Lidé a projekty

Ředitelka AVPO, Monika Jindrová, o Značce spolehlivosti a neziskovkách obecně

Publikoval Jana Albrechtová21.12.2017

Pokrokovost, transparentnost a spolehlivost. Takový by měl neziskový sektor být. Ne však každá neziskovka taková je, nicméně byla-li jí přidělena Značka spolehlivosti, můžete se spolehnout na to, že se jedná o neziskovou organizaci nejen spolehlivou, ale také transparentní a moderní. Značku spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), jejíž ředitelka, Monika Jindrová, se o značce rozpovídala a nejen o ní, ale také o neziskovém sektoru jako takovém.

Ředitelka AVPO, Monika Jindrová,  o Značce spolehlivosti a neziskovkách obecně 8 fotografií ve fotogalerii

Jakými způsoby a prostředky pracujete na tom, aby byl neziskový sektor transparentní, moderní a spolehlivý?

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je mezioborová asociace, máme 95 členských organizací z celé ČR. Poskytujeme vzdělávací, informační a poradenské služby nejen členům asociace a také ostatním neziskovým organizacím. Základní poradenství je zdarma, odborné poradenství umíme domluvit za zvýhodněnou cenu u našich partnerů. Vydáváme infoservis a Bulletin AVPO ČR. Některé produkty jsou určeny pouze členským organizacím, jiné otevíráme veřejnosti. K získání 100procentního servisu je potřeba být naším členem. Pro „mladé“ organizace, které mimo potřebný „věk“ splní vstupní požadavky, máme přidružené členství. Naši členové uveřejňují informace o své činnosti a hospodaření.

Spravuje Značku spolehlivosti, tedy označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a vedeme databázi jejich držitelů. Aby organizace značku získala, musí splnit vstupní kritéria a projít velkým procesním auditem. Držitelé Značky spolehlivosti jsou skutečně prověřené organizace. Značka je zárukou pro dárce.

Naším velkým tématem jsou správní rady v neziskových organizacích. Vyškolili jsme lektory na tuto problematiku, vzniká metodika, připravujeme semináře i mentoringový program. Důležité je vzdělávat samotné členy správních rad, nikoliv ředitele organizací. Správně fungující správní rada znamená pro organizaci lepší stabilitu.

 

S jakými problémy se aktuálně neziskové organizace potýkají?

Velkým problémem je mediální obraz ve společnosti. Neziskové organizace zajišťují mnoho služeb, bez kterých se neobejdeme, např. sociální služby apod. Lidé jsou přesvědčeni, že lidé v neziskovkách by měli pracovat zadarmo, což není možné. Pokud má organizace pracovat profesionálně a poskytuje služby, potřebuje zaměstnance. Vše se dobrovolnicky dělat nedá.

Sami jsme napadáni, že „vysáváme“ státní rozpočet, že jsme zloději, vyděláváme na uprchlících…. Je to velmi nepříjemné. Mimochodem největšími příjemci dotací jsou sportovní svazy. Fotbalová asociace ČR či Český olympijský výbor jsou také neziskovky.

 

Spravujete značku spolehlivosti Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.  Co vlastně znamená, že tuto značku spravujete?

Značku spolehlivosti Spolehlivá veřejně prospěšná organizace jsme přivedli na trh. Jsme autory metodiky, podle které se hodnotí. Značku organizacím nabízíme, proces hodnocení probíhá přes nás. Pokud organizace splní vstupní kritéria, přidělíme ji hodnotitele, který provede hodnocení v souladu s metodikou. Smlouva o hodnocení se uzavírá mezi AVPO ČR a organizací, hodnocení je zpoplatněné. Hodnotitel zpracuje zprávu, včetně doporučení k udělení či neudělení značky. Poté zasedá nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti a ta rozhodne, zda organizace značku získá či nikoliv. Značka se uděluje na 3 roky s tím, že vždy po roce probíhá kontrolní audit.

To, že značku spravujeme, tedy znamená, že organizaci provedeme hodnocením, na samotné udělení značky nemáme vliv. Vedeme databázi držitelů značky, poskytujeme organizacím servis, Značku spolehlivosti propagujeme, vzděláváme hodnotitele.

 Jsme členy mezinárodní organizace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). ICFO sdružuje 18 subjektů ze 17 zemí světa, které mají vlastní „Značku spolehlivosti“.

Značka spolehlivosti je také součástí programu Česká kvalita.

 Metodika je veřejná, naleznete ji na www.znackaspolehlivosti.cz.

 

Jak častý je neúspěch neziskovek při jejich hodnocení?

Značka spolehlivosti je pro organizace, které se věnují fundraisingu.

Aby se organizace o značku mohla ucházet, musí nejdříve splnit vstupní kritéria. Pokud má organizace obrat vyšší než tři miliony požadujeme doložení auditu. Vstupní kritéria nesplní 30% zájemců o hodnocení.

 

Proč je v zájmu samotných neziskových organizací Značku spolehlivosti získat?

Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce, že organizace hospodaří se svěřenými prostředky efektivně. „Díváme se organizacím pod slupku.“ Držitelům značky se zvyšují příjmy z fundraisingu v průměru o 20%.

Držitelé Značky spolehlivosti vynakládají na vlastní správu a fundraising průměrně jen necelých 27 % všech nákladů.

 

Jaká podmínka bývá pro neziskové organizace nejsložitější na splnění?

Důvodem nesplnění vstupních požadavků bývá chybějící finanční audit nebo finanční závislost na jednom zdroji, chybějící příjmy z fundraisingu.

 

Kolik neziskových organizací značku spolehlivosti dosud získalo? Jaké to například jsou?

K 15. 11. 2017 máme 26 držitelů Značky spolehlivosti. Seznam prověřených organizací je veřejný na www.znackaspolehlivosti.cz. Držitelem značky jsou např. organizace Debra ČR, Nadace J&T, Helppes – centrum výcviku psů pro postižené, EDA CZ, Dejme dětem šanci, Farní Charita Česká Lípa, Na počátku, NF Pink Bubble, Pestrá společnost…

 

Kdo spolehlivost neziskových organizací vlastně hodnotí?

Jména hodnotitelů nejsou veřejná. Jde o odborníky se zkušenostmi v nezisku, sami hodnotitelé prochází školením.

Hodnocení se týká pěti oblastí, a to poslání, cílů a hodnot; správy, řízení a vnitřní kontroly; fundraisingu a vztahů s veřejností; finančního řízení a hospodaření; transparentnosti vůči veřejnosti.

Rada pro hodnocení spolehlivosti je veřejná. Jde o 10 odborníků z různých oblastí, předsedkyní rady je Miroslava Nebuželská, auditorka a účetní expertka. Medailonky členů rady jsou na www.znackaspolehlivosti.cz

 

Jakými způsoby lze Značku spolehlivosti podpořit?

Pracujeme na zviditelnění značky. Velké díky patří Nadaci Sirius za pomoc s propagací Značky spolehlivosti. Máme dárce, kteří při svých výběrových řízení k držení značky přihlíží i dárce, kteří hradí organizacím poplatek za hodnocení.

Způsobů, jak Značku spolehlivosti podpořit je mnoho. Uvítáme pomoc s propagací značky – ptejte se na značku, mluvte o ni, sdílejte naše příspěvky na sociálních sítích, vyjádřete nám svou podporu.

Můžete podpořit vybrané organizace a přispět jim na hodnocení.

Můžete podpořit samotné držitele Značky spolehlivosti a dát o své podpoře vědět.

Pozvěte nás na vámi pořádanou akci, značku představíme.

Můžete přispět AVPO ČR na vzdělávání hodnotitelů.

 

Informace o Značce spolehlivosti a AVPO ČR naleznete na www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz, faceboku @avpocr + @znackaspolehlivosti, youtube, instagramu a linkedinu.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2017 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.
made with    by esmedia