řešení je možnost po ukončení konverzace s cizincem vygenerovat veškerou proběhlou komunikaci do souboru, který následně mohou zdravotníci sdílet mezi sebou, popřípadě jim ho sdílí samotný pacient. Díky tomu tak předcházíme repetitivním vyšetřením.

4. Statický slovníček nejpoužívanějších zdravotnických frází – pro případ, že pacient u sebe nemá telefon nebo jiné zařízení, lékař může použít slovníček zdravotnických frází, který poskytlo ministerstvo zdravotnictví a u nás v aplikaci je dostupný.

Prostředí pro zdravotníky ve webové aplikaci Galenio

Kdo je cílovou skupinou aplikace Galenio?

Cílovou skupinou jsou jednotlivé nemocnice, samostatní lékaři a polikliniky. Zaměřujeme se převážně na zjednodušení práce lékařům, kterým přinášíme funkce pro zefektivnění práce. Do budoucna připravujeme i verzi, kde si aplikaci budou moci předplatit sami cizinci.

Pacienti se do aplikace musí zaregistrovat nebo přístup funguje na základě udělení oprávnění lékařem?

O tom, jestli Galenio pacient použije, v podstatě rozhoduje lékař. Pokud lékař disponuje naší aplikací
a zjistí, že se nedokáže dorozumět s nějakým zahraničním pacientem, tak mu pouze vygeneruje QR kód, který si pacient naskenuje a následně již spolu komunikují každý ve svém jazyce a každý ze svého zařízení a vše se automaticky překládá.

Pracuje se v aplikaci s osobními údaji? Pokud ano, kam se ukládají a kdo k nim může získat přístup?

V aplikaci se s osobními údaji pracuje, protože to je nezbytné. Přístup k údajům pacienta máme my, jakožto poskytovatelé služby a samozřejmě lékař, popřípadě nemocnice. Před použitím aplikace vyžadujeme souhlasy se zpracováním osobních a zdravotních údajů od pacienta. Veškerá data pak po 24 hodinách z aplikace mažeme. Pokud si lékař chce uchovat data pacienta, pak si může konverzaci stáhnout do PDF souboru.

Může si pacient v aplikaci vyplnit svůj zdravotní profil, aby měli lékaři přehled o medikamentech či onemocněních?

Tyto funkce plánujeme převážně do budoucího vývoje. Připravujeme pacientskou platformu, kam si zahraniční pacient nahraje svoji zdravotnickou dokumentaci a veškeré údaje, například o pojištění
a následně po naskenování QR kódu se tyto všechny informace lékaři zobrazí. Díky tomu tak bude proces příjmu ještě rychlejší a efektivnější.

Jaké byly reakce zdravotnických zařízení na vaši aplikaci?

Pokaždé když komunikujeme s nějakou nemocnicí nebo se samostatným lékařem, tak se setkáváme s pozitivní zpětnou vazbou. Lékaři převážně oceňují možnosti jak sdílení dat o pacientovi mezi sebou, tak například možnost popisu vyšetření. Zpětná vazba je tedy vesměs pozitivní, akorát komunikace
s nemocnicemi je často velmi zdlouhavá a proces od první výměny e-mailu až po samotnou implementaci je dost časově a komunikačně náročný.

Jaké byly hlavní výzvy při vývoji Galenia a jak jste je překonali?

Převážně to bylo najít optimální technologii pro překlad zdravotnických frází, její implementace
a následné doučování dalších zdravotnických pojmů. Na tomto takzvaném fine-tuningu tohoto modelu stále pracujeme. Další z výzev, které jsme museli překonat je optimalizace vlastního času, který projektu chceme věnovat. Ze začátku jsme se tomu věnovali z 50 % pracovního času, což jsme zjistili, že nestačí. Nyní se již Galeniu věnujeme na cca 90 %.

BYZNYS

Jaký je obchodní model aplikace?

Aplikaci si předplácejí nemocnice nebo samostatní lékaři za měsíční nebo roční předplatné. Je to standardní model SaaS aplikací. K tomuto fixnímu předplatnému pak přičítáme systémem pay as you go každého pacienta, který aplikaci použije. Za toto použití platí nemocnice malý poplatek. Tento systém kombinace měsíčního předplatného a pay as
you go systému, jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější jak pro nás, tak právě pro nemocnice.

Jaké jsou vaše plány pro získání nových uživatelů a zvýšení povědomí o Galeniu?

Nové zákazníky získáváme převážně přes doporučení nebo přes zdravotnické konference.

