Lidé a projekty

Radim Kašpar

Publikoval Kamil Komenda6.3.2017

Ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc Okresní hospodářská komora Olomouc posiluje a je více vidět.

Radim Kašpar 1 fotografie ve fotogalerii

Jak se vede po půl roce novému řediteli Okresní hospodářské komory Olomouc? Daří se mu plnit plánované cíle? Nejen na tyto otázky Vám odpoví ředitel Radim Kašpar.

Jste na pozici ředitele Okresní hospodářské komory již půl roku. Na bilancování je ještě brzo. Nicméně se zeptáme, co se Vám do dnešní chvíle podařilo?

Záludná otázka (smích). Víte, já jsem celkem skromný člověk a soudit by měli především naši členové a lidé z okolí. Nicméně otázka padla jasně. Abych ale mohl říkat, co se povedlo, musíme se vrátit na začátek – tedy jaké jsem si vlastně stanovil prvotní cíle.

 1. Tím primárním bylo postupně navštívit všechny naše členy, těm se blíže představit, navázat trochu osobnější vztah a zejména představit své vize o směřování komory a nasát zpětnou vazbu – a to jak k tomu, jak naši členové komoru vnímají, tak k tématům, která je trápí a kde jsme schopni pomoci.
 2. Druhý cíl byl z kategorie vnitřních – tedy optimalizovat vnitřní fungování, systém práce, komunikace, přípravy akcí a vše zase o něco více profesionalizovat.  
 3. Na to logicky postupně navazuje oslovení potenciálně nových členů a posílení našich členských řad.

Takovým globálním cílem samozřejmě je, aby OHK Olomouc byla více vidět a více slyšet. To je v dnešní době zásadním signálem, že „zde jsme“, že opravdu děláme to, co nám bylo dáno do vínku, tedy že hájíme a bráníme zájmy podnikatelů a je to také znamení pro firmy, které doposud nepřišly s OHK do kontaktu a neumí si třeba představit, co je náplní naší práce.

Trochu jsem odbočil, ale považuji to za nutné. Zpět ale k hodnocení. Opravdu je to jen krátká doba, nicméně:

 1. Většinu našich členů jsem navštívil. Začal jsem u velkých zaměstnavatelů a pokračuji směrem k drobným živnostníkům. Ani jeden z těchto navštívených členů na začátku roku, kdy se platí členské příspěvky a prodlužuje se členství, z řad OHK neodstoupil – tedy vyjma jednoho, se kterým jsem se viděl jen velmi krátce, neměl jsem možnost mu vše komplexně představit a popravdě jsem od prvního okamžiku ani neviděl moc ochotu, tedy „tam již bylo dávno rozhodnuto“.
 2. V tuto chvíli máme celoroční plán akcí, připravil jsem nový manuál korporátní identity, připravují se nové webové stránky, budeme se stěhovat do nového a moderního sídla… je toho hodně a času je málo (smích). Každopádně na každé námi doposud realizované akci jsme vždy naplnili očekávanou kapacitu sálu, takže v tomto mám celkem radost.
 3. I noví členové k nám míří. Z větších hráčů naše řady rozšířila třeba Komerční banka, OLTERM & TD Olomouc, Vodohospodářská společnost Olomouc a na příchodu jsou Nestlé CZ – Závod Zora a snad také Dopravní podnik města Olomouc a EXCALIBUR ARMY, takže opravdu zajímavé firmy. Nesmíme ale zapomínat ani na ty malé, jako je třeba známá módní návrhářka Marta Musilová – 2. v kategorii živnostník roku Olomouckého kraje 2016.   

Na začátku roku proběhlo novoroční setkání členů, příznivců a přátel OHK Olomouc. Sešlo se nás na padesát a bylo to velmi příjemné. Srovnám-li to s předchozím tradičním vánočním večírkem, kde byla účast asi poloviční, považuji to také za úspěch. Aby to ale nevypadalo, že se / komoru moc chválím. Nicméně se dařila i medializace našich témat a byli jsme viditelní v médiích a veřejném prostoru. Za pozitivní vnímám také to, že se posílila naše role partnera pro statutární město Olomouc.     

Jak vnímáte postoj členů k hospodářské komoře?

Opět složitá otázka. Reakce jsou od těch velmi kritických – „co nám ta komora vlastně přináší?“ až po celkem pozitivní. Obecně je mnoho problémů, ale ne každý umí komora vyřešit – důležité ale je, že ta témata „vůbec někdo řeší a vyvíjí v tom úsilí“. Členství v komoře je samozřejmě trochu „hůře uchopitelné“, než když si jdete třeba do obchodu, dáte dvacet tisíc a odnesete si za to televizi, která je hmatatelná J. Nicméně zdůrazňuji, že vztah komora – člen je vždy individuální a je nutná aktivita na obou stranách, pak je ten přínos velký. Současně musím být schopen členům jasně pojmenovat, jaký ten přínos jejich členství je, co tedy za ten členský poplatek dostanou. Doba, kdy jsou členové členy jen z nostalgie, nebo proto, aby byli součástí nějakého celku, byť je to celek profesní a prestižní, je již v podstatě pryč. Vše se řídí ekonomikou – a musí jít o vztah „win-win“.

