Marketing

Ing. Jiří Švestka, CEO společnosti LAMBERGA s.r.o Česká společnost LAMBERGA ovládla slovenský trh veřejného osvětlení

Publikoval Michaela Lejsková4.11.2016

Česká společnost LAMBERGA, specializující se na vývoj a výrobu LED svítidel pro veřejné osvětlení a osvětlení průmyslových areálů, obchodních center nebo parkovišť, realizovala v roce 2015 dodávku svítidel na obměnu veřejného osvětlení ve slovenském městě Levoča. Projekt byl financován z fondů Evropské Unie a městu přinese roční úsporu téměř 1 mil. Kč. Navzdory prokazatelnému snížení provozních nákladů i snížení ekologické zátěže, což se prokázalo u  řady dalších úspěšných realizací obnovy veřejného osvětlení na Slovensku, je zájem veřejné správy v České republice, stále poměrně nízký, přičemž převážná většina systémů veřejného osvětlení je ve velmi špatném technickém stavu.

Ing. Jiří Švestka, CEO společnosti LAMBERGA s.r.o Česká společnost LAMBERGA ovládla slovenský trh veřejného osvětlení 2 fotografie ve fotogalerii

Ing. Jiří Švestka, CEO společnosti LAMBERGA s.r.o.

Na Slovensku, oproti českému trhu, stále roste zájem nejen o naši technologii, ale obecně o obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení. Kromě Levoči jsme již realizovali dodávky svítidel na další projekty například v Topolčanech, Bánské Bystrici, Čadci a  řadě dalších měst a obcí Slovenska. Česká republika v případě těchto investic, i přes neuspokojivý technický stav stávajícího veřejného osvětlení, stále zaostává.“

Výměna osvětlení v Levoči byla financována převážně z fondů Evropské unie, kdy město získalo dotaci ve výši 497 tis. EUR, určenou na obnovu veřejného osvětlení. Realizace byla zahájena bez prodlevy. Stejně jako u jiných projektů Evropské unie,  i zde byla povinná 5 % spoluúčast města ve výši cca 26 tis. EUR. Přesto je výměna osvětlení pro město finančně velice efektivním krokem. Pomocí získaných prostředků z fondů a  finančních prostředků města, které má cca 15 tis. obyvatel, byla realizována výměna téměř kompletního osvětlení v celém městě, s výjimkou jeho historické části.  „Jedná se o výměnu 758 svítidel napříč celým městem za moderní LED svítidla. Jednotlivé příkony svítidel jsou v rozmezí od 21 W do 98 W,“ dodává Mgr. Branislav Minďaš, ředitel Technických služeb měst Levoča

LED technologie pro nové veřejné osvětlení, jehož dodávku zajišťuje společnost LAMBERGA, má oproti původním výbojkovým svítidlům několik nesporných výhod. U starých svítidel byly použity sodíkové výbojky, které měly spotřebu cca 75 W a nízkou životnost. U nově instalovaných svítidel LAMBERGA řady KATRINA je projektována více než poloviční úspora elektrické energie, neboť se jedná o svítidla se spotřebou průměrně do 35 W. To však nemá negativní dopad na kvalitu osvětlení veřejného prostoru, ba naopak. V případě nových svítidel je světelný tok, pomocí velmi kvalitní skleněné optiky svítidla LAMBERGA KATRINA, efektivně nasměrován přímo na vozovku a požadovaná místa a nedochází tak k rozptylu světla do nežádoucího prostoru, jako tomu bylo u původních svítidel. V podstatě je efektivně a přímo osvětlováno pouze to, co je potřeba. Jak potvrzují také obyvatelé města Levoče, osvětlení ulic je nyní výrazně lepší. Udávaná životnost světelných LED diod, instalovaných do produktové řady svítidel LAMBERGA KATRINA je 150 tis. hodin, což při průměrné době svícení 4 200 hodin ročně, představuje více než 30 let. Naopak životnost starých sodíkových výbojek je řádově nižší a zároveň značně individuální, neboť jsou velmi náchylné na teplotní výkyvy a změny napětí, v každém případě však ne více než 2-4 roky. Zásadním problémem je také množství odpadu, který se při používání výbojkových svítidel ve veřejném osvětlení generuje. Sodíkové výbojky představují nebezpečný odpad zatěžující životní prostředí, který musí být velmi náročně a nákladně likvidován. Uváděné parametry LED svítidel značky LAMBERGA, jako je vyšší účinnost, delší životnost a nižší příkon, jsou předpokladem úspory nákladů na noční osvětlení. Celková výše nákladů na osvětlení dosahuje v městě Levoča 150 tis. EUR ročně, z čehož podstatnou část tvoří spotřeba elektrické energie. Městu Levoča přináší obnova veřejného osvětlení snížení spotřeby elektrické energie o 165 tis. kWh ročně.

PaedDr. Milan Majerský, primátor města Levoča uvádí: „Výše uvedené snížení spotřeby energie znamená úsporu téměř 1 mil. Kč ročně a město tak získává volné prostředky pro další rozvoj, opravy, údržby cest a jiné.“

Společnost LAMBERGA nejen sama navrhuje a vyrábí své produktové řady svítidel, ale zároveň je schopna zajistit také komplexní realizaci všech projektů, instalaci svítidel a jejich následný servis. Na svítidla  poskytuje záruku 7 let a nadstandardní servisní podporu, zajištěnou přímo výrobcem na místě instalace.

 

Zdroj: Levoca TV, www.prgo.cz

LAMBERGA: www.lamberga.cz

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia