#Tech

Zaměstnanci nebo umělá inteligence? České firmy stojí na rozcestí.

KN26.7.2023

Zvyšující se využívání umělé inteligence (artificial intelligece, zkráceně AI) v oblasti lidských zdrojů vyvolává mezi Čechy obavy ohledně budoucnosti pracovního trhu. Průzkumy ukazují, že asi třetina Čechů má strach, že kvůli AI přijde o práci. Odborníci z poradenské skupiny Moore Czech Republic však kontrují, že umělá inteligence spíše zefektivní lidskou práci než ji nahradí. Jak to ve skutečnosti je a které obory jsou umělou inteligencí nejvíce ohroženy?

Zaměstnanci nebo umělá inteligence? České firmy stojí na rozcestí.

Podle průzkumu agentury Median (k datu září 2021) se 31 % Čechů obávalo o svou práci v souvislosti s nástupem umělé inteligence. Zároveň je 62 % lidí toho názoru, že umělá inteligence v budoucnu zvýší efektivitu a produktivitu práce.

AI má potenciál ovlivnit téměř všechna pracovní odvětví, s důrazem na administrativu, finanční služby a náborové procesy. V její prospěch hraje vyšší produktivita, efektivnější rozhodovací procesy, snížení nákladů a v některých případech i lepší zákaznický servis.

Odborníci z Moore Czech Republic zdůrazňují, že nástup umělé inteligence neznamená, že by lidé měli mít strach o své zaměstnání a dodávají, že AI může být skvělým pomocníkem ke zefektivnění a zjednodušení práce. Některé pracovní pozice sice nahradí, avšak přinese i nové příležitosti a nová pracovní místa v oblastech, které jsou spojeny s jejím vývojem, implementací a správou.

České firmy dělají první rozvážné krůčky

Česko se však prozatím teprve vydalo na cestu do budoucnosti, ve které hraje umělá inteligence významnější roli.

V průzkumu společnosti PwC provedeném v roce 2019 sice 79 % českých podniků očekávalo, že umělá inteligence bude mít v následujících pěti letech významný dopad na jejich odvětví a 71 % firem plánovalo v blízké budoucnosti investovat do umělé inteligence, avšak investice do AI v roce 2020 tvořily pouze 4 % z celkových investic v rámci digitální transformace. V tom samém roce však zároveň Česká republika vykázala oproti předchozímu roku nárůst počtu projektů v oblasti umělé inteligence o 49 %, na čemž je rostoucí trend dobře vidět.

 

Jak světové firmy využívají AI ke zefektivnění procesů?

 • Automatizace rutinních úkolů

  Společnost Amazon využívá umělou inteligenci ve svých logistických centrech k automatizaci skladování a expedice zboží. Robotické ruce s umělou inteligencí se starají o přesuny a organizaci zboží, což umožňuje rychlejší a efektivnější zpracování objednávek a zajišťuje, že zákazníci obdrží své produkty co nejdříve.

 • Zlepšení zpracování dat

  Facebook využívá umělou inteligenci k analýze chování uživatelů a vytváření personalizovaných reklamních nabídek. Na základě analýzy dat AI přesněji cílí reklamy na konkrétní skupiny uživatelů a zvyšuje účinnost reklamních kampaní.

 • Prediktivní analýza

  Společnost Netflix využívá umělou inteligenci k predikci chování svých uživatelů a personalizaci obsahu. Díky analýze historických dat AI předpovídá, jaký obsah bude uživatele nejvíce zajímat, a nabízí jim personalizované doporučení filmů a seriálů.

 • Optimalizace procesů a řízení zásob

  Výrobce automobilů Tesla využívá umělou inteligenci ve svých výrobních linkách k optimalizaci procesů a zlepšení efektivity výroby. Díky pokročilým algoritmům AI je možné identifikovat a odstranit slabá místa ve výrobním procesu a minimalizovat tak chyby a zpoždění.

 • Zlepšení náboru a lidských zdrojů

  Společnost IBM využívá umělou inteligenci ve svém náborovém procesu k rychlému a efektivnímu vyhledávání kvalifikovaných kandidátů. Díky AI je možné analyzovat životopisy a hodnotit dovednosti a zkušenosti uchazečů, což usnadňuje výběr nejvhodnějších kandidátů pro danou pracovní pozici.

 

6 sektorů nejvíc ohrožených automatizací

Umělá inteligence (AI) má potenciál změnit mnoho odvětví a zefektivnit mnohé procesy, což může mít dopad na některé pracovní pozice.
Některé sektory jsou náchylnější na automatizaci a náhradu lidské práce než jiné.

Následující sektory jsou mezi těmi, kde AI by mohla mít největší dopad na zaměstnanost:

 

 1. Výroba a průmysl

  Průmysloví roboti a automatizace jsou v průmyslu již běžnou věcí. Roboti pohánění umělou inteligencí mohou nahradit některé manuální úkoly a opakující se činnosti, což může vést ke snížení počtu pracovních sil v určitých průmyslových odvětvích.

 2. Doprava

  Rozvoj autonomních vozidel a dalších dopravních prostředků může ovlivnit řidičské profese, jako jsou řidiči nákladních vozidel, taxikáři a řidiči veřejné dopravy.

 3. Zákaznický servis

  Chatboti a další AI technologie mohou nahradit některé činnosti v zákaznickém servisu a podpoře, jako jsou online chaty nebo automatizované telefonní linky.

 4. Bankovnictví a finanční služby

  Umělá inteligence může být využívána pro automatizaci rutinních finančních úkonů, jako je zpracování plateb a analýza dat. To by mohlo mít dopad na některé pozice v bankovním sektoru.

 5. Zdravotnictví

  AI může být využita v diagnostice, léčbě a sledování pacientů. S rozvojem těchto technologií by mohly být některé medicínské úkoly prováděny stroji nebo softwarovými aplikacemi.

 6. Administrativa a účetnictví

  Mnohé administrativní úkoly a účetní činnosti mohou být automatizovány pomocí umělé inteligence, což může vést k redukci počtu administrativních pracovníků.

 

Výzvy a rizika využití AI ve firmách

Přestože má umělá inteligence nepopiratelné přínosy, existují i výzvy a rizika spojená s jejím využitím.

 

 • Vysoké náklady na implementaci (investice do technologií, softwaru, školení zaměstnanců a infrastruktury)

 • Riziko narušení soukromí zaměstnanců či zákazníků při sběru dat

 • Potřeba datového zabezpečení (bezpečné ukládání a zpracování dat pro minimalizaci rizika úniku citlivých informací)

 • Náchylnost k chybám a nedostatek kvalitních dat (AI zatím není zdaleka stoprocentní)

 • Omezené lidské interakce

 • Potenciální ztráta pracovních míst (sociální a ekonomické dopady)

 • Omezení kreativity a prostoru pro inovace

 • Přílišná závislost na technologii

 • Etická dilemata (otázka odpovědnosti za rozhodnutí AI a možné následky jejího jednání)

 

Závěrem

Je důležité si uvědomit, že umělá inteligence může být jak pomocníkem, tak konkurentem zaměstnanců a zároveň může přinést i pozice nové. Je těžké určit budoucí vývoj, protože stojíme u zrodu něčeho nového a firmy teprve začínají více využívat potenciál umělé inteligence. Vědomá a odpovědná integrace umělé inteligence může přinést mnoho výhod a inovací do různých sektorů, ale je nezbytné zvážit všechny výzvy a rizika, která sebou přináší a i možnost, že teplo lidského kontaktu je v některých sektorech nepostradatelné a nenahraditelné, jakkoliv by byl výkon práce efektivnější.

Komentáře (0)

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.

Partneři magazínu
další partneři
© 2024 BYZMAG.cz, Všechna práva vyhrazena.