Úspěch hospodářské komory je postaven na úspěších jejich členů. S jakými cíli vstupujete do dalšího období?

Na tohle jsem Vám částečně odpověděl již u první otázky. Nicméně chci dále aktivizovat naše členy a současně nechci, aby se jednalo jen o vztah „komora – člen“, ale aby i členové navzájem využívali svých zkušeností, pomáhali si a vytvářeli synergie. Chci být silným hráčem nejen v regionu a nabízet kvalitní služby a přínosné akce. A také chci, aby se o věcech jen nemluvilo, ale aby za nás mluvily činy a konkrétní výsledky (smích).

Hybnou silou komory jsou jejich členové. Víme však, že členů je poskromnu. Jak chcete přilákat do komory nové členy?

Poskromnu… samozřejmě v ČR není povinné členství, jako například v Rakousku či Německu. V současné době je v naší komoře cca 150 členů. Mezi našimi členy naleznete malé živnostníky, technicky zaměřené střední školy, malé, střední i velké firmy, včetně významných hráčů – největších zaměstnavatelů regionu. Zde to opět souvisí s cílem „být vidět“ – musíme dělat pozitivní osvětu o tom, že zde komora je a jaké činnosti vykonává. Povědomí některých firem je velmi vágní, ale paradoxně i relativně zainteresovaní lidé nemají celkový přehled o tom, jak široká je paleta činností a možného přínosu komory. Když se bude tohle dařit, věřím, že noví členové se najdou.

Za poslední období jste hodně navštěvoval členy. Jaké poznatky si z těchto návštěv odnášíte?

Kdybych to měl hodně zjednodušit, tak jsou témata celostátní – globálnější a regionální – ty dílčí v konkrétním místě. Většinu členů trápí velká byrokracie, stále se měnící podmínky a zákony, ve kterých se již nevyznají ani sami právníci. Tématem číslo jedna je však bez pochyb nedostatek kvalifikované, ale i té méně kvalifikované pracovní síly – zejména tedy v technických oborech. Ten problém je tu již dlouhodobě, ale stále nabývá na síle i intenzitě a dopad může být velmi negativní. 

Co dnes chybí podnikatelům?

Klid na práci a lidi, kteří by tu práci vykonávali – a měli odpovědnost, samostatnost, správné pracovní návyky a také znalosti, respektive potřebné dovednosti.

Jaké úkoly z toho plynou?

Úkolů je mnoho… plyne z toho, že se mnoho dalších let asi vůbec nezastavím (smích). Současně je třeba si uvědomit, že sám nespasím svět, takže je třeba si určit ty top (alespoň částečně dosažitelné) priority a netříštit příliš síly. Jsem však životním optimistou a rád si dávám ambiciózní cíle.

Na co se můžeme těšit?

Na to, že komora bude realizovat množství velmi zajímavých akcí – od networkingu, přes odborná školení, až po sektorově zaměřené kulaté stoly, které řeší palčivé problémy. A těšit se můžete také na to, že Vám komora pomůže (smích). A pokud ani doteď moc nevíte, co vlastně děláme, zde je mé krátké desatero:

 • Jsme relevantním hráčem – z podstaty naší činnosti jsme u všeho důležitého a jsme významným partnerem městu Olomouci, Olomouckému kraji a dalším „úřadům“, tito všichni se nás ptají na naše názory.
 • Nebojíme se Public Affairs – pomáháme při komunikaci s úřady a veřejnou správou… vždy je větší šance vyřešit problém, když do věci vstoupí silná komora s množstvím členů než sám jednotlivec.
 • Předáváme důležité informace – informace o plánech a dění nejen v regionu, monitoring tisku, nabídky účasti na zahraničních misích a mnoho dalšího.
 • Umíme vás propojovat – každodenně jsme v kontaktu se členy i dalšími významnými hráči regionu, máme důležité informace a umíme subjekty i témata propojovat, hledáme synergie.
 • Jsme unikátní „networkingová platforma“ - na našich akcích se potkáte se zajímavými lidmi, můžete se podělit o své problémy, know how a nalézt třeba i nová partnerství.
 • Poskytujeme poradenství – právní, ekonomické…
 • Poskytujeme vzdělávání – v průběhu roku organizujeme nejrůznější vzdělávací semináře, přednášky a workshopy, ve kterých se dotýkáme aktuálních témat, která jsou nezbytná pro podnikání.
 • Jsme důležitým mediátorem – zásadní je naše role prostředníka mezi firmami, školami, zřizovatelem škol a úřadem práce, abychom narovnávali nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.
 • Hájíme a bráníme vaše zájmy – kromě aktivit přímo v regionu – tedy těch nejblíže vám, jsme ze zákona také připomínkovým místem legislativy.
 • Řešíme také zahraničí obchod / export atp. – spolupracujeme s Celním úřadem, ověřujeme certifikáty o původů zboží a poskytujeme další servis v této oblasti. 
 • Mnoho dalšího – vše je o individuálním vztahu a požadavcích našich členů! Jsme zde pro vás! 

Text: Redakce

Foto: Archív

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia