Lidé a projekty

Petr Krtička - ředitel hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují

Publikoval Michaela Lejsková13.10.2016

Řídit čtyřhvězdičkový wellness hotel v malém východočeském městě má svá zřejmá specifika. Petr Krtička (* 1976), rodák z Náchoda, o nich ví a hodlá jich využít k dalšímu rozvoji atypické hotelové infrastruktury, jejíž kvality oceňují klienti z tuzemska i zahraničí. U zaměstnanců vyžaduje firemní loajalitu a sounáležitost s hotelovou filozofií, která zní: Nejlepší reklamou je host, který se do hotelu Rajská zahrada pravidelně vrací. 

Petr Krtička  - ředitel hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují 3 fotografie ve fotogalerii

Objevíte ve vaší širší rodině i nějaké restauratérské či hotelové geny, které mají souvislost s vaší aktuální pozicí ředitele hotelu? 

Otec vedl restauraci Olešenka v Olešnici u Červeného Kostelce bez mála 15 let, maminka pracovala jako vedoucí potravin s celkovou praxí 25 let. V rámci restituce však otec dostal od nového majitele výpověď z pronajatého objektu a s restauratérstvím skončil. (úsměv) To bude asi všechno, co se týká genetických předpokladů. 

Z jakého profesního prostředí jste nastupoval do pozice ředitele hotelu Rajská zahrada? 

Přicházel jsem z profesní praxe, kde jsem osm a půl roku pracoval jako manažer prodejen řetězce Lidl. V konečné etapě to byl Lidl Náchod, kde jsem strávil čtyři roky. Celkem však byla moje profesní dráha spojena se skupinou Schwarz něco málo přes deset let, kdy jsem byl na manažerské pozici v oblasti maloobchodního prodeje potravin. 

Co vás motivovalo k výměně manažerské židle v potravinářském řetězci za manažerský post spojený s hotelnictvím a gastronomií? 

Motivace byla ovlivněna vnějšími faktory. Neodcházel jsem totiž z potravinářského řetězce dobrovolně. A pak se objevila nabídka pozice ředitele hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují. Zúčastnil jsem se výběrového řízení. Sebekriticky jsme si ale říkal, že člověk, který strávil mnoho let v úplně jiné profesní sféře, nemusí být pro majitele hotelu tím pravým kandidátem. Měl jsem pochybnosti, jestli mám znalosti, které mohu nabídnout do hotelového a gastronomického provozu. Sázel jsem však na to, že mohu nabídnout svoje manažerské dovednosti. Zároveň se považuji za člověka, který si rád rozšiřuje obzory a nebojí se učit novým věcem. Ve výběrovém řízení jsem uspěl. Dostal jsem tedy příležitost, za kterou jsem stále velmi vděčný. Byla to pro mne po osobní stránce opravdu velká výzva. Po seznámení se s ekonomickými výsledky hotelu to byla i výzva, která měla vést k nastolení podstatně lepších ekonomických výsledků, než které jsem převzal jako nový ředitel hotelu. Bylo na mně, jaké nastavím nástroje k dosažení tohoto cíle. 

Můžete konkretizovat tyto nástroje a cíle? 

Úplně na začátku je klišé typu: Ano, chceme být nejlepší hotel, restaurace atd. v lokalitě. To chce ale každý, to je příliš obecný cíl, který samozřejmě není úplně zanedbatelný, ale bez konkretizace nástrojů k dosažení tohoto cíle je každá snaha zbytečná a myslím si, že dříve nebo později by se cesta k pomyslné cílové pásce vytratila. Prioritně bylo nutné správně určit cílovou věkovou skupinu, na kterou se zaměřit. Podařilo se nám ji úspěšně najít a tuto skupinu oslovit, klienti jsou ve věku od 24 do 55–60 let. Daří se nám prodávat pobytové balíčky kombinující zázemí kvalitního ubytování, gastronomii a wellness služby. Hosté oceňují, že jsme klidný hotel se vstřícným přátelským personálem. 

Jaká je firemní filozofie hotelu Rajská zahrada? 

Stavím filozofii našeho hotelu tak, aby naši klienti při odjezdu říkali: Chceme se k vám zase vrátit, bylo to tu úžasné. A opravdu se vracejí. (úsměv) Náš hotel se nachází na malém městě, a tak nemůžeme a nechceme oslovovat jen klienty, kteří u nás hodlají realizovat klasický pobyt spojený s ubytováním. Službami restaurace se snažíme oslovit i místní obyvatele, Novoměšťáky a občany přilehlých měst a obcí. Permanentně usilujeme i o běžné hosty, kteří se u nás chtějí v pracovní dny kvalitně a rychle naobědvat. Právě jim nabízíme přidanou hodnotu vytěženou z profesionálního servisu. Ale sebekriticky musím přiznat, že v tomto směru nás čeká ještě hodně usilovné práce. 

V čem spočívá obsah této přidané hodnoty? 

V našem okolí je přibližně patnáct subjektů, které se zabývají poskytováním restauratérských služeb. Čím se tedy odlišit, když na jídelním lístku máte podobná jídla? My se snažíme odlišit tím, že u nás i běžný pokrm vypadá jinak, chutná jinak. Tím samozřejmě nechci říct, že například svíčková u nás nechutná jak svíčková. (úsměv) Vše připravujeme jen z čerstvých a kvalitních surovin, pokud možno dodaných místními dodavateli, na kvalitě přípravy pokrmů si opravdu zakládáme a klademe na ni velký důraz. Samozřejmě nedílnou součástí přidané hodnoty je také prostředí restaurace, které svou architektonickou čistotou a opravdu neskutečným výhledem nejen do hotelové zahrady, ale i na historické centrum, dokáže nejednoho našeho hosta oslovit. 

Je možné nahlédnout „pod pokličku“ hotelové ekonomiky, rozdělit a popsat jednotlivé provozy, které ji jako celek vyživují? 

V této chvíli z nějakých 60–70 procent táhne hotelovou ekonomiku obrat na ubytování. Co se týká wellness služeb, tam je to nějakých 20 procent. A zbývá 20 procent na restauraci. To není úplně ideální portfolio a není to ani náš cíl, aby to takto zůstalo. Naší snahou je, aby se proporce těchto výkonů přece jen změnily do více rovnovážného stavu. Znamená to paritu 50 na 50, kdy by si polovinu ponechaly ubytovací kapacity a polovinu by zastřešila restaurace společně s wellness a fitness centrem, ale samozřejmě ne za cenu poklesu obratu na ubytovacích kapacitách. (úsměv) Měl jsem možnost se u nás na hotelu potkat s kolegy z velkých pražských hotelů, se kterými jsem se radil a konzultoval problémy, s nimiž se, obrazně řečeno, potýkají oni, a se kterými se potýkáme my. Jasně mi řekli, že velké téma samo osobě je hotelová restaurace, která musí, pokud jsou k tomu předpoklady, fungovat ve směru ven, tedy ke klientům, kteří na hotelu nebydlí a přicházejí do restaurace z ulice. Pokud takto restaurace nefunguje, stává se pouze jídelnou pro hotelové hosty a to je velmi špatný trend, který je z ekonomického hlediska velmi nákladný. 

Co je hlavním úkolem manažera – ředitele hotelu? 

Mým úkolem je, abych pro svoje plány nadchnul i hotelový personál. Důležité je, aby měli všichni zaměstnanci pocit sounáležitosti a společné odpovědnosti za výkon a pověst hotelu. No a v neposlední řadě samozřejmě odpovědnost za již zmíněné ekonomické výsledky a dělat všechny možné efektivní kroky k tomu, aby tyto výsledky byly co nejlepší. 

Problémem v gastronomicko-hotelových službách je ale značná fluktuace pracovních sil? Nekazí vám to personální práci? 

Měl jsem s tím poměrně dost starostí, ale myslím, že se mi daří fluktuaci pracovních sil v našem hotelu efektivně brzdit. Pokud bych to vzal procentuálně, tak jsme v míře fluktuace za určité sledované období na nějakých 20 procentech, což si myslím, že je pro toto odvětví velmi příznivá hodnota. 

Jak velká je osádka hotelu Rajská zahrada? 

V tento okamžik máme 23 stálých zaměstnanců. Spolupracujeme i s pěti externisty. Jsou to brigádníci pro sféru wellness a pro výpomoc v kuchyni, hlavně při velkých akcích. S brigádníky je bohužel občas problém, že dokážou svojí aktivitou napáchat víc škody než užitku. Příčinou je jistě i jejich menší provázání s firmou a nedostatečné sdílení celkové firemní filozofie, ale tady jsem se s tím, myslím v Rajské zahradě, až na drobnosti nesetkal. 

Máte k dispozici statistiku návštěvnosti hotelu, co se týká hostů z tuzemska v porovnání se zahraničními návštěvníky? 

Jsou zde velké rozdíly mezi pracovním týdnem a víkendy. V pracovní dny je vytíženost ubytovací kapacity hotelu zahraničními hosty na nějakých 60–70 procentech. Při víkendových pobytech převládá tuzemský element, kdy česká klientela vytěžuje hotelové kapacity z 80–90 procent. 

Existují nějaké rozdíly mezi hosty z tuzemska na straně jedné a klienty ze zahraničí na straně druhé? Mám tím na mysli jejich náročnost, očekávání atd. 

Nezáleží ani tak na národnosti jako spíše na sociálním statutu návštěvníka a jeho minulých zkušenostech. Pokud je to klient, který již samotným vystupováním a přístupem k hotelovému prostoru ukazuje, že má již nějaké zkušenosti s hotelovými službami, tak my jeho očekávání bez problému naplníme. Aby ne, když jsme čtyřhvězda. (smích) Pokud je to ale klient, pro kterého je to první víkend ve wellness hotelu v životě, pak mívá občas nereálné představy o službách, které zde může čerpat, pokud možno zdarma. Jsme navíc atypický hotel, který se skládá z trojice budov. Pro některé méně zcestovalé klienty to může být primárně nestandardní řešení. Pokud to však přijmou, objeví kouzlo genia loci našeho hotelu s nádherným výhledem, úžasnou zahradou a v blízkosti historického centra. Pokud se ptáte, jestli existuje nějaký zásadní rozdíl mezi tuzemskou a zahraniční klientelou, řekl bych, že obecně ne. Jsou to spíše individuální a konkrétní rozdíly nezávislé na státní příslušnosti či národnosti klienta. 

Jaká je hotelová kuchyně Rajské zahrady? Je to rajská zahrada klasických českých chutí a vůní? 

(úsměv) A víte, že ne. Co se týká standardního jídelního lístku à la carte, máme to spíše orientované podle našeho šéfkuchaře, který projel Anglii, Skotsko a Nový Zéland. Načerpal tam spoustu zkušeností ze steakové kuchyně. Nabízíme ale zároveň i variace těstovin a další mezinárodní chuťové zážitky. Co se týká vámi zmiňované regionální kuchyně, tu spíše směřujeme na denní menu. Tam se vaří většinou klasická česká jídla. 

Jste hotel na malém městě. Spolupráci a kontaktům s místní samosprávou se asi nevyhnete, protože i radnice, stejně jako vy, má zájem na přílivu co největšího počtu návštěvníků do Nového Města nad Metují? 

S městem se mi spolupracuje báječně. Byl jsem pozván i na zasedání městského zastupitelstva s tématem cestovního ruchu. Kromě místní samosprávy chceme spolupracovat i s novoměstským zámkem, protože tento historický objekt spolu s místním renesančním náměstím patří mezi vyhledávané turistické cíle v Kladském pomezí. Chci, aby hotel Rajská zahrada byl východiskem pro poznávání zdejšího krásného okolí včetně lyžařských středisek v Orlických horách, Babiččina údolí v Ratibořicích, Adršpašsko-teplických skal apod. 

Jaké nástroje používáte při oslovení potenciálních klientů, hostů vašeho hotelu? 

Standardně využíváme hotelové rezervační systémy. Naše reklama se objevuje v tištěných periodikách či na vlnách rozhlasových stanic. Máme i vlastní webové a facebookové stránky. Mým vnitřním pocitem a přesvědčením však stále je, že nejlepší reklamou je spokojený zákazník, byť šíří svoji spokojenost poněkud pomaleji a v menším kruhu osob, než bych si ideálně představoval. 

Nové hosty mohou do hotelu jistě přilákat i zajímavé akce… 

Každá úspěšná akce, která u nás proběhne, nám může přinést vyšší obrat – a to vždy vítáme. Pokud jsou to takové akce, které se dají opakovat v nějaké pravidelné periodě, tak je to výborné, o to více se dostanete potencionálním hostům do podvědomí. Pořádáme například akci „Muž roku“ připravovanou Davidem Novotným, ve které má náš hotel status partnera. Zároveň plánujeme a zvažujeme – díky naší krásné zahradě, která k tomu přímo vybízí, i díky specifickým prostorům, které náš hotel nabízí – možnost pořádání komorních koncertů, výstav místních umělců, degustační show, kuchařskou školu… Různých možností se opravdu nabízí spousta. 

Jaká zlepšení služeb pro vaše klienty do budoucna plánujete? 

Fantazie pracuje na plné obrátky, ale je vždy nutné ji ukotvit v realitě. Naším limitem je to, že jsme poměrně malý hotel disponující kapacitou 24 pokojů po dvou lůžkách. Existuje sice možnost kvalitních přistýlek, které se chovají jako plnohodnotné lůžko, ale i tak navýšíme finální kapacitu ubytování na maximálně 64 osob. Svoje limity má i kapacita restaurace či konferenčního sálu. Nemůžeme zvýšit obrazně kvantitu, ale musíme se zaměřovat zejména na kvalitu služeb. Pracujeme na rozšíření naší nabídky služeb, masáží, zážitkových koupelí... Ve spojení s pobytovými balíčky bych byl velmi rád, kdyby nám pan majitel pořídil nějaký minibus – mohli bychom pak do našich pobytových balíčků například včlenit lyžařské výlety, výlety za krásou skal apod. 

Které zajímavé hosty jste jako ředitel hotelu měl tu čest v Rajské zahradě přivítat? 

V minulosti zde probíhalo, a pevně doufám, že i nadále do budoucna probíhat bude, zahájení festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu, takže ta VIP klientela je u nás poměrně rozsáhlá. Měl jsem tu čest se potkat například s hercem Viktorem Preissem či herečkou Jiřinou Bohdalovou, Terezou Brodskou, panem Jančaříkem a jeho rodinou, popřát k životnímu jubileu našemu skvělému režisérovi panu Vorlíčkovi. Vyjmenovat všechna známá jména a tváře, které náš hotel po dobu festivalu, ale i mimo festival, měl možnost a čest přivítat, by vydal na poměrně dlouhý seznam, nechtěl bych, abych nahodilým výčtem na někoho zapomněl. 

Vzpomenete si ještě, co vás po nástupu do funkce ředitele hotelu překvapilo v pozitivním i negativním smyslu slova? 

Překvapilo mě, že hotel plynul jaksi svým životem. Bylo tu poměrně hodně zásadních, ale i zástupných problémů, které nikdo neřešil, aspoň tak to na mě působilo. Přišel jsem do hotelu z prostředí potravinářského řetězce s německým drilem, a tak se mi zdálo, že těch věcí v hotelu nefunguje strašně moc. První dva, tři měsíce jsem bojoval především s tím, určit si prioritu věcí, kterou se začnu zabývat nejdříve a která se dá odložit. Ano, byl jsem nepříjemně překvapen, jak ten nefunkční celek vůbec může fungovat. A pozitivní překvapení? Že existuje také něco jiného než Lidl. (smích) Určitě celá stavba hotelu, prostředí v kterém je celý hotelový komplex zasazen. Jsou zde použité nejmodernější technologie pro úsporu nákladů, ale i pro minimalizování ekologické zátěže. Technická stránka stavby. 

Jakým způsobem relaxujete a při jakých aktivitách nabíráte síly? 

Děti se dostaly do klubu kolečkových bruslí. A já se, i ve svých letech, nakonec na in-linech naučil a myslím, že docela zdatně. (úsměv) Ale bez helmy a bez chráničů bych to nedal, nejednou mi pomohly ztlumit následky pádu. Relaxuji na bruslích s dětmi i běžnou manuální prací, za kterou, jak jsem již říkal, jsou výsledky vidět rychleji než ve sféře managementu. 

Děkuji za rozhovor. 

 

Text: Mirek Brát 

Foto: Mirek Brát 

Vytvořeno ve spolupráci: Hotel Rajská zahrada www.hotelrajskazahrada.cz 

Korektura textu: Vladana Hallová 

Produkce: Michaela Lejsková, Mirek Brát Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia