Lidé a projekty

Ing. Radek Benčík, MBA jednatel společnosti NET4GAS, s.r.o

Publikoval Kamil Komenda20.8.2015

Radek Benčík je absolventem strojní fakulty VUT v Brně a programu MBA na Nottingham Trent University. Působil ve společnosti  ABB s.r.o., PBS a.s. ( První brněnská strojírna a.s.) . dále ve společnosti Alstom, s. r. o., na pozici jednatele a gen

Ing. Radek Benčík, MBA jednatel společnosti NET4GAS, s.r.o 7 fotografií ve fotogalerii

Radek Benčík je absolventem strojní fakulty VUT v Brně a programu MBA na Nottingham Trent University. Působil ve společnosti  ABB s.r.o., PBS a.s. ( První brněnská strojírna a.s.) . dále ve společnosti Alstom, s. r. o., na pozici jednatele a generálního ředitele Thermal Services pro ČR a Slovensko a zároveň jako člen managementu pro oblast střední Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Realizoval projekty na snížení emisí elektráren a tepláren, např. pro skupinu ČEZ v Prunéřově nebo pro Žilinskou teplárenskou na Slovensku. Před tím byl generální ředitelem a předsedou představenstva společnosti ŠKODA Praha, a. s., a zároveň jednatel ŠKODA Praha Invest, s. r. o. Od roku 2001 pracoval v managementu společnosti ŠKODA JS a následně i jako její generální ředitel, předseda představenstva a člen představenstva mezinárodní skupiny OMZ Nuclear Division.

Být jednatelem společnosti NET4GAS, s.r.o není pozice, která se rozdává na počkání. Souhlasíte se mnou, že k této pozici je nutno se dopracovat výsledky. Čím vším jste si musel v profesním životě projít?

Myslím, že jsem měl štěstí v tom, že jsem byl aktivní v době, kdy docházelo k zásadním změnám v České republice a dřívějším Československu. Tzn., že jsem začínal ještě za minulého režimu a hlavně mohl být u toho, když se počátkem 90.let začalo mnoho věcí měnit, přicházely nové možnosti, zahraniční kapitál a člověk se mohl začít učit od zahraničních kolegů, jak jdou věci spojené s životem firem dělat jinak, efektivněji, jak k řešení problémů přistupovat v daleko širším kontextu, jak zlepšovat procesy, kde ušetřit prostředky a zdroje apod. Navíc jsem měl v této době příležitosti působit v různých pozicích, v různých částech  firmy. Konkrétně jsem začínal ve výrobě turbin v První brněnské, prošel si přípravou výroby, postupně jsem začal řídit menší skupiny lidí a celé útvary. Po vstupu zahraničního investora (ABB) jsem dostal příležitost pracovat, za podpory kolegů ze zahraničí, na zlepšování procesů a zefektivňování činností ve firmách v rámci celé skupiny v ČR, později převzal zodpovědnost za rozvoj manažerů celé skupiny. Na konci devadesátých let jsem se stal součástí servisního byznysu skupiny a rozvíjel tyto aktivity v rámci ČR a Slovenska. V průběhu této dekády jsem měl mnoho příležitostí ke vzdělávání a rozvoji nejen v ČR, ale i v zahraničí, což dávalo vynikající základ pro praxi. Na začátku tohoto století jsem byl pro změnu zodpovědný za restrukturalizaci Škody JS, následně působil jako výrobní ředitel a posléze i jako generální ředitel firmy, která realizovala projekty a dodávky na klíč nejen do ČR a na Slovensko, ale i do USA, na Ukrajinu, do Německa, Ruska atd. Následně jsem v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva převzal zodpovědnost za další tradiční velkou českou firmu zabývající se dodávkami na klíč v oblasti jaderné a klasické energetiky, Škodu Praha. Tady jsem byl především zodpovědný za modernizace elektráren v ČR. No a před příchodem do NET4GAS jsem působil ve velké mezinárodní energetické skupině ALSTOM v pozici jednatele a generálního ředitele Thermal Services v ČR a na Slovensjku a zároveň člena managementu pro střední Evropu a země bývalého Sovětského svazu. Neboli opět mezinárodní spolupráce tentokrát především na modernizacích elektráren a tepláren. Shrnuto a podtrženo mohu konstatovat, že jsem musel projít od výroby až po ty nejvyšší pozice, že jsem získal zkušenosti v různých částech různých firem: ve výrobě, přípravě výroby, v engineeringu, ve vzdělávání, řízení lidských zdrojů, servisu, restrukturalizaci části či celé firmy. Postupně jsem byl zodpovědný za rozpočty v řádech set tisíc až po akce za miliardy, že jsem se měl na fungování firem možnost podívat i jako konzultant zvenčí a že jsem několikrát byl součástí různých mezinárodních skupin, a tudíž i kultur a podnikatelských přístupů. Dohromady 25 let zkušeností v energetickém byznysu.

Prošel jste si několika společnostmi, které mají blízko k energetice. V čem vám byli přínosem v dnešním zaměření?

Ono to v zásadě vyplývá z předchozí odpovědi. Jednak možnost projít si různými pozicemi a částmi firem a hlavně postupně nabýt zkušenosti v tom, co bylo důležité ve všech firmách, to.poznání procesů a hledání cest k neustálému zlepšování, systematické řešení problémů a v neposlední řadě důsledné prosazování a dodržování projektového přístupu a řízení. Každá firma, kterou jsem prošel byla zaměřená na jiný produkt či službu, co je však velmi podobné ve všech firmách jsou jejich problémy a přístup zaměstnanců. A zkušenosti, které jsem v průběhu minulých let nabyl u jiných společností tak uplatňuji i dnes v NET4GAS.

Poslední firmou byl ALSTOM, jedna z významných mezinárodních firem v energetice. Co bylo důvodem profesní změny?

Tady se sešlo několik věcí. Za prvé jsem ukončil v Alstomu určitou etapu rozvoje, kdy jsme úspěšně ukončili dvě významné akce v Česku a na Slovensku, naše finanční ukazatele rostly a za druhé jsme dokončili určitou restrukturalizaci byznysu, za který jsem byl zodpovědný. A do toho přišla nabídka změny, nabídka NET4GAS. Musím říci, že i vzhledem k aspektům, které jsem uvedl jsem dlouho neváhal. Změna klasické energetiky za plyn, nabídka firmy, která je strategická pro ČR a v zásadě i pro Evropu, výzva postavit plynovod Gazela a tím vlastně přejít na jiný typ staveb (liniové) a další budoucí rozvoj a projekty, které firma plánuje, byly velkou výzvou.

Máte vystudovaný titul MBA. Na jaké škole jste vystudoval?

Studoval jsem na Brno Business School, Nottingham Trent University.

Dalo Vám toto studium něco do praxe?

Vidím dva klíčové přínosy pro praxi. Za prvé již v průběhu studia jsme zpracovávali naše práce na zadaná témata na základě skutečných problémů nebo situací, které jsme ve firmách řešili a hlavně, celé studium dalo velmi dobrý teoretický základ, jak postupovat v různých situacích, na co nezapomenou, co všechno brát při rozhodování do úvahy. V tom si myslí, že je největší přínos MBA.

Vrátíme se k firmě NET4GAS, s.r.o.  Čím se zabývá?

Společnost NET4GAS, s.r.o., jako nástupce společností Tranzitní plynovod, n. p., Transgas, a.s.,

a RWE Transgas Net, s.r.o .,  je výhradním provozovatel tranzitních plynovodů v České republice zajišťující  nezávislý, spolehlivý a bezpečný provoz české plynárenské přepravní soustavy. Jako nezávislý přepravce nabízí svým národním i mezinárodním partnerům široké portfolio služeb v oblasti přepravy plynu. Jsme držitelem výhradní licence pro přepravu plynu v České republice. Společnost NET4GAS provozuje přes 3800 km vysokotlakých plynovodů, především pro účely mezinárodní přepravy dále tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a téměř stovku předávacích stanic do vnitrostátních distribučních soustav.

Vnitrostátní přeprava

Délka potrubí

1 189 km

 

Rozměry

DN 80 - DN 700

 

Tlak

4,0 MPa – 6,3 MPa

Mezinárodní přeprava

Délka potrubí

2 629 km

 

Rozměry

DN 800 - DN 1400

 

Tlak

6,1 MPa – 8,4 MPa

 

CELKOVÁ DÉLKA POTRUBÍ

3 818 km

NET4GAS se svými 500 zaměstnanci zajišťuje roční přepravu zemního plynu v objemu okolo  45 miliard kubických metrů zemního plynu, z toho je určeno pro spotřebu v České republice přibližně 20%. Roční tržby se pohybují okolo 8 – 10 mld.Kč.  Jsme členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin asociace Marcogaz. Jsme společensky odpovědnou firmou, jsme největším nestátním firemním dárcem v oblasti ochrany přírody v České republice. Od léta 2013 je vlastníkem společnosti NET4GAS konsorcium Allianz Capital Partners a Borealis Infrastructure. Další informace naleznete na adrese www.net4gas.cz.

NET4GAS má strategickou polohu ve střední Evropě, která umožňuje přepravu plynu všemi směry.

Ve své strategii usilujeme o zvýšení bezpečnosti dodávek plynu do České republiky a dalších evropských zemí, zvýšení konkurence v oblasti dodávek plynu, posílení strategické polohy České republiky v rámci evropských přepravních tras, posílení diverzifikace strategických energetických zdrojů v Evropě, rozšíření energetické diverzifikace České republiky, zvýšení kapacity pro přepravu zemního plynu pro Českou republiku.

V reakci na trendy na evropském trhu se zaměřujeme na diverzifikaci zdrojů zemního plynu a posilování kapacity a flexibility přepravy, na další rozvoj přepravní soustavy v České republice a na vytváření přeshraničních propojů a kapacitních produktů. Přispíváme tak k úsilí o vytvoření konkurenceschopného evropského trhu s plynem. S ohledem na provozní dokonalost jako

jednu z našich klíčových priorit klademe velký důraz na neustálou modernizaci naší přepravní soustavy, využívání nejmodernějších technologií a na proaktivní roli při vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem.

Spotřeba plynu v ČR v závislosti na průměrné spotřebě:

Posledním velkým projektem byla výstavba plynovodu GAZELA.  Pojďme přiblížit našim čtenářům velikost tohoto projektu.

Plynovod Gazela je jeden z nejvýznamnějších investičních projektů v České republice za poslední roky. Výše této investice dosáhla úrovně téměř 10 mld. Kč. Projekt byl podpořen programovým prohlášením Vlády ČR ze 4. 8. 2010 a plynovod byl spuštěn do provozu v lednu 2013. Stavbou Gazely a tím další diverzifikací dopravních cest se výrazně posílila bezpečnost a spolehlivost přepravy a dodávek plynu nejen v rámci ČR ale i celé EU.

Celková délka plynovodu Gazela je 166 km, rozměr potrubí DN 1400, provozní tlak 8,4 MPa. Technická roční kapacita je přibližně 30 miliard m3, hodinová technická kapacita pak činí 3,74 mil m3 což odpovídá 38 970 MWh.

Pro zajímavost: hodinový výkon paroplynové elektrárna Počerady je 838 MWe, což při udávané účinnosti 58,4% odpovídá příkonu   1 435 MW. Gazelle by tak byla schopná uzásobit 27 takových elektráren při jejich jmenovitém výkonu! Dosažitelný elektrický výkon při plné přepravě Gazelou by tak při použití paroplynů o stejné účinnosti jako Počerady odpovídal 22 626 MWhe, což je více než činí odstavovaný výkon jaderných elektráren v Německu (21 517 MWhe).

Další zajímavostí je, že jsme při výstavbě jsme museli překonat 66 komunikací, 13 železničních tras a 51 vodních toků. Celkový objem potrubí je 245 000 m3, délka svarů téměř 40 km a celková hmotnost potrubí je 120 000 tun což je zhruba 12-ti násobek hmotnosti Eiffelovy věže.

Všechny velké korporace jsou neustále v hledáčku ekologických hnutí pro zachování přírodní rovnovážnosti. Jak je to u vás se stavbami plynovodu?

Více než čtyřicetileté zkušenosti NET4GAS jsou zárukou spolehlivosti, bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Technologie výstavby moderních potrubních linií usiluje o maximální omezení negativních vlivů na okolí a zajištění maximální bezpečnosti při stavbě i provozu. Pečlivě monitorujeme stav přírodního a životního prostředí před zahájením, v průběhu i po dokončení každé stavby. Náročné závěrečné zkoušky jsou zárukou, že provoz bude spolehlivý a bezpečný.

Každá výstavba je ukončena návratem ornice a uvedením pracovního pruhu do výchozího stavu. Po stavbě plynovodu zůstávají na rozdíl od dalších energetických zdrojů v krajině jen minimální stopy. Navíc v rámci plánovaných oprav, úprav a rozšiřování přepravní soustavy využíváme specializovaných technologií snižujících dopady na životní prostředí. Mimochodem režim v ochranném pásmu plynovodu neomezuje pěstitelské či chovatelské aktivity.

Podnikání NET4GAS tedy s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i naše dlouhodobá strategie firemního dárcovství realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Zachování původní podoby přírody pro další generace tak neodmyslitelně patří k naší společenské odpovědnosti. Podílíme se např.na zpřístupnění přírodně cenných lokalit po celé České republice, přispíváme k obnově původních ekosystémů na rašeliništích a evropsky významných lokalitách, pomáháme chránit ohrožené biotopy rostlin a živočichů, podporujeme environmentální výchovu a informovanost o ochraně přírody, pomáháme projektům, pro které motto Blíž přírodě znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Navíc jsme největším nestátním firemním dárcem v oblasti ochrany přírody v České republice.

Dnes je stále diskutována energetická soběstačnost z pohledu dodávek plynu v souvislosti s ukrajinskou krizí. Opravdu se máme čeho bát?

V případě přerušení dodávky zemního plynu do České republiky přes Ukrajinu je společnost NET4GAS, s.r.o. připravena nabídnout obchodníkům se zemním plynem přepravní kapacity z ostatních vstupních bodů přepravní soustavy.

V rámci zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy v ČR, Společnost NET4GAS, s.r.o. spolupracuje s ostatními zahraničními přepravci zemního plynu prostřednictvím dispečerských pracovišť. V případě jakýchkoliv mimořádných situací (ohrožení nebo omezení dodávek zemního plynu do ČR), postupují provozovatelé plynárenských společností podle havarijních plánů v souladu s Vyhl. č. 344/2012 o stavu nouze v plynárenství a  o  způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávek zemního plynu.

Samozřejmě dalším rozvojem naší soustavy i soustav okolních států jsme schopni přispět k dalšímu zvýšení bezpečnosti dodávek nejen v ČR ale i v celém regionu. Jedná se především o stavbu dalších tras a propojení s okolními státy a jejich následné napojení na nové zdroje plynu (např.LNG).

V médiích se objevuje systém zpětného chodu pro dodávky plynu na Ukrajinu přes Slovensko. Je plynovod na tento způsob distribuce připravený?

Naše soustava je plně reverzní na všech vstupních i výstupních bodech včetně všech transitních plynovodů, tzn. že jsme schopni plyn přepravovat různými směry. Slovenská soustava je také schopna v určitém režimu pracovat v reverzním toku, navíc Slovensko nedávno potvrdilo úpravu stávajících plynovodů umožňující nezávislou přepravu směrem na východ.

Jaké další projekty Vás čekají?

Kromě do budoucna uvažovaného propojení do Rakouska nyní velmi intenzivně pracujeme na plynovodu, který by vedl přes Moravu a posílil tak kapacity dodávek především na severní Moravu. Zároveň by prodloužením tohoto koridoru směrem do Polska vznikla nova trasa v rámci tzv.severojižního propojení, které by umožňovalo napojení ČR na terminal na zkapalněný zemní plyn (LNG z USA?), který se práve dokončuje na severu Polska.  Jedná se tedy o optimální kombinaci zvýšení bezpečnosti dodávak pro region Moravy včetně napojených zásobníků a zároveň vybudování chybějícího koridoru sever-jih v rámci střední Evropy. Projekt je podpořen Evropskou komisí jako tzv.”Projekt společného zájmu”. Projekt navíc podporuje myšlenku propojování trhů a jejich integraci a diverzifikuje nejen dopravní cesty, ale I zdroje plynu (snižuje závislost na ruském plynu). V provozu by mohl být od roku 2019 a investiční nákladydosáhnout bez mála 10 miliard Kč.

