#Startupy

Lukáš Paleček

Kamil Komenda19.10.2017

Mladý energický muž narozený v Praze vyrostl v jihomoravském Kyjově. Už ve svých patnácti letech zde pomáhal svému otci zakládat jazykovou školu. Na té se v průběhu bakalářského studia humanitních věd na pražské Anglo-American University věnoval lektorské činnosti anglického jazyka. V roce 2016 pak dokončil na Univerzitě v Edinburghu obor MSc. in Digital Education. V roce 2008 založil vzdělávací a konzultační firmu v oboru digitálního vzdělávání a v roce 2015 pak stál u vzniku HR-Tech start-upu VIRTUBIO.

Lukáš Paleček 2 fotografie ve fotogalerii

Jak se mladý student z Kyjova dostane na studia prestižní Univerzitu v Edinburghu?

Mladý student nejdříve absolvuje bakalářské studium v angličtině, založí dvě firmy se zaměřením na vzdělávání, odučí přes 10 000 hodin angličtiny a pak zjistí, že ho vlastně nejvíc zajímá e-learning. Pak pár let hledá dobrou univerzitu se skutečně progresivně nastaveným studijním oborem. Pak to riskne, čeká a po roce na čekací listině se do toho pustí. 

Vystudoval jste obor digitální vzdělávání. Co je náplní studia tohoto oboru?

Studium se skládá z povinného základního předmětu (Úvod do digitálních prostředí pro učení) a volitelných předmětů. Ty pokrývají ryze praktická témata jako je tvorba kurzů, learning analytics, nové způsoby hodnocení výstupů vzdělávání, či digitální hry ve výuce, ale i témata širší - digitální vzdělávání v globálním kontextu nebo vzdělávací politika a strategie.  

Již v průběhu studií jste byl lektorem anglického jazyka na MORAVIAN LANGUAGE SCHOOL, s.r.o. ale v roce 2008 jste založil firmu WEBSCHOOL s.r.o.. Co Vás vlastně přimělo založit tuto firmu?

V roce 2007 jsem se stal certifikovaným live-online učitelem jazyků (projekt Lancelot) a začal jsem se intenzivně zabývat e-learningem. Bylo zřejmé, že jazykovka si bude žít vlastním životem a pro realizaci záměrů v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání bylo založení nové společnosti logickým krokem. 

Čím se zabývá, jaká je hlavní náplň?

Již v roce svého založení získala WEBSCHOOL obchodní zastoupení norského LMS (Learning Management System) Fronter. Předpokládal jsem, že evropská špička v oboru se prosadí i v ČR, ale opravdu jsem se hrubě mýlil - naše státní školství řeší úplně jiné priority. Jistých úspěchů jsme však dosáhli ve vzdělávání dospělých a to nakonec vedlo, i když nepřímo, ke vzniku něčeho úplně nového.

Váš poslední projekt, moderně nazývaný start-up, má název Virtubio s.r.o.. Co bylo tím impulsem pro vznik tohoto startupu?

S kolegou Igorem Kubíčkem jsme si při implementaci e-learningu ve firmách všimli řady opakujících se problémů ve vzdělávání a hodnocení kompetencí pracovníků. Zejména pokud jde o jeho relevanci a atraktivitu pro příjemce. Skutečným štěstím pak bylo, že jsem se při svém magisterském studiu zavadil o svou současnou specializaci - simulační hry. Byl to dokonalý “heuréka moment”. Komenský by jásal - poprvé v historii lze skutečně věrně simulovat většinu práce, na kterou se lidé mají připravit. Nebo zjistit, jestli se na tu či onu práci hodí.

 Jaké tedy produkty, služby nabízíte?

V polovině roku 2017 jsme vstoupili na trh s naprosto novým způsobem měření pracovních kompetencí v podobě diagnostického nástroje The Office Day. Jako podnětový materiál pro hodnocení profesních předpokladů zde slouží simulační hra. Ta staví hodnoceného před reálné situace a problémy z firemního prostředí. Rozhodnutí a výkon testovaného sleduje a hodnotí unikátní  psychometrický algoritmus.

Pro koho je vaše aktuální nabídka určena?

V zásadě pro kdokoli, kdo přijímá pracovníky do firmy a nechce čekat až se projeví ve zkušební době. Díky plně automatickému online řešení je naše diagnostika cenově i geograficky dostupná skutečně pro kohokoli - od těch nejmenších týmů po korporace.  

Jakou přidanou hodnotu přinášíte pro vaše stávající či nové obchodní partnery?

Náš přístup je mimořádně objektivní. Každé rozhodnutí v simulaci má svou váhu a přispívá k celkovému obrazu hodnoceného - jako v životě. Žádné subjektivní dotazníky založené na sebehodnocení. Algoritmus nikoho nešetří, nepreferuje. Výstupy zpracováváme v reálném čase a výstup je vizuálně velmi přehledně zpracován. Sada doporučení vychází z pozorování výkonu každého jednotlivce dle kompetenčního modelu - stačí si profil vzít k pohovoru. Pro efektivní porovnávání výsledků ve skupině hodnocených jsou pak k dispozici nástroje pro prioritizaci kompetencí důležitých pro danou pracovní pozici.

Vše je podřízeno intuitivnímu, rychlému použití. Od založení účtu na www.virtub.io pracovníkem firmy po zahájení simulace uchazečem lze vše zvládnout do 5 minut.

Účastnil jste se řady start-upových soutěží, u nás i  v zahraničí, kde jste prezentoval projekt Virtubio. Jakých úspěchů jste dosáhl?

Aktuálním a patrně největším úspěchem bylo vítězství na mezinárodně obsazené akci Deloitte Smart HR Pop-Up v září 2017. Už samotný koncept ale zaujal porotu i veřejnost na Týdnu podnikání 2015, což vedlo k naší nominaci a účasti na prestižní mezinárodní soutěži Get In The Ring 2016 v Londýně. Vzpomínám si , jak bylo pro hodnotitele těžké uvěřit, že tak v zásadě prostý nápad není už na trhu.  Tento rok jsme také,  již s hotovým produktem, postoupili do finále startupové soutěže asociace business-service center ABSL v polské Lodži - vystupovat před 600 manažery krátce po někom jako je Davidu Cameron bylo skutečně silným zážitkem.

Co bylo tím nejtěžším na účasti na konferencích?

Příliš často totiž ono poplácávání po zádech a předávání diplomů k ničemu dalšímu nevede. Po určité době mi došlo, že není nejtěžší oslovit publikum při prezentaci, ale přetavit tuto příležitost v reálné obchodní příležitosti.

Váš start-up jste proměnil ve firmu a podařilo se vám získat investory. Jak těžké bylo získat investory?

Prošli jsme situacemi, které, jak říká kolega Igor Kubíček, vydají na velmi barvitou knihu. Ale nakonec jsme přeci jen měli štěstí. A to, jak se správně říká přeje připraveným.

Jedním z investorů je Delta Accelerator s.r.o.. Jak s odstupem času vnímáte jejich investorskou roli?

V portfoliu Delty jsme určitou anomálií - zaměřením i tím, že nám byla svěřena důvěra ve stádiu pouhého záměru. Je třeba říci, že se nás podrželi v těžkých chvílích, zejména v úplném začátku a dnes výrazně pomáhají poskytováním zázemí pro provoz firmy, mentoringu a pomocí při navazování obchodních vztahů. Oceňujeme zejména velkou míru důvěry a svobodného rozhodování ve věcech spojených s produktem a celkovým směřováním firmy.

Na co dalšího se můžeme těšit v tomto projektu?

Jak roste objem nasbíraných dat připravujeme implementaci pokročilých analytických nástrojů s použitím strojového učení. To umožní přesnější odhalování talentů mezi uchazeči a lepší zacílení dalších rozvojových aktivit při práci s lidmi.  Simulační hry, ale také představují již osvědčený a přitom originální způsob řešení onboardingu a rozvoje zaměstnanců. Díky značné atraktivitě simulačních her, zejména pro mladší ročníky, se perfektně hodí pro netradiční HR marketing. Na tento typ projektů se skutečně moc těšíme.

Jste mladý a již úspěšný. Jaká je vaše cesta k úspěchu?

Vaše definice mládí mi lichotí. Ale vážně. Všechno o úspěchu už bylo řečeno. Osobně považuji za nejdůležitější neromantický přístup k businessu, trpělivost a úcta k lidem okolo.    

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.