Aplikace Galenio v mobilu pacienta

 

Jaké jsou vaše strategie pro udržení konkurenceschopnosti v rychle se vyvíjejícím technologickém prostředí?

Při vývoji se nezaměřujeme převážně na technologii překladů, ale hlavně na celkovou adaptaci pro zdravotnictví. To znamená, že i když se vývoj technologie překladačů ve světě rychle posouvá, tak
my vždy budeme mít tu výhodu, že zdravotníkovi dokážeme nabídnout funkce, které mu výrazně zjednoduší práci se zahraničním pacientem.

Jaké jsou vaše cíle a plány pro budoucí rozvoj?

Naší momentální prioritou je implementace aplikace Galenio do co nejvíce nemocnic. Následně je
pro nás velice důležité téma expanze, protože paradoxně v České republice je problém jazykové bariéry, výrazně nižší než v jiných evropských státech, a i tak vidíme, že je u nás o naše řešení velký zájem. Proto předpokládáme, že pro nás bude expanze velice důležitým faktorem.

Jaké jsou vaše cílové trhy a jakým způsobem plánujete expandovat do zahraničí?

Náš produkt je SaaS aplikace, takže produktově je jeho škálovatelnost do zahraničí poměrně jednoduchá. Předpokládáme, že s expanzí by nám mohla výrazně pomoci státní agentura CzechTrade, se kterou momentálně domlouváme spolupráci.

Kolik zdravotnických zařízení aplikaci již používá?

Provoz aplikace máme domluven ve třech nemocnicích a aplikace také běží na jedné klinice v Brně.

Na webu uvádíte, že české zdravotnictví kvůli cizincům ztratí 102 000 000 Kč. Co je důvodem?

Tato částka jsou nezaplacené pohledávky, které zde zanechávají cizinci. Je to převážně z toho důvodu, že se po cizincích velice špatně vymáhají tyto pohledávky za poskytnutou zdravotní péči tady v Česku. V praxi to znamená, že přijde nepojištěný cizinec, nechá se ošetřit a následně se vrátí do své země a je velký problém po něm zpětně vymáhat nezaplacenou částku za vyšetření.

Jakým způsobem Galenio přispěje ke snížení těchto ztrát?

Aktuálně poskytujeme lepší dostupnost kontaktování pacienta, takže se s pacientem dá komunikovat ohledně hrazení péče lépe. Do budoucna chceme společně s vytvořením pacientské platformy kompletně proces placení zdravotní péče automatizovat a integrovat do něj také pojištění pro cizince, takže pacient i nemocnice budou vše řešit přes aplikaci Galenio.

Uvažujte o vstupu do nějakého podnikatelského akcelerátoru/inkubátoru?

V historii jsme prošli několika akcelerátory. Nejvíce nám pomohl akcelerátor od organizace EIT digital, od které jsme následně obdrželi angel investici. V blízké budoucnosti nemáme v plánu do nějakého akcelerátoru vstupovat.

Hledáte investory nebo si chcete udržet plnou kontrolu nad firmou?

Momentálně jsme otevřeli pre-seed kolo a máme rozjednaných několik možností, které následně budeme zvažovat.

ÚSPĚCHY

Jaké byly vaše zkušenosti s brněnským Validation Campem pořádaným startupovým inkubátorem Start it @ČSOB?

Validation camp nám pomohl částečně ověřit zájem o produkt. Je super, že se u nás takové akce pro studenty pořádají.

Dostali jste se mezi finalisty Creative Business Cup 2024, proč myslíte, že jste neuspěli? 

Převážně kvůli silné konkurenci, která byla opravdu kvalitní.

Pravidelně se zúčastňujete různých soutěží. Přiblížíte alespoň některé, které Galenio někam posunuly nebo obohatily?

Skvělá zkušenost, kterou bychom doporučili, byla Start Your Business od Masarykovy univerzity, kde jsme získali kvalitní zpětnou vazbu od odborníků jak z JICu, tak od lidí z praxe.

Jaké byly největší úspěchy a milníky, kterých jste s Galeniem dosáhli?

Výrazným milníkem pro nás bylo probojování se do prestižního evropského programu Digital venture program, který nás opravdu hodně posunul. Následně to bylo určitě zvolení mezi top 10 nejkreativnějších startupů Česka.

Za největší úspěch ale stejně považujeme to, že nemocnice a lékaři mají o aplikaci zájem, že jim plní jejich potřeby a řeší problém s jazykovou bariérou u cizinců.

 

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.