Jak vnímáte energetické koncepce Evropy a ČR?

Spotřeba v Evropě od krize v roce 2008 klesá a i do budoucna bude spíše zřejmě stagnovat a to i díky úsporným opatřením. V roce 2013 byl podíl na dodávkách plynu do Evropy následující: zhruba z jedné třetiny domácí (EU) produkce, čtvrtina z Norska, cca 27% z Ruska plus další menší zdroje. Otázkou do budoucna je, jakou roli v Evropě může hrát břidlicový plyn, který zažívá velký nárůst v USA. Avšak vzhledem k vysokým nákladům na přepravu a zkapalnění tento zdroj zatím není pro Evropu konkurenceschopný, nehledě na určitá technická a administrativní omezení. Další otázkou jsou ceny. Dnes je např. cena plynu v USA zhruba na třetině Evropy, naopak v Japonsku je plyn 4x dražší než v USA. Každopádně potenciál LNG dává určitou flexibility v dodávkách plynu do budoucna. K tomu je určitě potřeba nadále posilovat bezpečnost dodávek další diverzifikací tras, zdrojů, integrací trhů tak, aby se celkově zvýšila konkurence a snížila závislost na určitých dodavatelích.

Co se týká přepravy přes ČR jsme byli dříve závislí pouze na jedné cestě dopravy plynu k nám, tj.na koridoru přes Ukrajinu. Plyn se přepravoval pouze z východu na západ. V posledních letech jsme hodně investovali do možnosti přepravovat plyn i v opačném směru a dnes se přepravuje plyn skutečně převážně ze západu na východ. Navíc máme Gazelu, která výrazně zvýšila bezpečnost ČR i celé Evropy z hlediska dodávek plynu.

Již realizací Gazely se výrazně zvýšila i role ČR jako tranzitní země. Dalším posílením propojení na Polsko se staneme součástí evropského severojižního koridoru, následně bychom mohli propojit naši síť se sousedním Rakouskem a staneme se tak ještě významnější křižovatkou přepravních cest plynu v Evropě. 

Když se podíváte zpět na svoji profesní kariéru, je něco, co byste z dnešního pohledu udělal jinak?

Během své praxe jsem se snažil vždy odrazit od toho, co se podařilo a přenést to dál do praxe. Stejně tak se vždy zabývám tím, kde vzniká další prostor pro zlepšení, protože to je přesně ta oblast, která mě (nás) posouvá dopředu. Takže bych určitě zpětně našel mnoho momentů, které by se daly dělat jinak. Komunikace je myslím tím správným příkladem. Mnohokrát jsem uvažoval, zda jsem např. dostatečně přesně formuloval očekávání, zda jsem poskytl přiměřenou zpětnou vazbu kolegům či podřízeným, zda předávané informace jsou dostatečné a srozumitelné…

Vnímáme, že jste velmi vytížená osoba. Jste ženatý a máte tři děti. Jak skloubíte profesní a osobní život?

Ne vždy to je samozřejmě jednoduché. Snažím se práci oddělovat od soukromí, i když se to ne vždy úplně daří. Snažím se věnovat čas rodině alespoň o večerech, víkendech, dovolených. Snažím se trávit volný čas aktivně, společnými procházkami, výlety, sportem, nebo si jen tak sednout na terasu a užívat pohody.

Prozraďte našim čtenářům, jaká je vaše cesta k úspěchu?

1. Přemýšlet ve variantách, tzn. mít vždy minimálně jednu náhradní cestu, aby bylo jasné, že pokud selže varianta č.1, mám alternativu.

2. Před rozhodnutím mít vždy jasno co nás to bude stát, jaká jsou rizika a jak jsme schopni je eliminovat.

3. Vždy říkám svým lidem, že problémy přicházejí a budou přicházet, že jsme tady od toho abychom je řešili a aby problémy, které přijdou včas pojmenovali a přišli s nimi, když je zjistí, protože jedině tak máme dostatek času na co nejoptimálnější vyřešení. 

Text: Redakce

Foto: Archív

 

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia